GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com


แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร RAT...RAT...RAT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __Koza__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้