GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายงานผลการทดสอบ ค่าดีเบี่ยม แห่งความสมบูรณ์ และ พลังชีวิต

ดีเบี่ยมสีเขียวแห่งความสมบูรณ์ ยศเทพ เพิ่ม hp max 10%
ดีเบี่ยมสีเขียวแห่งพลังชีวิต ยศเทพ เพิ่ม hp max 2000


การทดสอบในครั้งนี้ เป็นการทดสอบรอบแรก จะลงโดยการใส่ของที่ไม่มีความสามารถเพิ่มเลือด หมวกแคป ผ้าคลุม เสื้อเชิ้ต เทียนไข ออฟพลังชีวิต และ ความสมบูรณ์

การทดสอบเป็นตัวละครจุติ 6 รอบ จิต 14 รอบ lv.99

อาชีพคาเดท
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 9965
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 14865
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 17965
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 22865
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 13951
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 20811

อาชีพไฟเตอร์
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 12712
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 20552
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 20712
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 28552
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 17796
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 28772


อาชีพเรนเจอร์
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 11700
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 17580
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 19700
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 25580
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 16380
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 24612


อาชีพแคสเตอร์
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 10705
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 16095
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 18705
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 24095
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 14987
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 22533


อาชีพเซนจูเรี่ยน
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 12920
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 20760
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 20290
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 28760
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 18088
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 29064


อาชีพเบลดมาสเตอร์
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 14882
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 20762
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 22882
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 28762
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 20834
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 29066


อาชีพพาราดิน
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 13912
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX  21752
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 21912
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 29752
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 19476
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 30452


อาชีพเบอเซอร์เกอร์
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 14912
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 23732
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 22912
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 31732
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 20876
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 33224


อาชีพแอสแซสซิน
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 13890
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 19770
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 21890
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 27770
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 19446
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 27678


อาชีพชาร์ปซู้ตเตอร์
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 13890
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 19770
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 21890
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 27770
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 19446
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 27678


อาชีพเทรเชอฮันเตอร์
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 13890
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 19770
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 21890
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 27770
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 19446
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 27678


อาชีพวิซาร์ท
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 11905
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 17295
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 19905
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 25295
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 16667
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 24213


อาชีพเครลิค
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 11910
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 17790
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 19910
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 25790
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 16674
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 24906


อาชีพวอลอค
- ค่า HP MAX เดิมๆ ไม่อัพสเตตัสไม่ใส่ไอเทม HP MAX 11910
- ค่า HP MAX อัพ VIT99 ไม่ใส่ไอเทม HP MAX 17790
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น ไม่อัพสเตตัส HP MAX 19910
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพเลือด 4 ชิ้น อัพ VIT99 HP MAX 25790
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น HP MAX 16674
- ค่า HP MAX ใส่ไอเทม เทพแห่งความสมบูรณ์ 4 ชิ้น อัพ vit99  HP MAX 24906จากการทดสอบค่าของดีเบี่ยมทั้ง2แล้วเทียบกัน ค่า HP MAX ที่ยศเทพเหมือนจะต่างกันไม่มาก บางอาชีพออฟพลังชีวิตยังดีกว่า ส่วนคนที่มีของออฟพลังชีวิตยศสูงๆอยู่แล้วผมแนะนำว่ายังไม่คุ้มที่จะรีไปออฟความสมบูรณ์ครับ

อันนี้แนะนำทีมงานครับ ดีเบี่ยมสีเขียวแห่งความสมบูรณ์ น่าจะปรับให้เพิ่มเปอเซนต์ hp max ไปอีกครับ เทียบจากค่าแล้วต่างจากพลังชีวิตแค่นิดเดียว อยากให้เบี่ยมนี้ดีๆหน่อยครับเพราะต้องครองปราสาท ดรอปในดันถึงจะได้

   กระทู้ต่อไปจะทำรายงานเกี่ยวกับการใช้แหวนธาตุเข้ามาเพิ่มครับ
เรียวครับ[ไอดีนี้ไม่ใช้แล้ว]

 • เฮร้ยยยยยยย- -
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,699
เย้ ในที่สุดก็มีคนทำแล้ว สุดยอด รอตั้งนาน  g#029
ไอดีนี้ไม่ใช้ มีคนรู้รหัส เปลี่ยนไม่ได้ด้วยงะใส่คละกันถ้าเทียบแล้ว ต้องออฟพลังชีวิต 3ชิ้น สมบูรณ์1ชิ้นจะเห็นค่าเพิ่มขึ้นได้มากสุด (ก็เพิ่มขึ้นไม่เกิน2k)


♥ziippoe.

 • donatsumi #
 • Asura Tester
 • Full Member
 • **
  • กระทู้: 1,259
 • idunno n iduncare .
นึกว่าทำอะไร ลองเบียมใหม่นี่เองงงง ขอบคุณข้อมูลค่าาา  g#005
#วุ้นนรกกกกกกก ♥


9169

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 362
ถ้าเบี้ยมใหม่ถูกปรับ%เพิ่มอีกจะทำให้อาชีพที่เลือดเยอะได้เปรียบเพิ่มขึ้นไปอีก ไหนๆก็ทดสอบมา1อย่างละก็ทดสอบให้ครบทุกเบียมละกัน g#031