GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น.

จีเอ็มแพท

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
    • กระทู้: 1,767
ประกาศ : ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ทางทีมงานจะปิดเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. โดยประมาณ

เพื่อทำการ Backup ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ จึงขอให้ผู้เล่น Logout ออกจากเซิร์ฟเวอร์ในเวลาดังกล่าวด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานโบราณว่า