GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายงานผลการทดสอบ การปรับปรุงทักษะ : อ้อมกอดแห่งลูซิส

ท่านเพา

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,580
รายงานผลการทดสอบการปรับปรุงทักษะอ้อมกอดแห่งลูซิส
รายละเอียดทักษะอ้อมกอดแห่งลูซิสแบบเก่า


รายละเอียดการปรับปรุงทักษะอ้อมกอดแห่งลูซิส

ทักษะอ้อมกอดเเห่งลูซิส ความต้านทานส่วหนึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับของ ทักษะบัฟแม่นยำ ทักษะบัฟพละกำลัง ทักษะบัฟหลบหลีก
 - ระดับ 1 : เพิ่มความต้านทาน 6% และอีก 1.2% ต่อระดับของทักษะบัฟแม่นยำ ทักษะบัฟพละกำลัง ทักษะบัฟหลบหลีก รวมกัน
 - ระดับ 2 : เพิ่มความต้านทาน 12% และอีก 2.4% ต่อระดับของทักษะบัฟแม่นยำ ทักษะบัฟพละกำลัง ทักษะบัฟหลบหลีก รวมกัน
 - ระดับ 3 : เพิ่มความต้านทาน 18% และอีก 3.6% ต่อระดับของทักษะบัฟแม่นยำ ทักษะบัฟพละกำลัง ทักษะบัฟหลบหลีก รวมกัน
 - ระดับ 4 : เพิ่มความต้านทาน 24% และอีก 4.8% ต่อระดับของทักษะบัฟแม่นยำ ทักษะบัฟพละกำลัง ทักษะบัฟหลบหลีก รวมกัน
 - ระดับ 5 : เพิ่มความต้านทาน 30% และอีก 6.0% ต่อระดับของทักษะบัฟแม่นยำ ทักษะบัฟพละกำลัง ทักษะบัฟหลบหลีก รวมกัน
 - ทุกระดับ มีระยะเวลาของบัฟเท่ากัน คือ 180 วินาที

ข้อมูลจาก จีเอ็ม ADox จากกระทู้ http://forum.asura.in.th/index.php?topic=42828.msg557433#msg557433

จากการทดสอบ
สถานะค่าความต้านทานพื้นฐานของตัวละคร
5% ที่ได้มานี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากการจุติ หรือจากการดึงจิตหรือเปล่า


ทักษะอ้อมกอดแห่งลูซิส ระดับ 1
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 1
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 6+1.2+1.2+1.2 = 9.6% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

ในรูปเป็น 14.6% เพราะความต้านทานเดิมคือ 5%
                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 2
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 6+2.4+2.4+2.4 = 13.2% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 3
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 6 + 3.6+3.6+3.6 = 16.8% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 4
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 6+4.8+4.8+4.8= 20.4% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 5
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 6+6+6+6 = 24% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   

ทักษะอ้อมกอดแห่งลูซิส ระดับ 2
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 1
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 12+2.4+2.4+2.4 = 19.2% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 2
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 12+4.8+4.8+4.8 = 26.4% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 3
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 12+7.2+7.2+7.2 = 33.6% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 4
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 12+9.6+9.6+9.6= 40.8% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 5
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 12+12+12+12 = 48% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   

ทักษะอ้อมกอดแห่งลูซิส ระดับ 3
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 1
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 18+3.6+3.6+3.6 = 28.8% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 2
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 18+7.2+7.2+7.2 = 39.6% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 3
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 18+10.8+10.8+10.8 = 50.4% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 4
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 18+14.4+14.4+14.4= 61.2% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 5
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 18+18+18+18 = 72% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   

ทักษะอ้อมกอดแห่งลูซิส ระดับ 4
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 1
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 24+4.8+4.8+4.8 = 38.4% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 2
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 24+9.6+9.6+9.6 = 52.8% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 3
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 24+14.4+14.4+14.4 = 67.2% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 4
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 24+19.2+19.2+19.2 = 81.6% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 5
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 24+24+24+24 = 96% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   

ทักษะอ้อมกอดแห่งลูซิส ระดับ 5
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 1
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 30+6+6+6 = 48% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 2
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 30+12+12+12 = 66% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 3
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 30+18+18+18 = 84% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 4
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 30+24+24+24 = 102% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   
+ บัพแม่นยำ , พละกำลัง , หลบหลีก ระดับ 5
ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น = 30+30+30+30 = 120% เพิ่มขึ้นตรงตามข้อมูล

                                   

ไม่มีบัคข้อผิดพลาดใดๆในส่วนของการเพิ่มค่าความต้านทาน

ข้อดีของการปรับปรุง ผู้ที่เล่นเครลิคสายบู๊ไม่เน้นซัพพอร์ต ไม่จำเป็นต้องมีบัพบทเพลง สามารถอัพบัพแม่น,พละ,หลบ อยู่ที่ระดับ 5 และอัพบัพอ้อมกอดอยู่ที่ระดับ 4 ก็สามารถทำให้ความต้านทานของตัวละครเกิน 100% ได้ ซึ่งทำให้ประหยัดเหรียญในคลาส 2 ไป 1 เหรียญ (ในกรณีที่มีค่าความต้านทานตัวละครเกิน 4%)  แต่ก่อนมีการปรับปรุงทักษะนี้ ทักษะอ้อมกอดที่ระดับ 4 จะเพิ่มความต้านทานให้เพียงแค่ 80% เท่านั้น เหรียญอัพสกิล 1 เหรียญอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้เล่นบางคนขึ้นอยู่กับเทคนิคการเล่นที่เลือกใช้

เมื่อเทียบทักษะบัพอ้อมกอดในระดับ 5 ก่อนการปรับปรุงแม้ว่าผู้เล่นจะอัพบัพแม่น,พละ,หลบ อยู่ที่ระดับต่ำสุดคือระดับ 1 แต่ทักษะอ้อมกอดที่ระดับ 5 ก็จะเพิ่มค่าความต้านทานให้ 100% โดยที่ไม่ต้องอัพบัพแม่น,พละ,หลบ มากกว่าระดับ 1 ก็ได้ เพราะอาจจะอัพระดับของบัพทั้งสามเพื่อเป็นทางผ่านไปอัพทักษะบัพอ้อมกอด และใช้ประโยชน์จากบัพแม่นยำในการมองเห็นการพรางตัวได้ ดังนั้นการปรับปรุงนี้จะทำให้ผู้เล่นที่อัพระดับทักษะตามที่กล่าวเสียเปรียบขึ้น แต่ในอีกมุมมองจะมีผู้เล่นอาชีพเครลิคสักกี่คนที่อัพบัพทั้ง 3 นี้แล้วไม่อัพให้เต็ม อาจจะมีไม่ถึง 10% ของผู้เล่นเครลิคทั้งหมดด้วยซ้ำ เพราะถ้าอัพแล้วก็คงอัพให้ตันทั้งหมด

ข้อดีอีกข้อตามความคิดของผมคือมีทางเลือกมากขึ้นว่าจะอัพระดับทักษะให้เพิ่มค่าความต้านทานประมาณไหน เพราะผู้เล่นบางคนอาจมีการใส่ไอเท็มที่ช่วยเพิ่มค่าความต้านทานทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พึ่งบัพอ้อมกอดของลูซิสในระดับสูงๆ อาจจะช่วยประหยัดเหรียญให้ได้มากขึ้น

ส่วนตัวคิดว่าการปรับปรุงนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นสักเท่าไหร่นะครับ เพราะส่วนมากคนที่อัพบัพอ้อมกอดก็จะมีทักษะอ้อมกอดที่ระดับ 5 และบัพแม่น,พละ,หลบอยู่ที่ระดับ 5 กันอยู่แล้ว


♥ziippoe.

 • donatsumi #
 • Asura Tester
 • Full Member
 • **
  • กระทู้: 1,259
 • idunno n iduncare .