GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

.P a t c h a :)

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,306

เพื่อนทั่วไป เขาจะมองเห็นแค่ "คุณกำลังร้องไห้"
,,แต่...เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้ให้คุณ "คอยซับน้ำตา"

 g#019 g#019 g#019แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PePsI_SnIPeR คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Arm_Lnw_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II_winny_II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้