GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

สีชุดใหม่ : เซนจูเรี่ยน (ไม่มีการจุติ)

: 3

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 992
 • โป้ยยยยยยย` ♥
สวัสดีครับ. วันนี้จะมีแนะนำ สีชุดใหม่ของ "เซนจูเรี่ยน" หรือที่เรารู้จักในชื่อ "ทหาร" ในแบบไม่มีการจุติ ไม่มีการอัพสกิล และ ไม่ใส่ไอเทม ใดๆทั้งสิ้นนะครับ


สีปกติ (เซนจูเรี่ยน) เปรียบเทียบสเตตัส กับ ไลฟ์เซฟเวอร์

     
       

VIT = 1                                         VIT = 99สีชุดเทา (ไลฟ์เซฟเซอร์)

   
     

VIT = 1                                         VIT = 99

ไลฟ์เซฟเวอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้ HP MAX สูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของพลังโจมตี
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ความรู้เรื่องกรุ๊ปเลือด
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : มีโอกาส 25% ที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเซนจูเรี่ยน จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น HP ให้สูงสุด 100% ของความเสียหายนั้น\nวิธีการฝึกฝน : รับการโจมตี\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - ความเสียหายถูกเปลี่ยนเป็น HP มากขึ้น \n - ทักษะแพทย์สนามที่ใช้โดยไลฟ์เซฟเวอร์ มีโอกาส 10% ต่อระดับทักษะ ทำให้เมื่อถูกโจมตีบัฟจะไม่หายไป\n - ไลฟ์เซฟเวอร์ที่ใช้ทักษะปั๊มหัวใจ โอกาสสำเร็จจะเพิ่มขึ้น 5% ต่อระดับทักษะ"

ปรับใหม่
- ค่า VIT จะช่วยเพิ่มค่า HP MAX 0.1% ต่อค่า VIT 1 หน่วย จากการทดลอง 1 VIT = 0.1% HP MAX = 95.43 (โดยประมาณ)
= เพิ่ม HP 9448 ที่ VIT 99 =
- เอาข้อเสียออก
- ไลฟ์เซฟเวอร์ที่ใช้ทักษะปั๊มหัวใจ โอกาสสำเร็จจะเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อค่า VIT 1 หน่วย VIT 99 หน่วย จะเพิ่มโอกาศสำเร็จ 49.5% (โดยประมาณ)
- ทักษะท.ทหารอดทนของไลฟ์เซฟเวอร์ จะแสดงผลในระดับ HP ที่มากขึ้น เท่ากับ 0.25% ต่อค่า VIT 10 หน่วย ต่อระดับของทักษะความรู้เรื่องกรุ๊ปเลือด VIT 99 หน่วย จะเพิ่ม 2.49 % (โดยประมาณ)

วิเคราะห์ไลฟ์เซฟเวอร์ : ในการปรับนี้ ทำให้ตัวไลฟ์เซฟเวอร์ ไม่เสียพลังโจมตีไป แต่มีเลือดที่ลดลงไปจากเดิม แต่ก็ไม่มาก ทำให้เป็นสายที่ค่อนข้างเหมาะกับการแบทเทิ้ลแบบยืนปะทะ โดยอาสัยการสะท้อนกลับของ อุปกรณ์ ต่างๆได้ หรือจะพลิกแพลงไปเล่น สายปืน หรือ กระบี่ ก็ได้ เพราะไม่มีการลดพลังโจมตี ทำให้ได้เปรียบขึ้นมาก


สีปกติ (เซนจูเรี่ยน) เปรียบเทียบสเตตัส กับ คอมมานโด

     
STR = 1                                         STR = 99


สีชุดเขียว (คอมมานโด)

     
STR = 1                                         STR = 99

คอมมานโด
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดพลังป้องกันจนเหลือ 0
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ โจมตีจุดตาย
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : ขณะโจมตีเป้าหมายด้วยกระบี่ ปืนไรเฟิลหรือระเบิด มีโอกาสที่ศตรูจะติดมึน 1 วินาที \nวิธีการฝึกฝน : เป้าหมายต้องติดสถานะของทักษะนี้\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - พลังโจมตีเพิ่มขึ้น (ไม่มีผลกับการใช้ระเบิด)\n - โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น\n - การใช้ทักษแทงรัวของคอมมานโดจะมีโอกาสติดสถานะมึน"
ปรับใหม่
- ค่า STR จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี 3 ต่อค่า STR 1 หน่วย  เพิ่ม พลังโจมตี 297 ที่ STR 99
- เอาข้อเสียออก
- ทักษะแทงกระบี่ของคอมมานโด จะมีระยะการใช้งานเพิ่มขึ้น 1 ช่อง ต่อระดับทักษะโจมตีจุดตาย และมีโอกาส 1% ต่อค่า STR ที่จะกระโดดเข้าประชิดตัวเป้าหมาย
เพิ่มระยะการใช้งาน ทักษะแทงกระบี่ 10 ช่อง ที่ระดับ 10 โจมตีจุดตาย โอกาส 99% ที่ STR 99 หน่วย
- ทักษะยิงสนับสนุนของคอมมานโด จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแบบพิเศษ 0.1 เท่าของพลังป้องกันหลังศัตรู ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ โจมตีจุดตาย
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติม 9.9 หน่วย (เท่าของพลังป้องกันหลังศัตรู) ที่ STR 99

วิเคราะห์คอมมานโด : ในการปรับ คอมมานโด ทำให้มีการเล่นที่หลากหลายเพิ่มขึ้นมา เพราะไม่มีการลดพลังป้องกัน จึงทำให้มีข้อได้เปรียบด้านพลังป้องกันเพิ่มขึ้น และทักษะของสายกระบี่ ก็ทำให้เข้าประชิดตัวได้ง่าย ทำให้สู้กับสายเวทย์ที่มีพลังเยือกแข็ง หรือ สายที่มีทักษะสกัดการเดิน ได้ง่ายขึ้น


สีปกติ (เซนจูเรี่ยน) เปรียบเทียบสเตตัส กับ สไนเปอร์

   
DEX/AGI = 1                                         AGI = 99

   
DEX = 99                                         DEX/AGI = 99สีชุดแดง (สไนเปอร์)

   
DEX/AGI = 1                                         AGI = 99

   
DEX = 99                                         DEX/AGI = 99


สไนเปอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปลดการร่ายให้เร็วขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ชำนาญการฆ่า
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : มีโอกาส ลด HP เป้าหมาย สูงสุด 100% ของ HP เป้าหมาย จากการโจมตีด้วยกระบี่ ปืนไรเฟิล หรือระเบิด (HP เป้าหมายยิ่งน้อยโอกาสยิ่งมากขึ้น แต่เมื่อใช้กับ boss หรือ miniboss จะสร้างความเสียหาย 5000 หน่วย ต่อระดับทักษะ)\nวิธีการฝึกฝน : ฆ่าศัตรูที่ระดับต่างกันไม่เกิน 10 ระดับ\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - ลด HP เป้าหมายได้มากขึ้น\n - สไนเปอร์จะเพิ่มระยะโจมตีด้วยปืนไรเฟิล 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ"
ปรับใหม่
- ค่า DEX จะช่วยเพิ่มหลบหลีก แทนการร่ายให้เร็วขึ้น   เพิ่ม หลบหลีก 58 หน่วย (โดยประมาณ) ที่ DEX 99
- ค่า AGI จะช่วยเพิ่มหลบหลีก 2 ต่อค่า AGI 1 หน่วย เพิ่ม หลบหลีก 198 หน่วย ที่ AGI 99
- เอาข้อเสียออก
- ทักษะพลิ้วไหวดุจสายลมของสไนเปอร์ จะเพิ่มหลบหลีกไร้ลักษณ์ 0.02% ต่อค่า AGI 1 หน่วย ต่อระดับของทักษะชำนาญการฆ่า เพิ่ม หลบหลีกไร้ลักษณ์ 1.98% ที่ AGI 99 เพิ่มหลบไร้ลักษณ์ 0.20 % = ทักษะชำนาญการฆ่าระดับ 10
- สไนเปอร์ที่อยู่ในสถานะพลซุ่มยิง จะมีระดับการมองเห็นเพิ่มขึ้น 3 ต่อระดับของทักษะชำนาญการฆ่า ระดับการมองเห็น 30 = ทักษะชำนาญการฆ่า ระดับ 10
- ทักษะวาดกระบี่ของสไนเปอร์ เมื่อโจมตีโดนจะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของค่าหลบหลีก ต่อระดับของทักษะชำนาญการฆ่า
ึ- ทักษะความชำนาญปืนไรเฟิลจะช่วยเพิ่มความเร็วการร่าย 0.2% ต่อ AGI 1 หน่วย ต่อระดับทักษะความชำนาญปืนไรเฟิล เพิ่ม ความเร็วการร่าย 1 % = ทักษะชำนาญปืนไรเฟิลระดับ 5 ต่อ AGI 1 หน่วย  เพิ่ม 99% = AGI 99 หน่วย + ชำนาญปืนไรเฟิลระดับ 5

วิเคราะห์สไนเปอร์ : เป็นการปรับที่เพิ่มขึ้นมาในด้าหลบหลีก และไม่ลดHP MAXเลย ทำให้สไนเปอร์ได้เปรียบในด้านการร่ายที่เร็ว และยังมีระดับการมองเห็นสูงมาก ในขณะที่ ใช้พลซุ่มยิงอีก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณ ข้อมูลการอัพเดทจากท่าน ADox

ปล. หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับ :)


= จบการรายงาน =
Never mind .


Lenka ♥

 • ♥ สวัสดีนะชื่ออีฟไงอิอิ ☻
 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 165
 • God Only [เทพเท่านั้น] ⭐️