GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

✓‡‡Man‡‡‡ ✪f ‡‡‡Ⓣⓗⓐⓘⓛⓐⓝⓓ 〙

  • จีเอ็มไม่แบนหรอก เข้าข้างนายหนิ เหอะๆ
  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 151
TEST
ความหมายของความยิ่งใหญ่ ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการโจมตีเท่านั้น แต่รวมถึงความสามารถในการรับมือด้วย