ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ : ปรับปรุงเผ่าอสุราใหม่ ไฉไลกว่าเดิม !!! 2  (อ่าน 4200 ครั้ง)

golfrukpat02

 • บุคคลทั่วไป
1. ปรับปรุง " นักพยากรณ์ ชาย - หญิง "

 • หยั่งรู้ฟ้าดิน : เพิ่มพลังโจมตีเวทธรรมชาติ จาก 4/8/12/16/20% เป็น 5/10/15/20/25%


 • สมรภูมิแห่งโคลนตม : ลดเวลาร่ายจาก 4 วินาทีเหลือ 2 วินาที /- เพิ่มระยะในการร่ายจาก 12 ช่องเป็น 16 ช่อง /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุดิน จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียวแทน (เพิ่มพลังโจมตีเวทดินแก่เพื่อนพ้องครึ่งเดียว และลดพลังโจมตีเวทลมของศัตรูครึ่งเดียว)


 • สมรภูมิแห่งหนองน้ำ : ลดเวลาร่ายจาก 4 วินาทีเหลือ 2 วินาที /- เพิ่มระยะในการร่ายจาก 12 ช่องเป็น 16 ช่อง /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุน้ำ จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียวแทน (เพิ่มพลังโจมตีเวทน้ำแก่เพื่อนพ้องครึ่งเดียว และลดพลังโจมตีเวทไฟของศัตรูครึ่งเดียว)


 • สมรภูมิแห่งลมกรรโชก : ลดเวลาร่ายจาก 4 วินาทีเหลือ 2 วินาที /- เพิ่มระยะในการร่ายจาก 12 ช่องเป็น 16 ช่อง /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุลม จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียวแทน (เพิ่มพลังโจมตีเวทลมแก่เพื่อนพ้องครึ่งเดียว และลดพลังโจมตีเวทน้ำของศัตรูครึ่งเดียว)


 • สมรภูมิแห่งหินหลอมเหลว : ลดเวลาร่ายจาก 4 วินาทีเหลือ 2 วินาที /- เพิ่มระยะในการร่ายจาก 12 ช่องเป็น 16 ช่อง /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟ จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียวแทน (เพิ่มพลังโจมตีเวทไฟแก่เพื่อนพ้องครึ่งเดียว และลดพลังโจมตีเวทดินของศัตรูครึ่งเดียว)


 • วันสิ้นโลก : ลดเวลาร่ายจาก 8 วินาทีเหลือ 3.5 วินาที /- หลังจากร่ายทักษะสามารถเดินได้ ผลของทักษะจะไม่หายไปแล้ว (วันสิ้นโลกลดทักษะที่ต้องการ จาก ชีพจรโลกา ระดับ 5 พิรุณกัดกร่อน ระดับ 5 วายุทมิฬ ระดับ 5 เพลิงผลาญอสุรา ระดับ 5 ลดเหลือ ชีพจรโลกา ระดับ 1 พิรุณกัดกร่อน ระดับ 1 วายุทมิฬ ระดับ 1 เพลิงผลาญอสุรา ระดับ 1)


 • ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ : เพิ่มระยะเวลาของทักษะบัฟของผู้ใช้มนตราด้วย 1/2/3/4/5 นาทีต่อระดับ


 • คำพยากรณ์แห่งผืนดิน : ใช้ MP เพิ่มขึ้นจาก 20 หน่วยเป็น 38 หน่วย /- ลดเวลาร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.5 วินาที /- ผลของทักษะจะโดนเป้าหมายและศัตรูของเราในรัศมี 4x4 รอบๆเป้าหมายด้วย /- เพิ่มระยะหลังใช้จาก 0 วินาทีเป็น 2 วินาที /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุดิน จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ต้องการทักษะ ธรณีโอบอุ้ม ระดับ 1 จากของเดิมต้องการระดับ 3


 • คำพยากรณ์แห่งสายน้ำ : ใช้ MP เพิ่มขึ้นจาก 20 หน่วยเป็น 38 หน่วย /- ลดเวลาร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.5 วินาที /- ผลของทักษะจะโดนเป้าหมายและศัตรูของเราในรัศมี 4x4 รอบๆเป้าหมายด้วย /- เพิ่มระยะหลังใช้จาก 0 วินาทีเป็น 2 วินาที /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุน้ำ จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ต้องการทักษะ วารีฟื้นฟู ระดับ 1 จากของเดิมต้องการระดับ 3 /- ลดอัตราโจมตี/อัตราโจมตีเวทเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจาก 15/30/45/60/75% เป็น 18/36/54/72/90%


 • คำพยากรณ์แห่งสายลม : ใช้ MP เพิ่มขึ้นจาก 20 หน่วยเป็น 38 หน่วย /- ลดเวลาร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.5 วินาที /- ผลของทักษะจะโดนเป้าหมายและศัตรูของเราในรัศมี 4x4 รอบๆเป้าหมายด้วย /- เพิ่มระยะหลังใช้จาก 0 วินาทีเป็น 2 วินาที /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุลม จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ต้องการทักษะ สายลมแห่งโชค ระดับ 1 จากของเดิมต้องการระดับ 3


 • คำพยากรณ์แห่งเปลวไฟ : ใช้ MP เพิ่มขึ้นจาก 20 หน่วยเป็น 38 หน่วย /- ลดเวลาร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.5 วินาที /- ผลของทักษะจะโดนเป้าหมายและศัตรูของเราในรัศมี 4x4 รอบๆเป้าหมายด้วย /- เพิ่มระยะหลังใช้จาก 0 วินาทีเป็น 2 วินาที /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟ จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ต้องการทักษะ เท้าอัคคี ระดับ 1 จากของเดิมต้องการระดับ 3


 • คำพยากรณ์แห่งแสงสว่าง : ใช้ MP เพิ่มขึ้นจาก 20 หน่วยเป็น 38 หน่วย /- ลดเวลาร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.5 วินาที /- ผลของทักษะจะโดนเป้าหมายและศัตรูของเราในรัศมี 4x4 รอบๆเป้าหมายด้วย /- เพิ่มระยะหลังใช้จาก 0 วินาทีเป็น 2 วินาที /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุแสง จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ต้องการทักษะ แสงคุ้มครอง ระดับ 1 จากของเดิมต้องการระดับ 3


 • คำพยากรณ์แห่งความมืด : ใช้ MP เพิ่มขึ้นจาก 20 หน่วยเป็น 38 หน่วย /- ลดเวลาร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.5 วินาที /- ผลของทักษะจะโดนเป้าหมายและศัตรูของเราในรัศมี 4x4 รอบๆเป้าหมายด้วย /- เพิ่มระยะหลังใช้จาก 0 วินาทีเป็น 2 วินาที /- หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งธาตุมืด จะสามารถร่ายทักษะได้แล้ว แต่ผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ต้องการทักษะ ความมืดแห่งพลังทำลาย ระดับ 1 จากของเดิมต้องการระดับ 3


 • อาถรรพ์แห่งดิน : เปลี่ยนความสามารถเป็น ทำให้เป้าหมายที่ถูกสาปด้วยคำพยากรณ์แห่งผืนดินถูกโจมตีด้วยพลังโจมตีเวทดิน 300/330/360/390/420% ตามระดับทักษะ (อาถรรพ์แห่งดิน : ลดเหรียญที่ใช้เรียนทักษะจาก 3 เหรียญเหลือ 1 เหรียญ)


 • อาถรรพ์แห่งน้ำ : เปลี่ยนความสามารถเป็น ทำให้เป้าหมายที่ถูกสาปด้วยคำพยากรณ์แห่งสายน้ำถูกโจมตีด้วยพลังโจมตีเวทน้ำ 300/330/360/390/420% ตามระดับทักษะ (อาถรรพ์แห่งน้ำ : ลดเหรียญที่ใช้เรียนทักษะจาก 3 เหรียญเหลือ 1 เหรียญ)


 • อาถรรพ์แห่งลม : เปลี่ยนความสามารถเป็น ทำให้เป้าหมายที่ถูกสาปด้วยคำพยากรณ์แห่งสายลมถูกโจมตีด้วยพลังโจมตีเวทลม 300/330/360/390/420% ตามระดับทักษะ (อาถรรพ์แห่งลม : ลดเหรียญที่ใช้เรียนทักษะจาก 3 เหรียญเหลือ 1 เหรียญ)


 • อาถรรพ์แห่งไฟ : เปลี่ยนความสามารถเป็น ทำให้เป้าหมายที่ถูกสาปด้วยคำพยากรณ์แห่งเปลวไฟถูกโจมตีด้วยพลังโจมตีเวทไฟ 300/330/360/390/420% ตามระดับทักษะ (อาถรรพ์แห่งไฟ : ลดเหรียญที่ใช้เรียนทักษะจาก 3 เหรียญเหลือ 1 เหรียญ)


 • อาถรรพ์แห่งแสง : เปลี่ยนความสามารถเป็น ทำให้เป้าหมายที่ถูกสาปด้วยคำพยากรณ์แห่งแสงสว่างถูกโจมตีด้วยพลังโจมตีเวทแสง 300/330/360/390/420% ตามระดับทักษะ (อาถรรพ์แห่งแสง : ลดเหรียญที่ใช้เรียนทักษะจาก 3 เหรียญเหลือ 1 เหรียญ)


 • อาถรรพ์แห่งความมืด : เปลี่ยนความสามารถเป็น ทำให้เป้าหมายที่ถูกสาปด้วยคำพยากรณ์แห่งความมืดถูกโจมตีด้วยพลังโจมตีเวทมืด 300/330/360/390/420% ตามระดับทักษะ (อาถรรพ์แห่งมืด : ลดเหรียญที่ใช้เรียนทักษะจาก 3 เหรียญเหลือ 1 เหรียญ)

2. ปรับปรุง " ผู้สื่อวิญญาณ ชาย - หญิง "

 • ดูดกลืนเวทมนตร์ : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงแล้ว แต่ถ้าไม่มีบัฟความรุนแรงจะเหลือครึ่งเดียว /- ลดระยะร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.2 วินาที /- ดูดกลืนด้วยพลังโจมตีเวท 70/76/82/88/94% จาก 10/20/30/40/50 % /- ลดเวลาร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.4 วินาที /- ใช้ทักษะดูดกลืนเวทมนตร์แก่ศัตรูในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว จะดูดพลังงานได้เพิ่ม 2 เท่า


 • สูบชีวิต : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดแล้ว แต่ถ้าไม่มีบัฟความรุนแรงจะเหลือครึ่งเดียว /- ลดระยะร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.4 วินาที /- ดูดกลืนด้วยพลังโจมตีเวท 70/76/82/88/94% จาก 20/40/60/80/100 % /- ลดเวลาร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.8 วินาที /- ใช้ทักษะสูบชีวิตแก่ศัตรูในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว จะดูดพลังชีวิตได้เพิ่ม 2 เท่า


 • วิญญาณหลอน : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงแล้ว /- ลดระยะร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.2 วินาที ระดับ 5 วิญญาณหลอน, พลังชีวิต 4 วิญญาณหลอน, พลังงาน 3 วิญญาณหลอน /- ลดเวลาร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.4 วินาที /- ใช้ทักษะวิญญาณหลอนแก่ทุกเป้าหมายในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว โอกาสสำเร็จจะเป็น 100%


 • ผีหลอก : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดแล้ว /- ลดระยะร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.4 วินาที ระดับ 5 ผีหลอก, พลังชีวิต 4 ผีหลอก, พลังงาน 3 ผีหลอก /- ลดเวลาร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.8 วินาที /- ใช้ทักษะผีหลอกแก่ทุกเป้าหมายในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว โอกาสสำเร็จจะเป็น 100%


 • วิญญาณหวนคืน : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงแล้ว /- ลดระยะร่ายจาก 1 วินาทีเหลือ 0.2 วินาที


 • ภูติผีสิงสู่ : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดแล้ว /- ลดระยะร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.4 วินาที


 • แสงสลายวิญญาณ : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงแล้ว แต่ถ้าไม่มีบัฟความรุนแรงจะเหลือครึ่งเดียว /- ลดระยะร่ายจาก 1.2 วินาทีเหลือ 0.3 วินาที /- ลดระยะหลังใช้จาก 5 วินาทีเหลือ 2 วินาที ระดับ 5 แสงสลายวิญญาณ, พลังชีวิต 4 แสงสลายวิญญาณ, พลังงาน 3 แสงสลายวิญญาณ /- ลดเวลาร่ายจาก 2.5 วินาทีเหลือ 0.6 วินาที /- ใช้ทักษะแสงสลายวิญญาณแก่ทุกศัตรูในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว ความรุนแรงจะเพิ่มเป็น 2 เท่า


 • รัตติกาลดับสูญ : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดแล้ว แต่ถ้าไม่มีบัฟความรุนแรงจะเหลือครึ่งเดียว /- ลดระยะร่ายจาก 2.5 วินาทีเหลือ 0.6 วินาที /- ลดระยะหลังใช้จาก 10 วินาทีเหลือ 5 วินาที ระดับ 5 รัตติกาลดับสูญ, พลังชีวิต 4 รัตติกาลดับสูญ, พลังงาน 3 รัตติกาลดับสูญ /- ลดเวลาร่ายจาก 2.5 วินาทีเหลือ 1.2 วินาที /- ใช้ทักษะรัตติกาลดับสูญแก่ทุกศัตรูในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว ความรุนแรงจะเพิ่มเป็น 2 เท่า


 • น้ำพุเวทมนตร์ : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงแล้ว แต่ถ้าไม่มีบัฟจะฟื้นฟู MP ได้ครึ่งเดียว /- ลดเวลาร่ายเหลือ 2 วินาทีจาก 4 วินาที /- เพิ่มระยะการใช้ทักษะจาก 12 ช่องเป็น 16 ช่อง /- เพิ่มระยะเวลาของผลของทักษะเป็น 5/10/15/20/25 วินาทีจาก 3/4/5/6/7 วินาที /- ลดระยะหลังใช้เหลือ 1 นาทีจาก 2 นาที และแยกระยะหลังใช้ออกจากทักษะ เสียงโหยหวนจากสุสาน


 • เสียงโหยหวนจากสุสาน : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงแล้ว แต่ถ้าไม่มีบัฟจะลด MP ได้ครึ่งเดียว /- ลดระยะร่ายเหลือ 2 วินาทีจาก 4 วินาที /- เพิ่มระยะการใช้ทักษะจาก 12 ช่องเป็น 16 ช่อง /- เพิ่มระยะเวลาของผลของทักษะเป็น 5/10/15/20/25 วินาทีจาก 3/4/5/6/7 วินาที /- ลดระยะหลังใช้เหลือ 1 นาทีจาก 2 นาที และแยกระยะหลังใช้ออกจากทักษะ น้ำพุเวทมนตร์


 • เสียงเรียกจากยมทูต : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดแล้ว /- ลดระยะร่ายเหลือ 0.8 วินาทีจาก 2.5 วินาที /- ลดระยะหลังใช้เหลือ 20 วินาที จาก 30 วินาที /- เพิ่มคำอธิบายว่าโอกาสสำเร็จสูงสุดคือ เป้าหมายต้อง HP ต่ำกว่า 75% ระดับ 5 เสียงเรียกจากยมทูต, พลังชีวิต 4 เสียงเรียกจากยมทูต, พลังงาน 3 เสียงเรียกจากยมทูต /- ลดเวลาร่ายจาก 2.5 วินาทีเหลือ 1.5 วินาที /- ใช้ทักษะเสียงเรียกจากยมทูตแก่ทุกศัตรูในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว โอกาสสำเร็จจะเป็น 100%


 • วิญญาณสับสน : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงแล้ว แต่หากไม่มีบัฟระยะเวลาของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ลดระยะร่ายเหลือ 0.2 วินาทีจาก 1 วินาที /- เพิ่มโอกาสสำเร็จจาก 2/4/6/8/10% เป็น 5/10/15/20/25% ระดับ 5 วิญญาณสับสน, พลังชีวิต 4 วิญญาณสับสน, พลังงาน 3 วิญญาณสับสน /- ลดเวลาร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.4 วินาที /- ใช้ทักษะวิญญาณสับสนแก่ทุกศัตรูในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว โอกาสสำเร็จจะเป็น 100%


 • ราตรีหลอกหลอน : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดแล้ว แต่หากไม่มีบัฟระยะเวลาของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ลดระยะร่ายเหลือ 0.4 วินาทีจาก 2 วินาที /- เพิ่มโอกาสสำเร็จจาก 2/4/6/8/10% เป็น 5/10/15/20/25 ระดับ 5 ราตรีหลอกหลอน, พลังชีวิต 4 ราตรีหลอกหลอน, พลังงาน 3 ราตรีหลอกหลอน /- ลดเวลาร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.8 วินาที /- ใช้ทักษะราตรีหลอกหลอนแก่ทุกศัตรูในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว โอกาสสำเร็จจะเป็น 100%


 • เสริมวิญญาณ : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงแล้ว แต่หากไม่มีบัฟผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว /- ลดระยะหลังใช้จาก 10 วินาทีเหลือ 2 วินาที ระดับ 5 เสริมวิญญาณ, พลังชีวิต 4 เสริมวิญญาณ, พลังงาน 3 เสริมวิญญาณ /- ใช้ทักษะเสริมวิญญาณแก่เพื่อนในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว จะเพิ่มการฟื้นฟูเป็น 2 เท่า


 • ชีวิตหลังความตาย : ลดระยะร่ายเหลือ 1 วินาทีจาก 2 วินาที


 • เสียงเพรียกแห่งชีวิต : ไม่ต้องใช้บัฟจิตวิญญาณแห่งแสงหรือมืดแล้ว แต่หากมีบัฟจะเพิ่มการฟื้นฟูอีก 2 เท่า /- ลดระยะร่ายจาก 2 วินาที เหลือ 0.3 วินาที /- ลดระยะหลังใช้จาก 10 วินาทีเหลือ 2 วินาที ระดับ 5 เสียงเพรียกแห่งชีวิต, พลังชีวิต 4 เสียงเพรียกแห่งชีวิต, พลังงาน 3 เสียงเพรียกแห่งชีวิต /- ลดเวลาร่ายจาก 2 วินาทีเหลือ 0.6 วินาที /- ใช้ทักษะเสียงเพรียกแห่งชีวิตแก่ทุกศัตรูในรัศมีรอบตัว 16x16 ช่อง หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว, HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว, MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว จะเพิ่มการฟื้นฟูอีก 2 เท่า


 • ศาสตร์แห่งแสงสว่าง : เพิ่มพลังโจมตีเวทแสงจาก 10/20/30/40/50% เป็น 12/24/36/48/60% /- ลดพลังโจมตีเวทมืดจาก 10/20/30/40/50% เป็น  6/12/18/24/30%


 • ศาสตร์แห่งความมืด : เพิ่มพลังโจมตีเวทมืดจาก 10/20/30/40/50% เป็น 12/24/36/48/60% /- ลดพลังโจมตีเวทแสงจาก 10/20/30/40/50% เป็น 6/12/18/24/30%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 31, 2014, 16:33:58 โดย จีเอ็มวอลุ่ม »