ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ 5  (อ่าน 2423 ครั้ง)

golfrukpat02

  • บุคคลทั่วไป
 woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny

เซิร์ฟเวอร์ : หน้าหนังสือ 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  KiRiTo_SAO คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43024.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -_Gu_InDy_- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42432.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Russia คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42066.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  hjtyuj คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  _Nantawt-___ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  IIIProTecTionIII คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42064.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.apiwit.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41855.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  _Benz_love___ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  KaMWoAdD คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41601.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Wraith คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41583.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -_hotmail_- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41698.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร BabyBlue เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41689.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -RoJel2- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร KILLER_COAK เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41503.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -HaNuu- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41241.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .GoDzilla-ya2. เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41460.0
ทางทีมงานจะลงโทษขังคุกตัวละคร  G.M.johnza จนกว่าผู้เล่นแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครกับทีมงาน
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41388.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Thezali  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42822.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร PuiinoonSukjanto เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42884.0


 woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny

เซิร์ฟเวอร์ : สวรรค์ 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร OoGuJaInWoO เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร g540 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42382.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _MiRInDa_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41972.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร FranKenstein เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร kunimi เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Nicenisky เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42053.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร yuki6789 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42031.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ininza  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41396.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_NeverDie_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41138.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SmackDowntz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42827.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ______mmmaaaxxx_______ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42723.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_NeverDie_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42567.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร YuNiKuNi คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42547.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร guy395 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42906.0


 woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny

เซิร์ฟเวอร์ : ใต้พิภพ 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_NontapaT_IiI  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -Deno- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43185.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  .MuSic. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43136.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Marchers  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  aOJ_HamYai คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  .Inw_LEO_Inw. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43138.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -hormones- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  NuTZaKiNg คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  FOLK88UP คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43104.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SaLumBomBayy  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43040.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.You.Know.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43035.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-ReplaY-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร E-vaporater คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_NontapaT_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43080.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร AV18_AV18 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43042.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร noobow คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42809.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร The_Ho คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43027.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร folpkip คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43018.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร shop_Za คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43004.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IIIII__Fork--You__IIIII คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42989.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO_-JaNny-_Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Dragonsarayer เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43121.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Cat-_-Na-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42904.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  จีเอ็มสกอฟิลด์ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42841.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Zz--_____--ZZ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42814.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ii_Attila_ii  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42628.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  RenBow คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  AllMyDesire คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42576.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TaeTae456.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42849.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -pOsEiDoN_. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42852.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _IoI-IxI-IoI_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42835.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SEBEE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42689.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _..Nine.._ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42646.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร POY20 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42647.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tanyadech2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42631.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร noobow คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42591.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kiheu คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42588.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Adachi เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42601.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ding_VS_ding  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42512.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Bowwee_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zIz-I-AnImAl-zIz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -E.Bom คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42380.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Devilking คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Pcess คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42508.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LacTobaI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42430.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o0BosS0o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร O-NA-NO-KO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42379.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TaeTae456.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42381.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร zZ__new_inw__Zz เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42517.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  .MutJuRat คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41809.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..Taylor-Swift.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42293.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I3ooc-Rook คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42210.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Demonz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42207.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -P_Alone- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42195.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ShuShirakawa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42155.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร noobow คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42095.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ._Over คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42078.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร III_Dragonfly_III คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41998.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -B-L-E-A-C-H- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41942.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lolospicy11037 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41894.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DevilSkull คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41769.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร MOSSSZAPPO เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41871.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI_PoN_IiI เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41822.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  JasanoVa คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41549.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  ILoveYou_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -pumpKAI.6-  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Skipz_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41547.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร APC เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41705.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _-PangBong-_ เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41683.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร No...nO เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41563.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร sweet_gif_love เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41562.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร nutlovely เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=40736.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร KC-L9 เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42157.0


 woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny woon_sunny

เซิร์ฟเวอร์ : นรก 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Marker- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43187.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Ohayo ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43125.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร PonD__ZA ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43161.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Dragon.Slayer ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ._GuBas_- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร MiZuMuaRu. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43181.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร BiLLZAZA ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43188.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร 100-100. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _-IG-_BIW-_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43180.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -_PranPyPN_- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43179.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร MoEisung ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43169.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร IiI_JeePZa_IiI ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43164.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร IiI-_ToP_-IiI ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43151.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Macbeth. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43137.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร NeTWork.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43132.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร FirST__TP7 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43128.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Salikit- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43114.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร love_her ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43068.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -sTone. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42956.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Awener ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42966.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _Nineza._ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร pat- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42945.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร nuk-ka ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43021.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร momo.Inw.mo ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43066.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _aonzana_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43055.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร vo-2-t ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=43008.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -O-Ba-Ma- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42930.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร BangChinki ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42440.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร i-am-dragon- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=42497.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร shimishimi ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=42055.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร MaMeeBaBeeRat ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41791.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร NINEzanarukj ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41856.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Dargon- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41850.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Issei ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41870.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร The-King-Ba-By ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41781.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Heathcliff ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41782.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .LeoniDas. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41778.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร aSuna. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41723.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Kirito-X ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=41517.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2015, 18:37:03 โดย จีเอ็มวอลุ่ม »

monarch172572

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 425
Re: รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ 5
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2014, 16:30:35 »
ใต้พิภพ มีแค่คนเดียวหรอ g#013

golfrukpat02

  • บุคคลทั่วไป
Re: รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ 5
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2014, 12:29:24 »
ใต้พิภพ มีแค่คนเดียวหรอ g#013

อันนีอันใหม่จร้าอันที่ 5 แล้ว

`5678

  • ไม่อยู้24ชม.
  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 303
  • ผมว่าง เดะเเทง ไส้ ทะ ลุ โลก
Re: รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ 5
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2015, 02:47:03 »
สู้ๆครับGM g#046 g#046เป็นกำลังใจให้ เคลียดนั่งในคุก65ชั่วโมง ต่อไปจะไม่ทำผิดละ
ผู้นำไม่ไช่คนผู้ที่จะนำคนอื่น เเต่เป็นคนที่ผู้อื่นอยากเดินตาม