GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น.

บุคคลทั่วไป · 1 · 1379

golfthaivi

  • บุคคลทั่วไป
ประกาศ : ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 7 มีนาคม 2556

ทางทีมงานจะปิดเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. โดยประมาณ

เพื่อทำการ Backup ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ จึงขอให้ผู้เล่น Logout ออกจากเซิร์ฟเวอร์ในเวลาดังกล่าวด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ