GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

กิจกรรมมาแรง ต้องลองถึงจะรู้ว่าเล่นอย่างไร !!!!!!!!!!!!!!11

บุคคลทั่วไป · 3 · 2392

pungponkung

  • บุคคลทั่วไป
เวลาเริ่มกิจกรรม

17 ก.ย 54 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดกิจกรรม

     ต้องการเหล่าผู้กล้า ที่จะต้องทำการคุ้มครอง เพื่อนๆ ในการทำภาระกิจที่แสนจะดุเดือน ที่ต้องมีการเสียสละ ครั้งใหญ่ ที่ต้องอาศัยการวางแผน การเสียสละ และความสมัคคีเป็นอย่างมาก ถึงจะทำภาระกิจนี้สำเร็จ ไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สถานที่

แผนที่  Isthmus Of Corinth


รางวัล

ฝั่งที่สามารถทำตามเงื่อนไข ได้สำเร็จก่อน รับไปเลย 1,000 B-gold ยกฝั่ง และผู้ที่ผ่านอยู่รอดในการทำภาระกิจรับไปเลยอีก 1,000 B-gold


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2011, 18:08:44 โดย [GM]Darkness »