ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้กระทำผิดลงโทษวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  (อ่าน 1998 ครั้ง)

nicky01

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พใต้พิภพ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Windows_Live_Messenger คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1685.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  NEXTAM คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2036.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  V.very-I.IndY คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2036.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  I_am_Win_Ner คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1685.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -Mel3om- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1901.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  III_POWER_III คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2012.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -.O-MiNi-O.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2012.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  IiI-NoP-IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1768.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  oom_oom คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1992.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -golden_beau- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1767.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  _IiI_Classsic_IiI_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1767.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -.IiI_ICE_IiI.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1769.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  PK_o_NuSai_o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1769.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  DomeDome คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1900.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  ...pb... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2008.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  .D_E_W. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2029.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Byakiya คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2029.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  MoMMe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2029.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -NaM.z- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2028.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  _SmoKinG_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1959.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Oo_E-za_oO เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1806.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI-ZerKer-IiI เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1796.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร tjjjjjjjji เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1914.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .MisTake- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1914.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร --death-note-- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2012.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .E.vinze เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2007.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร I.Love.You เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2063.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร TAN_Flying_pig เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2061.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร llOU_lnW003 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2061.0
เซิร์พสวรรค์
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  II_NARUSON_II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2067.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  .Hunters- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1832.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  ice_ice คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1973.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  l3ody-Knight คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2004.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Numookpritty คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=2002.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  SuRaWiT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1698.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  KmaiynD คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1984.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  VikZaOo7 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1981.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  H2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1681.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Lolipopz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1724.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -LoriCoNz- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1833.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  HaHEEHEE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1857.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  scissors คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1857.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  SaNiTy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1857.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  SuRaWiT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1915.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .Hunters- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1832.0

เซิร์พดาวดึง
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  Djawoe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1717.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ---fukl--- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1860.0

เซิร์ฟนรก
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Un4inte ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1967.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร GA_GAT3 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1993.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร lll-ThE_JokEr-lll ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=1993.0