GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 2237

stopgameindy

  • บุคคลทั่วไป
ประกาศ : ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
ทางทีมงานจะปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลา 1 ชม. ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. โดยประมาณ

รายการอัพเดตประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ