GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

เทอเปงผู้ต้องหาหลายคดี


Coud™

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,228
เจ๊งตั้งเเต่ขายไอดีเเละ  g#004 g#004 g#004 g#004
I am the bone of my sword
Steel is my body and fire is my blood
I have created over a thousand blades
Unknown to Death, Nor known to Life
Have withstood pain to create many weapons
Yet, those hands will never hold anything
So as I pray, unlimited blade works.

Archer(Emiya) :Fate Series
แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร senmy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ

นอกนั่นทางทีมงานได้ รวบรวมรายชื่อไปแล้วนะครับ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้