GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ 2557

TAMA

  • Sr. Member
  • ****
    • กระทู้: 2,964

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 11.00 น.

ทีมงานขอให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการ Login เข้าระบบเกมในช่วงวันและ เวลาดังกล่าว

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น