GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 9 มกราคม 2557

จีเอ็มแพท

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
    • กระทู้: 1,767ประกาศ : ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 9 มกราคม 2557

ทางทีมงานจะปิดเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. โดยประมาณ

เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลตัวละคร
ขอให้ผู้เล่น ออกจากเกมก่อนถึงเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอบคุณครับ
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานโบราณว่า