ผู้เขียน หัวข้อ: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "  (อ่าน 6506 ครั้ง)

golfrukpat02

 • บุคคลทั่วไป


1. เพิ่มทักษะแห่งจิต และระบบอื่น ๆ ดังนี้

1.1. ทักษะแห่งจิต เบอร์เซอร์เกอร์
ทักษะ : เกราะโลหิต
รูปแบบ : บัฟตัวเอง
ต้องการ : MP 300 หน่วย
ระยะร่าย : 1-2 หรือ0-1 วินาที
ความสามารถ : เรียกเกราะโลหิตเพื่อดูดซับความเสียหาย เป็นระยะเวลา 30 วินาที ทุก ๆ 1 วินาทีเกราะจะดูดพลังชีวิตของศัตรูในรัศมี 8x8 ช่อง มาเพิ่มพลังชีวิตให้เกราะ (ไม่มีผลกับบอสหรือมินิบอส หากเป็นผีดิบจะเสียพลังชีวิตแทน และดูดได้ไม่เกินพลังชีวิตสูงสุดของเกราะ) เมื่อหมดเวลาหรือใช้งานอีกครั้งเกราะจะระเบิดสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่ศัตรูในรัศมี 12x12 ช่อง ตามพลังชีวิตของเกราะที่เหลืออยู่ และทำให้ผู้ที่โดนระเบิดติดสถานะเลือดออกและเดินช้า (สถานะเลือดออกไม่มีผลกับบอสหรือมินิบอส) เป็นยะระเวลา 5 วินาที
ระดับ 1 : พลังชีวิต 5000+10% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 0.5% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 3
ระดับ 2 : พลังชีวิต 10000+20% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 1% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 4
ระดับ 3 : พลังชีวิต 15000+30% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 1.5% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 5
ระดับ 4 : พลังชีวิต 20000+40% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 2% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 6
ระดับ 5 : พลังชีวิต 25000+50% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 2.5% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 7
ระดับ 6 : พลังชีวิต 30000+60% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 3% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 8
ระดับ 7 : พลังชีวิต 35000+70% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 3.5% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 9
ระดับ 8 : พลังชีวิต 40000+80% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 4% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 10
ระดับ 9 : พลังชีวิต 45000+90% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 4.5% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 11
ระดับ 10 : พลังชีวิต 50000+100% ของ HPMAX เรา ดูดพลังชีวิต/ติดสถานะเลือดออก 5% ของ HPMAX ศัตรู เดินช้าลง 12
ระยะหลังใช้ : 2 นาที


1.2. ทักษะแห่งจิต ชาร์ปชู้ตเตอร์
ทักษะ : กับดักเถาวัลย์
รูปแบบ : กับดัก
ต้องการ : MP 30 หน่วย
ระยะร่าย : 0 - 0.5 วินาที
ความสามารถ : ยิงเมล็ดพืชเพื่อสร้างกับดัก เมื่อมีศัตรูเข้ามาในระยะ 2x2 ช่องของกับดักจะล็อคเป้าหมายไม่ให้ขยับได้และสร้างความเสียหายแบบลด HP โดยตรง 1% ต่อวินาที (หากเป็นบอสหรือมินิบอส ระยะเวลาที่ติดกับดักจะเหลือเพียง 1/4) กับดักคงอยู่ได้ 5 นาที
ระดับ 1 : ระยะวาง 1 ช่อง ล็อคขา 5 วินาที วางได้สูงสุด 2 อัน ระยะหลังใช้ 9 วินาที
ระดับ 2 : ระยะวาง 3 ช่อง ล็อคขา 6 วินาที วางได้สูงสุด 3 อัน ระยะหลังใช้ 8 วินาที
ระดับ 3 : ระยะวาง 3 ช่อง ล็อคขา 7 วินาที วางได้สูงสุด 4 อัน ระยะหลังใช้ 7 วินาที
ระดับ 4 : ระยะวาง 5 ช่อง ล็อคขา 8 วินาที วางได้สูงสุด 5 อัน ระยะหลังใช้ 6 วินาที
ระดับ 5 : ระยะวาง 5 ช่อง ล็อคขา 9 วินาที วางได้สูงสุด 6 อัน ระยะหลังใช้ 5 วินาที
ระดับ 6 : ระยะวาง 7 ช่อง ล็อคขา 10 วินาที วางได้สูงสุด 7 อัน ระยะหลังใช้ 4 วินาที
ระดับ 7 : ระยะวาง 7 ช่อง ล็อคขา 11 วินาที วางได้สูงสุด 8 อัน ระยะหลังใช้ 3 วินาที
ระดับ 8 : ระยะวาง 9 ช่อง ล็อคขา 12 วินาที วางได้สูงสุด 9 อัน ระยะหลังใช้ 2 วินาที
ระดับ 9 : ระยะวาง 9 ช่อง ล็อคขา 13 วินาที วางได้สูงสุด 10 อัน ระยะหลังใช้ 1 วินาที
ระดับ 10 : ระยะวาง 11 ช่อง ล็อคขา 14 วินาที วางได้สูงสุด 11 อัน ระยะหลังใช้ 0 วินาที


1.3. ทักษะแห่งจิต เซนจูเรี่ยน
ทักษะ : เตรียมความพร้อมขั้นสูง
รูปแบบ : ใช้กับตนเอง
ต้องการ : MP 250 หน่วย
ความสามารถ : ล้างระยะหลังใช้ทุกทักษะของเราระยะหลังใช้ของทักษะนี้ขึ้นอยู่กับระยะหลังใช้ทั้งหมดของทักษะที่ถูกล้างระยะหลังใช้ โดยขั้นต่ำของระยะหลังใช้ของทักษะนี้คือ 60 วินาที และสามารถล้างได้เฉพาะทักษะที่ถูกล้างได้โดยทักษะเตรียมความพร้อม
ระดับ 1 : ระยะร่าย 10 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 5 เท่า
ระดับ 2 : ระยะร่าย 9 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 4 เท่า
ระดับ 3 : ระยะร่าย 8 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 4 เท่า
ระดับ 4 : ระยะร่าย 7 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 3 เท่า
ระดับ 5 : ระยะร่าย 6 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 2 เท่า
ระดับ 6 : ระยะร่าย 5 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 2 เท่า
ระดับ 7 : ระยะร่าย 4 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 2 เท่า
ระดับ 8 : ระยะร่าย 3 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 1 เท่า
ระดับ 9 : ระยะร่าย 2 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 1 เท่า
ระดับ 10 : ระยะร่าย 1 วินาที ระยะหลังใช้ที่ถูกล้างทั้งหมด x 0.1 เท่า


1.4. ทักษะแห่งจิต จ้าวสังเวียน
ทักษะ : จ้าวแห่งสังเวียน
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ตนเอง
ระยะร่าย : 0 วินาที
ต้องการ : MP 50 หน่วย
ความสามารถ : ด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจของจ้าวสังเวียน ทำให้เขาเป็นอมตะในระยะเวลาสั้นๆ และล้างสถานะผิดปกติให้แก่ตัวเองด้วยในทุกๆ 1 วินาที (ป้องกันการโจมตีแบบลด HP โดยตรงด้วย)
ระดับ 1 : อมตะ 1 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 2 สถานะ
ระดับ 2 : อมตะ 1.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 3 สถานะ
ระดับ 3 : อมตะ 2.5 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 3 สถานะ
ระดับ 4 : อมตะ 3.2 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 4 สถานะ
ระดับ 5 : อมตะ 4 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 4 สถานะ
ระดับ 6 : อมตะ 4.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 5 สถานะ
ระดับ 7 : อมตะ 5.5 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 5 สถานะ
ระดับ 8 : อมตะ 6.2 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 6 สถานะ
ระดับ 9 : อมตะ 7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 6 สถานะ
ระดับ 10 : อมตะ 7.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 7 สถานะ
ระยะหลังใช้ : 15 วินาที


1.5. ทักษะแห่งจิต ผู้สื่อวิญญาณ
ทักษะ : กองพันวิญญาณ
รูปแบบ : โจมตีแบบสุ่ม
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ต้องการ : MP 300 หน่วย
ความสามารถ : เรียกกองทัพวิญญาณมาเพื่อดูด HP และ MP เป้าหมายศัตรูในรัศมี 16x16 ช่อง (ป้องกันการดูด HP ด้วยพลังต้านเวทแต่จะลดได้เหลือไม่ต่ำกว่า 1000 หน่วย)
ระดับ 1 : วิญญาณ 5 ตัว ดูด 2% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 35 วินาที
ระดับ 2 : วิญญาณ 6 ตัว ดูด 2.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 3 : วิญญาณ 7 ตัว ดูด 3% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 4 : วิญญาณ 8 ตัว ดูด 3.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 5 : วิญญาณ 9 ตัว ดูด 4% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 6 : วิญญาณ 10 ตัว ดูด 4.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 7 : วิญญาณ 11 ตัว ดูด 5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 8 : วิญญาณ 12 ตัว ดูด 5.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 55 วินาที
ระดับ 9 : วิญญาณ 13 ตัว ดูด 6% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 55 วินาที
ระดับ 10 : วิญญาณ 14 ตัว ดูด 6.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 60 วินาที
ระยะหลังใช้ : 90 วินาที


1.6. เพิ่มระบบสุ่มมอนสเตอร์ใน "ปราการไร้ตะวัน" คือ ทุกครั้งที่มีการ ปิด และเปิด อัพเดทประจำสัปดาห์ ระบบจะสุ่มมอนสเตอร์ใหม่ 5 ตัว มาลง จากทั้งหมด 10 ตัว
1.7. เพิ่มเควสช่วยเก็บดวงวิญญาณ ดังนี้
 • เมื่อผู้เล่นเข้าสู่แผนที่ vampire_fort/field01 - field05 ระบบจะสุ่มเควสทวงคืนดวงวิญญาณให้
 • ระบบจะสุ่มให้กำจัดผีดิบตัวใดตัวหนึ่งใน 5 แบบที่มี ให้ครบ 1000 ตัว เมื่อกำจัดครบจะได้รับดวงวิญญาณ 5000 ดวง
 • เควสนี้สามารถช่วยกันเก็บเป็นปาร์ตี้ได้ เช่น เราสุ่มได้เควส กำจัดวิซาร์ด 1000 ตัว เมื่อมีเพื่อนในปาร์ตี้กำจัดวิซาร์ดได้ เควสของเราจะนับเพิ่มขึ้นให้ทันที
2. เพิ่มไอเทมยา "เพิ่มขนาดพื้นที่เก็บของ" และ Promotion ลด 50%
 • ยาเพิ่มขนาดพื้นที่เก็บของ : ยาสำหรับเพิ่มพื้นที่เก็บของตัวละคร เมื่อกดใช้\ - เก็บของได้เพิ่มขึ้น 100 ชนิด\ - เก็บได้เพิ่มขึ้นชนิดละ 5000 ชิ้น\ - เพิ่มการแบกน้ำหนัก 10000
3. เพิ่มไอเทมร้านโซล และลดราคา " 28 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2558 " ดังนี้
 • แพคอำพันสุดคุ้มระดับใหญ่ ลด 10%
 • ชุดเด็กเสี่ยเวลง่ายสบายอุรา ลด 10%
 • ชุดหนูอยากโชคดีสุดคุ้ม ลด 30%
 • กล่องเซ็ตผู้กล้าอสูรทองคำ (หน้าแนะนำ)
 • กล่องเซ็ตอสูรแพะทองคำ (หน้าแนะนำ)
 • กล่องเปิดยังไงก็ได้หน้ากากอสูรทองคำ (หน้าแนะนำ)
 • กล่องเปิดยังไงก็ได้หมวกผู้กล้าทองคำ (หน้าแนะนำ)
 • กล่องเปิดยังไงก็ได้หมวกอสูรแพะทองคำ (หน้าแนะนำ)
 • กล่องเปิดยังไงก็ได้หน้ากากอสูรแพะทองคำ (หน้าแนะนำ)

4. แก้ไขห้ามใช้ไอเทม "แปลงวุ้น" ในสงครามชิงปราสาท
5. แก้ไขบั๊กเมื่อยกโล่ไม่สามารถป้องกันการโจมตี(โปะเชะ)ครั้งที่ 2 ได้ (อาวุธหน้าไม้สามหัว, มีดไร้สิ้นสุด)


6. แก้ไขบั๊กเปิดแผนที่ได้ครั้งเดียว (alt+m)« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2015, 18:54:50 โดย จีเอ็มวอลุ่ม »

บอลบอล

 • !!(%_-)!!!
 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 124
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 17:57:02 »
เยอะดี

golfrukpat02

 • บุคคลทั่วไป

NWWK

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 161
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 19:43:23 »
นั่นไงโล่  ว่าแล้วมันเเปลกๆ woon_shock

oh_RaymonDD

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,626
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 20:16:02 »
1.4. ทักษะแห่งจิต จ้าวสังเวียน
ทักษะ : จ้าวแห่งสังเวียน
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ตนเอง
ระยะร่าย : 0 วินาที
ต้องการ : MP 50 หน่วย
ความสามารถ : ด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจของจ้าวสังเวียน ทำให้เขาเป็นอมตะในระยะเวลาสั้นๆ และล้างสถานะผิดปกติให้แก่ตัวเองด้วยในทุกๆ 1 วินาที (ป้องกันการโจมตีแบบลด HP โดยตรงด้วย)
ระดับ 1 : อมตะ 1 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 2 สถานะ
ระดับ 2 : อมตะ 1.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 3 สถานะ
ระดับ 3 : อมตะ 2.5 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 3 สถานะ
ระดับ 4 : อมตะ 3.2 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 4 สถานะ
ระดับ 5 : อมตะ 4 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 4 สถานะ
ระดับ 6 : อมตะ 4.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 5 สถานะ
ระดับ 7 : อมตะ 5.5 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 5 สถานะ
ระดับ 8 : อมตะ 6.2 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 6 สถานะ
ระดับ 9 : อมตะ 7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 6 สถานะ
ระดับ 10 : อมตะ 7.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 7 สถานะ
ระยะหลังใช้ : 15 วินาที   
ทักษะนี้ สกิวศรจิตของชาร์ปชู๊ตเตอร์สลายออกได้ไหมครับ

oh_RaymonDD

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,626
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 20:17:40 »
1.4. ทักษะแห่งจิต จ้าวสังเวียน
ทักษะ : จ้าวแห่งสังเวียน
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ตนเอง
ระยะร่าย : 0 วินาที
ต้องการ : MP 50 หน่วย
ความสามารถ : ด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจของจ้าวสังเวียน ทำให้เขาเป็นอมตะในระยะเวลาสั้นๆ และล้างสถานะผิดปกติให้แก่ตัวเองด้วยในทุกๆ 1 วินาที (ป้องกันการโจมตีแบบลด HP โดยตรงด้วย)
ระดับ 1 : อมตะ 1 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 2 สถานะ
ระดับ 2 : อมตะ 1.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 3 สถานะ
ระดับ 3 : อมตะ 2.5 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 3 สถานะ
ระดับ 4 : อมตะ 3.2 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 4 สถานะ
ระดับ 5 : อมตะ 4 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 4 สถานะ
ระดับ 6 : อมตะ 4.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 5 สถานะ
ระดับ 7 : อมตะ 5.5 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 5 สถานะ
ระดับ 8 : อมตะ 6.2 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 6 สถานะ
ระดับ 9 : อมตะ 7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 6 สถานะ
ระดับ 10 : อมตะ 7.7 วินาที สุ่มล้างสถานะผิดปกติ 7 สถานะ
ระยะหลังใช้ : 15 วินาที   
ทักษะนี้ สกิวศรจิตของชาร์ปชู๊ตเตอร์สลายออกได้ไหมครับ


1.2. ทักษะแห่งจิต ชาร์ปชู้ตเตอร์
ทักษะ : กับดักเถาวัลย์
รูปแบบ : กับดัก
ต้องการ : MP 30 หน่วย
ระยะร่าย : 0 - 0.5 วินาที
ความสามารถ : ยิงเมล็ดพืชเพื่อสร้างกับดัก เมื่อมีศัตรูเข้ามาในระยะ 2x2 ช่องของกับดักจะล็อคเป้าหมายไม่ให้ขยับได้และสร้างความเสียหายแบบลด HP โดยตรง 1% ต่อวินาที (หากเป็นบอสหรือมินิบอส ระยะเวลาที่ติดกับดักจะเหลือเพียง 1/4) กับดักคงอยู่ได้ 5 นาที
ระดับ 1 : ระยะวาง 1 ช่อง ล็อคขา 5 วินาที วางได้สูงสุด 2 อัน ระยะหลังใช้ 9 วินาที
ระดับ 2 : ระยะวาง 3 ช่อง ล็อคขา 6 วินาที วางได้สูงสุด 3 อัน ระยะหลังใช้ 8 วินาที
ระดับ 3 : ระยะวาง 3 ช่อง ล็อคขา 7 วินาที วางได้สูงสุด 4 อัน ระยะหลังใช้ 7 วินาที
ระดับ 4 : ระยะวาง 5 ช่อง ล็อคขา 8 วินาที วางได้สูงสุด 5 อัน ระยะหลังใช้ 6 วินาที
ระดับ 5 : ระยะวาง 5 ช่อง ล็อคขา 9 วินาที วางได้สูงสุด 6 อัน ระยะหลังใช้ 5 วินาที
ระดับ 6 : ระยะวาง 7 ช่อง ล็อคขา 10 วินาที วางได้สูงสุด 7 อัน ระยะหลังใช้ 4 วินาที
ระดับ 7 : ระยะวาง 7 ช่อง ล็อคขา 11 วินาที วางได้สูงสุด 8 อัน ระยะหลังใช้ 3 วินาที
ระดับ 8 : ระยะวาง 9 ช่อง ล็อคขา 12 วินาที วางได้สูงสุด 9 อัน ระยะหลังใช้ 2 วินาที
ระดับ 9 : ระยะวาง 9 ช่อง ล็อคขา 13 วินาที วางได้สูงสุด 10 อัน ระยะหลังใช้ 1 วินาที
ระดับ 10 : ระยะวาง 11 ช่อง ล็อคขา 14 วินาที วางได้สูงสุด 11 อัน ระยะหลังใช้ 0 วินาที

ถามอีกนิดครับ ทักษะนี้ ถ้าคนที่ใส่ลวงตาวิ่งมาติด จะติดสถานะหยุดนิ่งป่าวครับ

Opur

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 198
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 23:48:47 »
กองพันวิญญาณ ของสื่อ นี่มันเอาไว้แก้ทาง คนทรงหรือป่าวครับอยากรู้  woon_555

MarCus_KP

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,599
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 04:39:11 »
หลายๆสกิลนี่ DotA ชัดๆ- -

Mabolo

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 10:45:57 »
1.2. ทักษะแห่งจิต ชาร์ปชู้ตเตอร์
ทักษะ : กับดักเถาวัลย์
รูปแบบ : กับดัก
ต้องการ : MP 30 หน่วย
ระยะร่าย : 0 - 0.5 วินาที
ความสามารถ : ยิงเมล็ดพืชเพื่อสร้างกับดัก เมื่อมีศัตรูเข้ามาในระยะ 2x2 ช่องของกับดักจะล็อคเป้าหมายไม่ให้ขยับได้และสร้างความเสียหายแบบลด HP โดยตรง 1% ต่อวินาที (หากเป็นบอสหรือมินิบอส ระยะเวลาที่ติดกับดักจะเหลือเพียง 1/4) กับดักคงอยู่ได้ 5 นาที
ระดับ 1 : ระยะวาง 1 ช่อง ล็อคขา 5 วินาที วางได้สูงสุด 2 อัน ระยะหลังใช้ 9 วินาที
ระดับ 2 : ระยะวาง 3 ช่อง ล็อคขา 6 วินาที วางได้สูงสุด 3 อัน ระยะหลังใช้ 8 วินาที
ระดับ 3 : ระยะวาง 3 ช่อง ล็อคขา 7 วินาที วางได้สูงสุด 4 อัน ระยะหลังใช้ 7 วินาที
ระดับ 4 : ระยะวาง 5 ช่อง ล็อคขา 8 วินาที วางได้สูงสุด 5 อัน ระยะหลังใช้ 6 วินาที
ระดับ 5 : ระยะวาง 5 ช่อง ล็อคขา 9 วินาที วางได้สูงสุด 6 อัน ระยะหลังใช้ 5 วินาที
ระดับ 6 : ระยะวาง 7 ช่อง ล็อคขา 10 วินาที วางได้สูงสุด 7 อัน ระยะหลังใช้ 4 วินาที
ระดับ 7 : ระยะวาง 7 ช่อง ล็อคขา 11 วินาที วางได้สูงสุด 8 อัน ระยะหลังใช้ 3 วินาที
ระดับ 8 : ระยะวาง 9 ช่อง ล็อคขา 12 วินาที วางได้สูงสุด 9 อัน ระยะหลังใช้ 2 วินาที
ระดับ 9 : ระยะวาง 9 ช่อง ล็อคขา 13 วินาที วางได้สูงสุด 10 อัน ระยะหลังใช้ 1 วินาที
ระดับ 10 : ระยะวาง 11 ช่อง ล็อคขา 14 วินาที วางได้สูงสุด 11 อัน ระยะหลังใช้ 0 วินาที


ทักษะนี้คิดต้านทานมั้ย  woon_huh

X-Burner

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,165
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 12:29:09 »
โอ้โห ลองมาล่ะครับ

ชาป ในดันโหดมั้กยิงก็ไกลสลายบัฟอีก   g#002

อยากให้เอา ซีสาม ออกจัง มันโหดมากเลยน่ะม่อนในนั่นถึงจะไม่มีซี.

Sima-Yi

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 779
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 17:09:42 »
1.5. ทักษะแห่งจิต ผู้สื่อวิญญาณ
ทักษะ : กองพันวิญญาณ
รูปแบบ : โจมตีแบบสุ่ม
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ต้องการ : MP 300 หน่วย
ความสามารถ : เรียกกองทัพวิญญาณมาเพื่อดูด HP และ MP เป้าหมายศัตรูในรัศมี 16x16 ช่อง (ป้องกันการดูด HP ด้วยพลังต้านเวทแต่จะลดได้เหลือไม่ต่ำกว่า 1000 หน่วย)
ระดับ 1 : วิญญาณ 5 ตัว ดูด 2% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 35 วินาที
ระดับ 2 : วิญญาณ 6 ตัว ดูด 2.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 3 : วิญญาณ 7 ตัว ดูด 3% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 4 : วิญญาณ 8 ตัว ดูด 3.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 5 : วิญญาณ 9 ตัว ดูด 4% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 6 : วิญญาณ 10 ตัว ดูด 4.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 7 : วิญญาณ 11 ตัว ดูด 5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 8 : วิญญาณ 12 ตัว ดูด 5.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 55 วินาที
ระดับ 9 : วิญญาณ 13 ตัว ดูด 6% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 55 วินาที
ระดับ 10 : วิญญาณ 14 ตัว ดูด 6.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 60 วินาที
ระยะหลังใช้ : 90 วินาที


มันมีหลักการคิดยังไง เลือด22k ดูดเลือดกับมอนเตอร์ทีละ 1k กับคน 600 เลือบ เลือด 25k ดาเมจ เท่ากับ  เลือด 22 k


สรุป ใครหลักการอะไรในการคำนวญดาเมจเนี้ย  woon_huh woon_huh

จัดเต็ม

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 527
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 17:51:53 »
เกราะโลหิต เบอที่ติดสถานะคลุ้มคลั่งใช้ได้มะ

Opur

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 198
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 17:57:12 »
1.5. ทักษะแห่งจิต ผู้สื่อวิญญาณ
ทักษะ : กองพันวิญญาณ
รูปแบบ : โจมตีแบบสุ่ม
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ต้องการ : MP 300 หน่วย
ความสามารถ : เรียกกองทัพวิญญาณมาเพื่อดูด HP และ MP เป้าหมายศัตรูในรัศมี 16x16 ช่อง (ป้องกันการดูด HP ด้วยพลังต้านเวทแต่จะลดได้เหลือไม่ต่ำกว่า 1000 หน่วย)
ระดับ 1 : วิญญาณ 5 ตัว ดูด 2% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 35 วินาที
ระดับ 2 : วิญญาณ 6 ตัว ดูด 2.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 3 : วิญญาณ 7 ตัว ดูด 3% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 4 : วิญญาณ 8 ตัว ดูด 3.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 5 : วิญญาณ 9 ตัว ดูด 4% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 6 : วิญญาณ 10 ตัว ดูด 4.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 7 : วิญญาณ 11 ตัว ดูด 5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 8 : วิญญาณ 12 ตัว ดูด 5.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 55 วินาที
ระดับ 9 : วิญญาณ 13 ตัว ดูด 6% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 55 วินาที
ระดับ 10 : วิญญาณ 14 ตัว ดูด 6.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 60 วินาที
ระยะหลังใช้ : 90 วินาที


มันมีหลักการคิดยังไง เลือด22k ดูดเลือดกับมอนเตอร์ทีละ 1k กับคน 600 เลือบ เลือด 25k ดาเมจ เท่ากับ  เลือด 22 k


สรุป ใครหลักการอะไรในการคำนวญดาเมจเนี้ย  woon_huh woon_huh

ที่มันเหลือ 600  จาก 1000  เพราะว่ามันเอาระบบทอนดาเมจ 40% ไปคำนวนด้วยครับ  ในคำอธิบายสกิวบอกว่า ไม่ต่ำกว่า 1000  อาจจะเป็นการโจมตีมอนเตอร์ แต่พอให้กับผู้เล่น ก็ ต่ำสุด 600 ครับ  ถ้าอยากให้แรงก็ทำให้ระดับสกิวถึง10 ทำเลือกให้เยอะๆ ทำเอ็มพีให้เยอะๆ  ครับผม
 g#031

Opur

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 198
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 18:00:08 »
1.5. ทักษะแห่งจิต ผู้สื่อวิญญาณ
ทักษะ : กองพันวิญญาณ
รูปแบบ : โจมตีแบบสุ่ม
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ต้องการ : MP 300 หน่วย
ความสามารถ : เรียกกองทัพวิญญาณมาเพื่อดูด HP และ MP เป้าหมายศัตรูในรัศมี 16x16 ช่อง (ป้องกันการดูด HP ด้วยพลังต้านเวทแต่จะลดได้เหลือไม่ต่ำกว่า 1000 หน่วย)
ระดับ 1 : วิญญาณ 5 ตัว ดูด 2% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 35 วินาที
ระดับ 2 : วิญญาณ 6 ตัว ดูด 2.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 3 : วิญญาณ 7 ตัว ดูด 3% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 4 : วิญญาณ 8 ตัว ดูด 3.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 5 : วิญญาณ 9 ตัว ดูด 4% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 6 : วิญญาณ 10 ตัว ดูด 4.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 7 : วิญญาณ 11 ตัว ดูด 5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 8 : วิญญาณ 12 ตัว ดูด 5.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 55 วินาที
ระดับ 9 : วิญญาณ 13 ตัว ดูด 6% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 55 วินาที
ระดับ 10 : วิญญาณ 14 ตัว ดูด 6.5% ของ HP/MP เรา เป็นระยะเวลา 60 วินาที
ระยะหลังใช้ : 90 วินาที


มันมีหลักการคิดยังไง เลือด22k ดูดเลือดกับมอนเตอร์ทีละ 1k กับคน 600 เลือบ เลือด 25k ดาเมจ เท่ากับ  เลือด 22 k


สรุป ใครหลักการอะไรในการคำนวญดาเมจเนี้ย  woon_huh woon_huh

ที่มันเหลือ 600  จาก 1000  เพราะว่ามันเอาระบบทอนดาเมจ 40% ไปคำนวนด้วยครับ  ในคำอธิบายสกิวบอกว่า ไม่ต่ำกว่า 1000  อาจจะเป็นการโจมตีมอนเตอร์ แต่พอให้กับผู้เล่น ก็ ต่ำสุด 600 ครับ  ถ้าอยากให้แรงก็ทำให้ระดับสกิวถึง10 ทำเลือกให้เยอะๆ ทำเอ็มพีให้เยอะๆ  ครับผม
 g#031

อ่อ ลืมบอกอีกอย่างครับ  แนะนำคทา99 นะครับกดระเบิดเวท  ถ้าเล่นพยากรณ์ กดสกิวจิต แล้วสาปดินครับ รับรองกันเวทเอาไม่อยู่ชัว  แต่ก็เสี่ยงเช่นกันเพราะมัวแต่คอมโบอาจโดนหมัดน็อคเอาก้ได้ อิอิ

oh_RaymonDD

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,626
Re: รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ " 28 มกราคม 2558 "
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 29, 2015, 02:26:10 »
รอท่านจีเอ็มมาตอบ g#046 g#046