GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

แจ้งบัคครับ

Tear of God

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 69
ไม่รุ้ว่าแจ้งทางไหนเลยมาแจ้งทางนี้นะครับ
ID ผม Log in เข้าไปแล้วบอก รหัสผ่านพิเศษผิด 2-3 รอบ
เปลี่ยนแล้วเข้าใหม่ก็เข้าไม่ได้ครับ
เข้าไป เซิฟหลักเข้าได้ครับ ล็อครหัสพิเศษเหมือนกัน
ฝากทีนะครับ
 woon_cry