GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศงดให้บริการ Call Center MoLชั่วคราวค่ะ

บุคคลทั่วไป · 2 · 2005

pungponkung

  • บุคคลทั่วไป
เนื่องจาก สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ทางทีมงานขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและ ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานขอหยุดให้บริการ Call Center เป็นการชั่วคราวค่ะ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 – วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ในช่วงเวลาระหว่างนี้ผู้ใช้บริการสามารถ Email แจ้งปัญหามาได้ที่
Email : thailand@mol.com


ทั้งนี้ระบบการให้บริการเติมเงินทุกบริการของ MOL ยังสามารถใช้งานได้ปกติ ทางทีมงาน MOL ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ