GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : การให้บริการของบริษัท GAMEINDY ช่วงเหตุการณ์น้ำท่วม กทม.

บุคคลทั่วไป · 1 · 1886

pungponkung

  • บุคคลทั่วไป
เนื่องจากช่วงนี้มีอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในหลายหลายจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ซึ่งตอนนี้บริษัท Debuz และ GAMEINDY ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีผลกับการมาทำงานของพนักงาน
ดังนั้นทางทีมงานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการแก่เพื่อนๆ ให้เหมาะสมและสามารถดำเนินงานในสถาวะน้ำท่วมโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทางทีมงานจะปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ Call Center ตอบบอร์ด แก้ไขปัญหาลูกค้าเป็นเวลา 10.00 น. - 19.00 น.
2. ในวันที่ 7 พ.ย. 54 (วันนี้) ทางทีมงานจะเปิดหมายเลข Call Center เพียง 1 หมายเลขคือ 086-5090094 (Ture) ส่วนอีก 2 หมายเลข และทีมงานอีกส่วนกำลังเดินทางปฏิบัติงานที่ออฟฟิศชั่วคราว ที่รายาบุรี จังหวัดกาญจบุรี
3. ทีมงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะพยายามประกาศให้ทราบเป็นระยๆ ครับ

ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการที่จะเกิดขึ้นด้วยครับ และหวังว่าทีมงานคงจะกลับมาให้บริการแก่เพื่อนๆ ได้เต็มที่ตามปกติในเร็ววันนี้


ขอบคุณค่ะ