ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : สายไฟเตอร์(ทดสอบในวุ้นนรกได้แล้ว กำหนดลงเซิร์ฟหลัก 13/5)  (อ่าน 33543 ครั้ง)

ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 1,060
เบลดมาสเตอร์
อาร์คเบลดมาสเตอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของความต่อเนื่อง
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ มังกรพิโรธ
"รูปแบบ : ติดตัว\nระยะหลังใช้ : 60 วินาที\nความสามารถ : เพิ่มความสามารถให้กับทักษะดาบพิโรธและผ่าสามพิภพให้โจมตีเป็นหมู่ เมื่อตัวทักษะมังกรพิโรธไม่ติดระยะหลังใช้ \nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบพิโรธหรือผ่าสามพิภพ ขณะที่ระยะหลังใช้ของทักษะนี้ไม่มี\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - รัศมีเพิ่มขึ้น\n - พลังโจมตีของทักษะดาบพิโรธและผ่าสามพิภพเพิ่มมากขึ้น \n - อาร์คเบลดมาสเตอร์ใช้จะมีโอกาส 20% ที่เป้าหมายแรกจะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของ HP MAX เป้าหมาย ต่อระดับทักษะ (ความสามารถนี้จะมีผลกับ boss และ mini boss เป็นสร้างความเสียหาย 5000 หน่วย ต่อระดับทักษะ)"
การปรับ
1.ค่า STR จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี 3 ต่อค่า STR 1 หน่วย
2.เอาข้อเสียออก
3.อาร์คเบลดมาสเตอร์เมื่อใช้ทักษะมังกรพิโรธ มีโอกาสที่จะไม่ติดระยะหลังใช้ 10% ต่อระดับทักษะ ถ้าหากเป้าหมายตาย

โซล์เบลดแดนเซอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังป้องกันเวทสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ สวนกลับ
"รูปแบบ : เปิด/ปิด\nต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ\nความสามารถ : เมื่อใช้ดาบป้องกันจะโจมตีกลับไปที่ผู้ที่โจมตีเรา โดยใช้ MP 50\nถ้าถือดาบคู่ศัตรูจะติดสถานะมึน เป็นระยะเวลา 3 วินาที \nวิธีการฝึกฝน : เมื่อโจมตีสวนกลับได้\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มพลังโจมตีขณะโจมตีสวนกลับ \n - เพิ่มโอกาสโป๊ะเชะขณะโจมตีสวนกลับ \n - เพิ่มอัตราใช้ดาบป้องกัน \n - โจมตีสวนกลับได้ถี่ขึ้น\n - โซล์เบลดแดนเซอร์เมื่อสวนกลับได้ จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของพลังป้องกันเวท ต่อระดับทักษะ"
การปรับ
1.ค่า DEX จะช่วยเพิ่มโป๊ะเชะ 0.1% ต่อค่า DEX 1 หน่วย แทนการเพิ่มให้พลังป้องกันเวท
2.ค่า AGI จะช่วยเพิ่มโป๊ะเชะ 0.05% และ ความแรงโป๊ะเชะ 0.5% ต่อค่า AGI 1 หน่วย
3.เอาข้อเสียออก
4.เปลี่ยนแปลงผลของการสวนกลับของโซล์เบลดแดนเซอร์ คือ จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 2 x อัตราโป๊ะเชะ ต่อระดับทักษะ

เอเลเมนต์เบลดมาสเตอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีเวทสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ไม่ได้พลังป้องกันจากการ เพิ่ม STATUS
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ เวทแห่งดาบธาตุ
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : เรียนรู้การเรียกธาตุแห่งดาบมาช่วยโจมตี\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบธาตุ\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มความสามารถของทักษะดาบธาตุ\n - เพิ่ม MP MAX\n - เอเลเมนต์เบลดมาสเตอร์สามารถทอนความเสียหายจากเวทสายธรรมชาติ 10% ต่อระดับทักษะ เมื่อทักษะดาบธาตุติดระยะหลังใช้ และเปลี่ยนการโจมตีเป็นการโจมตีแบบเวทเมื่ออยู่ในสถานะ<อาบด้วยดาบธาตุไฟ>"
การปรับ
1.ค่า DEX จะเพิ่มพลังป้องกันเวท 2 และพลังป้องกันเวทหลัง 0.1 ต่อค่า DEX 1 หน่วย แทนการเพิ่มให้พลังโจมตีเวท
2.ค่า INT จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวท 1 และพลังป้องกันเวทหลัง 0.05 ต่อค่า INT 1 หน่วย
3.เอาข้อเสียออก
4.บัฟดาบธาตุดิน จะป้องกันความเสียหายจากสัตว์อัญเชิญ 1% ต่อค่า INT 1 หน่วย
5.บัฟดาบธาตุน้ำ จะใบ้เป้าหมาย (ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน) โดยจะลดโอกาสต้านทาน 0.5% ต่อค่า INT 1 หน่วย
6.บัฟดาบธาตุลม จะทำให้เมื่อสร้างความเสียหายได้ จะลด MP เป้าหมาย 2% ของความเสียหาย ต่อค่า INT 1 หน่วย
7.บัฟดาบธาตุไฟ เป็นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% ของพลังป้องกันเวท ต่อระดับทักษะ ต่อค่า INT 1 หน่วย และเพิ่มขึ้นอีก 1% ของพลังป้องกันเวท ต่อค่า INT 1 หน่วย


เบอร์เซอร์เกอร์
เดโมนิแอค
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก STR จะไปเพิ่มให้ HP MAX สูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ไม่สามารถมีพลังป้องกันได้
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ พลังแห่งความคลั่ง
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : เมื่อระเบิดคลั่งแล้วจะอยู่ในสถานะคลั่งเต็มที่ แทนสถานะง่อย ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้อมตะ แต่จะใช้ทักษะได้บางทักษะเท่านั้น\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะระเบิดคลั่ง\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - สถานะคลั่งเต็มที่นานขึ้น\n - HP ที่เหลือเพิ่มมากขึ้น ขณะอยู่ในสถานะคลั่งเต็มที่\n - เดโมนิแอคจะเพิ่มเวลาของสถานะคลั่งเต็มที่อีก 50%"
การปรับ
1.ค่า VIT จะช่วยเพิ่มค่า HP MAX 0.1% ต่อค่า VIT 1 หน่วย
2.เอาข้อเสียออก

3.แก้ไขให้ทักษะพลังแห่งความคลั่ง เป็นทักษะแบบกดใช้ และสามารถใช้ผ่านระเบิดคลั่งเหมือนเดิมก็ได้ โดยมีระยะหลังใช้ 90 วินาที
แกลดิเอเตอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก STR จะไปเพิ่มให้พลังป้องกันสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ไม่ได้พลังป้องกันเวทจากการ เพิ่ม STATUS
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ปลดอาวุธ
"รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย\nสถานะ : ปกติ, ขวานคลั่ง ,คลุ้มคลั่ง หรือคลั่งเต็มที่\nต้องการ : MP 20 หน่วย \nและต้องใส่อาวุธประเภทขวานมือเดียว, ขวานใหญ่หรือดาบใหญ่\nระยะหลังใช้ : 40 วินาที\nความสามารถ : โจมตีพร้อมทั้งมีโอกาสปลดอาวุธหลักของเป้าหมาย โดยที่การปลดอาวุธนั้น จะทำให้ไม่สามารถสวมใส่อาวุธได้ในขณะที่อยู่ในผลของทักษะนี้\n(ใช้ความต้านทานห้ามโจมตีป้องกัน)\nเป็นระยะเวลา 10 วินาที\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มพลังโจมตี \n - เพิ่มโอกาสการปลดอาวุธหลัก \n - ลดค่าของความต้านทานที่มาป้องกันการปลดอาวุธหลัก\nธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้\nใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้\n - แกลดิเอเตอร์จะทำให้ติดสถานะห้ามใส่อาวุธเพิ่มขึ้น 1 วินาทีต่อระดับทักษะ"
การปรับ
1.ค่า STR จะเพิ่มพลังป้องกัน 2 และพลังป้องกันหลัง 0.1 ต่อค่า STR 1 หน่วย
2.ค่า DEX จะเพิ่มพลังป้องกัน 1 และพลังป้องกันหลัง 0.05 ต่อค่า DEX 1 หน่วย
3.เอาข้อเสียออก
4.ช่วงที่เป้าหมายถูกปลดอาวุธโดยแกลดิเอเตอร์ จะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 0.01 เท่าของพลังป้องกัน ต่อค่า DEX 1 หน่วย ต่อระดับทักษะปลดอาวุธ ทุกๆ 2 วินาที

5.เป้าหมายที่โดนโจมตีแผลเก่า จะโดนลดความต้านทาน 0.14% ต่อค่า DEX 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ
บีสต์วอร์ริเออร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก STR จะไปเพิ่มให้อัตราโป๊ะเชะสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดความแรงโป๊ะเชะ
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ คำราม
"รูปแบบ : เพิ่มความสามารถรอบตัวผู้ใช้\nรัศมี : 10x10 ช่อง\nสถานะ : ปกติ, ขวานคลั่ง ,คลุ้มคลั่ง หรือคลั่งเต็มที่\nระยะหลังใช้ : 50 วินาที\nความสามารถ : ตะโกนเพื่อเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด อัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด และความต่อเนื่องให้เพื่อนที่อยู่รอบตัว เป็นระยะเวลา 15 วินาที\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - อัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุดเพิ่มมากขึ้น\n - อัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุดเพิ่มมากขึ้น \n - ความต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น\n - เมื่อบีสต์วอร์ริเออร์ใช้ทักษะคำรามจะทำให้ ศัตรูที่อยู่ในระยะ 10x10 ช่อง ติดสถานะเมา 1.5 วินาที และเพิ่มขึ้น 0.5 วินาทีต่อระดับทักษะ (ถ้าอัตราโป๊ะเชะของบีสต์วอร์ริเออร์น้อยกว่าจะติดเมา 1 วินาที)"
การปรับ
1.ค่า STR จะช่วยเพิ่มโป๊ะเชะ 0.1% ต่อค่า STR 1 หน่วย
2.ค่า AGI จะช่วยเพิ่มโป๊ะเชะ 0.05% และ ความแรงโป๊ะเชะ 0.5% ต่อค่า AGI 1 หน่วย
3.เอาข้อเสียออก
4.เมื่อผู้ใช้คำรามเป็นบีสต์วอร์ริเออร์ ศัตรูในระยะ 10x10 ช่อง จะติดสถานะหวาดกลัว (ความเร็วการเดินเหลือ 1) 1.5 วินาที และเพิ่มขึ้น 0.5 วินาทีต่อระดับทักษะ (ถ้าอัตราโป๊ะเชะของบีสต์วอร์ริเออร์น้อยกว่าจะส่งผลแค่ 1 วินาที) และศัตรูที่เป็นสัตว์อัญเชิญจะโดนความเสียหายแบบลด HP โดยตรง 10% ของ HP MAX เป้าหมาย ต่อระดับทักษะ


พาลาดิน
ชิวด์การ์เดี้ยน
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก VIT จะไปเพิ่มให้พลังป้องกันสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของพลังโจมตี
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ เรียกเกราะคุ้มกาย
"รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย\nต้องการ : MP 200 หน่วย\nระยะ : 10 ช่อง\nระยะหลังใช้ : 30 วินาที\nความสามารถ : ทำให้เป้าหมายมีเกราะคุ้มกายมาปกป้อง เพิ่มป้องกัน และป้องกันเวท โดยเกราะคุ้มกายมีพลังอยู่ เมื่อพลังหมดจะทำให้เกราะคุ้มกายแตกออก และทำการโจมตีด้วยเวทธาตุแสง ที่ศัตรูที่อยู่รอบ ๆ มีรัศมี 10x10 ช่อง\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มป้องกัน และป้องกันเวท\n - อัตราพลังของเกราะคุ้มกายที่เปลี่ยนไปเป็นพลังโจมตีเวทธาตุแสง เพิ่มสูงขึ้น\n - เกราะคุ้มกายที่ชิวด์การ์เดี้ยนเป็นผู้สร้างขึ้นจะมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 5% ต่อระดับทักษะ"
การปรับ
1.ค่า VIT จะเพิ่มพลังป้องกัน 2 และพลังป้องกันหลัง 0.1 ต่อค่า VIT 1 หน่วย
2.ค่า DEX จะช่วยเพิ่มพลังป้องกัน 1 และพลังป้องกันหลัง 0.05 ต่อค่า DEX 1 หน่วย
3.เอาข้อเสียออก
4.บัฟเกราะคุ้มกายที่ใช้โดยชิวด์การ์เดี้ยน จะลดโอกาสโป๊ะเชะของผู้มาโจมตีได้ 0.2% ต่อค่า DEX 1 หน่วย ของชิวด์การ์เดี้ยน

เทมพลาไนท์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก VIT จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีเวทสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ เวทผนึก
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : เรียนรู้การผนึกความสามารถ และปลดปล่อยออกมา\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะผนึก และทักษะปลดปล่อย\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มความสามารถของทักษะผนึก และการปลดปล่อย\n - เพิ่มพลังโจมตี \n - สามารถผนึกเวทได้มากชนิดพร้อมกันมากขึ้น ระดับ 1-7 ได้ 1 ผนึก, ระดับ 8 ได้ 2 ผนึก, ระดับ 9 ได้ 3 ผนึก, ระดับ 10 ได้ 4 ผนึก\n - เทมพลาไนท์จะได้รับพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นต่อผนึกที่เปิดอยู่ 10 หน่วยต่อระดับทักษะ"
การปรับ
1.ค่า INT จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวท 3 ต่อค่า INT 1 หน่วย
2.เอาข้อเสียออก
3.เทมพลาไนท์จะได้รับความต้านทานการลดป้องกันและป้องกันเวท 0.25% ต่อค่า INT 1 หน่วย ต่อผนึกที่เปิดอยู่

ดาร์คแลนเซอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก VIT จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ MP MAX
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ศาสตราเทพฝ่าเวหา
"รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย\nต้องการ : MP 10 หน่วย \nระยะร่าย : 1-2 วินาที\nระยะหลังใช้ : 30 วินาที\nความสามารถ : กระโดดโจมตีด้วยความรุนแรงจากที่สูง\n - สายหอกโจมตีรอบเป้าหมาย\n - สายค้อนทำให้มึนงง\n - สายกระบี่ทำให้เป็นใบ้\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ \nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มพลังโจมตี\n - เพิ่มระยะโจมตี\n - เพิ่มความสามารถของอาวุธที่ออก\n - ระยะร่ายลดลง\nธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้\nใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้\n - ดาร์คแลนเซอร์มีโอกาสที่จะไม่ติดระยะหลังใช้ 10% ต่อระดับทักษะ ถ้าหากเป้าหมายตาย (ใช้ MP 20)"
การปรับ
1.ค่า STR จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี 3 ต่อค่า STR 1 หน่วย
2.เอาข้อเสียออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2015, 11:17:09 โดย ADox »

maymay555

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 20
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 15:21:03 »
เเทบจะไม่มีข้อ เสียนี้ก็สุดยอดเเล้ว #038 #038

ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 1,060
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 15:37:05 »
ข้อเสียจะเอาออกนะครับ อันไหนเข้าใจผิดผมขออนุญาตลบโพสนะ  woon_555

ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 1,060
เบลดมาสเตอร์
อาร์คเบลดมาสเตอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของความต่อเนื่อง
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ มังกรพิโรธ
"รูปแบบ : ติดตัว\nระยะหลังใช้ : 60 วินาที\nความสามารถ : เพิ่มความสามารถให้กับทักษะดาบพิโรธและผ่าสามพิภพให้โจมตีเป็นหมู่ เมื่อตัวทักษะมังกรพิโรธไม่ติดระยะหลังใช้ \nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบพิโรธหรือผ่าสามพิภพ ขณะที่ระยะหลังใช้ของทักษะนี้ไม่มี\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - รัศมีเพิ่มขึ้น\n - พลังโจมตีของทักษะดาบพิโรธและผ่าสามพิภพเพิ่มมากขึ้น \n - อาร์คเบลดมาสเตอร์ใช้จะมีโอกาส 20% ที่เป้าหมายแรกจะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของ HP MAX เป้าหมาย ต่อระดับทักษะ (ความสามารถนี้จะมีผลกับ boss และ mini boss เป็นสร้างความเสียหาย 5000 หน่วย ต่อระดับทักษะ)"
การปรับ
 - ค่า STR จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี 5 ต่อค่า STR 1 หน่วย
 - เอาข้อเสียออก
 - อาร์คเบลดมาสเตอร์เมื่อใช้ทักษะมังกรพิโรธ มีโอกาสที่จะไม่ติดระยะหลังใช้ 10% ต่อระดับทักษะ ถ้าหากเป้าหมายตาย (ใช้ MP 20)

โซล์เบลดแดนเซอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังป้องกันเวทสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ สวนกลับ
"รูปแบบ : เปิด/ปิด\nต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบ\nความสามารถ : เมื่อใช้ดาบป้องกันจะโจมตีกลับไปที่ผู้ที่โจมตีเรา โดยใช้ MP 50\nถ้าถือดาบคู่ศัตรูจะติดสถานะมึน เป็นระยะเวลา 3 วินาที \nวิธีการฝึกฝน : เมื่อโจมตีสวนกลับได้\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มพลังโจมตีขณะโจมตีสวนกลับ \n - เพิ่มโอกาสโป๊ะเชะขณะโจมตีสวนกลับ \n - เพิ่มอัตราใช้ดาบป้องกัน \n - โจมตีสวนกลับได้ถี่ขึ้น\n - โซล์เบลดแดนเซอร์เมื่อสวนกลับได้ จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของพลังป้องกันเวท ต่อระดับทักษะ"
การปรับ
 - ค่า INT จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวท 5 และพลังป้องกันเวทหลัง 0.1 ต่อค่า INT 1 หน่วย
 - เอาข้อเสียออก

เอเลเมนต์เบลดมาสเตอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก DEX จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีเวทสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ไม่ได้พลังป้องกันจากการ เพิ่ม STATUS
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ เวทแห่งดาบธาตุ
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : เรียนรู้การเรียกธาตุแห่งดาบมาช่วยโจมตี\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบธาตุ\nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มความสามารถของทักษะดาบธาตุ\n - เพิ่ม MP MAX\n - เอเลเมนต์เบลดมาสเตอร์สามารถทอนความเสียหายจากเวทสายธรรมชาติ 10% ต่อระดับทักษะ เมื่อทักษะดาบธาตุติดระยะหลังใช้ และเปลี่ยนการโจมตีเป็นการโจมตีแบบเวทเมื่ออยู่ในสถานะ<อาบด้วยดาบธาตุไฟ>"
การปรับ
 - ค่า LUK จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวท 5 ต่อค่า LUK 1 หน่วย
 - เอาข้อเสียออก
 - เพิ่มความสามารถของดาบธาตุที่ใช้โดยเอเลเมนต์เบลดมาสเตอร์
บัฟดาบธาตุดิน จะป้องกันความเสียหายจากสัตว์อัญเชิญ 1% ต่อค่า VIT 1 หน่วย
บัฟดาบธาตุน้ำ จะใบ้เป้าหมาย (ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน) โดยจะลดโอกาสต้านทาน 0.5% ต่อค่า INT 1 หน่วย
บัฟดาบธาตุลม จะเพิ่มโอกาสหลบหลีกเวท 0.25% ต่อค่า AGI 1 หน่วย
บัฟดาบธาตุไฟ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0.01% ของ MP MAX เป้าหมาย ต่อค่า STR 1 หน่วย

Asura_classic

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 140
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 16:32:20 »
เหมือนบังคับให้อัพสเตตัสที่ไม่จำเป็นต่อสายอาชีพหรือเปล่าครับ แล้วสีชุดที่ตรงกับสายอาชีพ จะได้เปรียบกว่ารึป่าวครับ

ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 1,060
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 16:44:47 »
เหมือนบังคับให้อัพสเตตัสที่ไม่จำเป็นต่อสายอาชีพหรือเปล่าครับ แล้วสีชุดที่ตรงกับสายอาชีพ จะได้เปรียบกว่ารึป่าวครับ
ค่า status ตามสายยังเพิ่มเหมือนเดิมนะครับ แต่ status นอกสายจะมาช่วยเสริมให้ชุดสีนั้นๆ เด่นไปทางด้านใดด้านหนึ่งครับ

Asura_classic

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 140
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 16:59:03 »
ผมมองไปที่คนที่ไม่ได้จุติ หรือจุติน้อยๆครับ เค้าคงไม่เอาสเตตัสมาอัพหรอก แต่ก็อีกแหละ มันเหมือนเพิ่มความหลากหลายและความต่างให้สำหรับคนที่จุติเต็ม(ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะ) แล้วคนที่ไม่ได้จุติละครับ มีอะไรที่พอจะส่งเสริมได้บ้าง

Asura_classic

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 140
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 17:04:20 »
ผมมองไปที่คนที่ไม่ได้จุติ หรือจุติน้อยๆครับ เค้าคงไม่เอาสเตตัสมาอัพหรอก แต่ก็อีกแหละ มันเหมือนเพิ่มความหลากหลายและความต่างให้สำหรับคนที่จุติเต็ม(ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะ) แล้วคนที่ไม่ได้จุติละครับ มีอะไรที่พอจะส่งเสริมได้บ้าง

เข้าใจว่ายิ่งจุติ จะทำให้ยิ่งเก่งขึ้น แต่สีชุดแทบจะไม่สนับสนุนผู้เล่นที่ยังไม่จุติเลย

TG-ShinmariW

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 239
 • TG-ShinmariW , 01-Solder , Pikeja001 , HxHxH ,
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 17:41:07 »
แล้วของเผ่าอีกนานใหมครับ ?
อดีตจีเอ็มอาสาเซิฟเวอร์วุ้นนรก
เกมเทสเทสเตอร์ ปี 2007
สมาชิก มารระเบิดธง เซิฟนรก


ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 1,060
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 17:42:57 »
ผมมองไปที่คนที่ไม่ได้จุติ หรือจุติน้อยๆครับ เค้าคงไม่เอาสเตตัสมาอัพหรอก แต่ก็อีกแหละ มันเหมือนเพิ่มความหลากหลายและความต่างให้สำหรับคนที่จุติเต็ม(ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะ) แล้วคนที่ไม่ได้จุติละครับ มีอะไรที่พอจะส่งเสริมได้บ้าง

เข้าใจว่ายิ่งจุติ จะทำให้ยิ่งเก่งขึ้น แต่สีชุดแทบจะไม่สนับสนุนผู้เล่นที่ยังไม่จุติเลย
ชุดสีช่วยให้ค่า status ตามสายส่งผลเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับ ไม่ว่าจะจุติหรือไม่ ยังไงผู้เล่นก็ต้องอัพ status หลักนี้
และการเอาค่าด้อยออกทำให้ผู้เล่นที่ไม่ได้จุติสามารถเปลี่ยนชุดสีที่ชอบและลุยกับ monster ได้
ส่วนจุดประสงค์หลักๆ ที่ปรับปรุงชุดสีและ C3 ครั้งนี้ เพื่อระบบ PVP ทีดูสมน้ำสมเนื้อขึ้น (ระหว่างผู้เล่นที่เก่งในระดับเดียวกัน)

ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 1,060
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 17:44:02 »
แล้วของเผ่าอีกนานใหมครับ ?
รอหลังแนวทางของเผ่ามนุษย์เสร็จนะครับ

TG-ShinmariW

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 239
 • TG-ShinmariW , 01-Solder , Pikeja001 , HxHxH ,
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 17:53:06 »
ผมว่า โอกาศไม่ติดระยะหลังใช้ มังกรพิโรธ ของอาร์ค เบรด น่าจะเยอะกว่านี้หน่อยฮะ น่าจะเล่นสนุกขึ้น แค่ 10 เปอ ผมว่า น้อยไป มันเหมือน ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ 55
อดีตจีเอ็มอาสาเซิฟเวอร์วุ้นนรก
เกมเทสเทสเตอร์ ปี 2007
สมาชิก มารระเบิดธง เซิฟนรก


Asura_classic

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 140
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 18:00:02 »
ผมว่า โอกาศไม่ติดระยะหลังใช้ มังกรพิโรธ ของอาร์ค เบรด น่าจะเยอะกว่านี้หน่อยฮะ น่าจะเล่นสนุกขึ้น แค่ 10 เปอ ผมว่า น้อยไป มันเหมือน ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ 55

เลเวล10ก็100%ครับ

TG-ShinmariW

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 239
 • TG-ShinmariW , 01-Solder , Pikeja001 , HxHxH ,
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 18:06:47 »
ผมว่า โอกาศไม่ติดระยะหลังใช้ มังกรพิโรธ ของอาร์ค เบรด น่าจะเยอะกว่านี้หน่อยฮะ น่าจะเล่นสนุกขึ้น แค่ 10 เปอ ผมว่า น้อยไป มันเหมือน ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ 55

เลเวล10ก็100%ครับ

อ๋อๆๆๆๆ เข้าใจแล้วๆๆๆ ขอบคุณมากครับๆ
อดีตจีเอ็มอาสาเซิฟเวอร์วุ้นนรก
เกมเทสเทสเตอร์ ปี 2007
สมาชิก มารระเบิดธง เซิฟนรก


ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 1,060
Re: ปรับปรุงชุดสี และ C3 : แนวทางการปรับปรุงใหม่
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 18:09:44 »
แอสแซสซิน
โรกก์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก AGI จะไปเพิ่มให้พลังป้องกันเวทสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของพลังโจมตี
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ทำลายเวท
"รูปแบบ : ติดตัว\nความสามารถ : ทำลาย MP ของเป้าหมาย \n(โดยไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตี) \nเมื่อโจมตีโดน\nวิธีการฝึกฝน : เมื่อโจมตีโดน และลด MP และ MP MAX ของเป้าหมาย \nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - ทำลาย MP และ MP MAX ได้มากขึ้น\n - โรกก์จะทำความเสียหายเพิ่มอีก 100% ของ MP ที่ทำลายได้ และความเสียหายนี้ยังมีผลกับเป้าหมายที่ MP 0"
การปรับ
 - ค่า STR จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวท 5 และพลังป้องกันเวทหลัง 0.1 ต่อค่า STR 1 หน่วย
 - เอาข้อเสียออก
 - เพิ่มความสามารถทักษะทำลายเวทของโรกก์
เพิ่มหลบหลีกเวท 3% ต่อระดับทักษะ
เมื่อใช้ทักษะพุ่งแทง จะลด MP 0.05% ของ MP MAX เป้าหมาย ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ
ตำแหน่งที่ใช้พยุหดาราหรือบอล จะลด MP 0.02% ของ MP MAX เป้าหมาย ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ ในระยะ 6x6 ช่อง

นินจา
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก AGI จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ไม่สามารถมีพลังป้องกันเวทได้
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ พันธมิตรแห่งเงา
"รูปแบบ : เปิด/ปิด\nต้องการ : MP ที่ใช้คือระดับทักษะคูณ 3 \nระยะหลังเปิด : 1 นาที \nความสามารถ : เพิ่มความสามารถของทักษะหลบหลีกไร้ลักษณ์ ซึ่งจะหนีไปข้างหลัง 4 ช่อง หลังจากนั้นจะหายตัว 2 วินาที\nวิธีการฝึกฝน : เมื่อเปิดทักษะนี้ และหลบหลีกไร้ลักษณ์แสดงผล \nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มหลบหลีก\n - เพิ่มโอกาสหลบหลีกแบบไร้ลักษณ์ \n - ถ้านินจาอยู่ในสถานะพันธมิตรแห่งเงาจะเพิ่มหลบหลีกอีก 10 หน่วย ต่อระดับทักษะ"
การปรับ
 - ค่า DEX จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี 5 ต่อค่า DEX 1 หน่วย
 - เอาข้อเสียออก
 - เพิ่มความสามารถให้กับทักษะตัดชีพจรของนินจา ถ้าพลาดจะสร้างความเสียแบบไม่คิดเกราะแทนความเสียหายแบบปกติ 0.2 เท่า ของค่าป้องกันหน้าเป้าหมาย และ 2 เท่า ของค่าป้องกันหลังเป้าหมาย ต่อค่า DEX 1 หน่วย

เวน่อมแมนเซอร์
แบบเก่า
 - ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก AGI จะไปเพิ่มให้อัตราโป๊ะเชะสูงขึ้น
 - ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX
 - ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ร่างกายพิษ
"รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย\nต้องการ : MP 50 หน่วย\nระยะ : 3 ช่อง\nระยะร่าย : 2-4 วินาที\nความสามารถ : ปลุกเร้าให้เป้าหมายได้รับสถานะร่างกายพิษเป็นระยะเวลา 50 วินาที ซึ่งจะเพิ่มป้องกันเวท และจะกระจายพิษรอบตัว รัศมี 5x5 ช่อง เมื่อโดนโจมตี ซึ่งพิษจะเป็นชนิดพิเศษไม่สามารถรักษาได้ และมีเวลาที่คิดจากความเสียหายที่เข้ามา\n(ใช้ความต้านทานพิษป้องกัน)\n โดยลด HP ทุก ๆ 2 วินาที และสามารถสะสมเวลาได้ เมื่อโดนโจมตีซ้ำ\nวิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้ \nความสามารถที่เพิ่มขึ้น\n - เพิ่มป้องกันเวท \n - เพิ่มความแรงของพิษ \n - เพิ่มความสามารถพิเศษของพิษ \n - ผู้ได้รับร่างกายพิษจากเวน่อมแมนเซอร์ จะเพิ่มโอกาสโป๊ะเชะ 1% ต่อระดับทักษะ"
การปรับ
 - ค่า INT จะช่วยเพิ่มโป๊ะเชะ 0.1% และ ความแรงโป๊ะเชะ 1% ต่อค่า INT 1 หน่วย
 - เอาข้อเสียออก
 - ความเสียหายของพิษจากเวน่อมแมนเซอร์ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 1% ของค่าหลบหลีกเป้าหมาย ต่อค่า INT 1 หน่วย