ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554  (อ่าน 5776 ครั้ง)

nicky01

 • บุคคลทั่วไป
ดาวดึงส์
ลงโทษใบ้ตัวละคร idaaa__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59377.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร DAIMON_TIE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59716.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร _SnowteaR_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=171.0


สวรรค์
ลงโทษใบ้ตัวละคร folkscfs คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59327.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร Joliy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59347.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร Q-CheeWa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59353.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร 2T1000 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59428.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร .MiruMo- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59412.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร THAcHI-G- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคายและฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59643.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร __TINA__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59647.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร di คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59709.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร Princess_IceZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59761.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร LiverpoolFootballClub คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59766.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร -lll_Sell-Man_lll- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59766.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร Princess_IceZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59766.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร kunza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=221.0
จะดำเนินการลงโทษใบ้ตัวละคร ....llnJ..llsJ..llsJ.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=338.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร OumDeawz2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคายและฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=394.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร -xaou-_xso คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคายและฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=394.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร Sweet_Dream คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคายและฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=394.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร TuN_InW_LoVe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=394.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร I-jaMes คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=368.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร POkKJ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=386.0ใต้พิภพ
ลงโทษใบ้ตัวละคร o...TalLG...o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59465.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร -_CanDy_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคายและฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59402.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร IP_BonuS_FoR คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคายและฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59404.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร LordllnJInw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59382.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร -lRaBBiTiiz_lTzl- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59591.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร Pai_Pai_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59664.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร GT-Fuck_YoU คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59728.0
ลงโทษใบ้ตัวละคร -l3amzii.C- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59691.0
จะดำเนินการลงโทษใบ้ตัวละคร Za.ger คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=317.0
จะดำเนินการลงโทษใบ้ตัวละคร max--- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=320.0
จะดำเนินการลงโทษใบ้ตัวละคร Oo-tartara-oO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=415.0
จะดำเนินการลงโทษใบ้ตัวละคร Za.ger คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=418.0
จะดำเนินการลงโทษใบ้ตัวละคร Super-No-Va คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=454.0server วุ้นสวรรค์
ลงโทษขังคุกตัวละคร OInWJJO เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์กับสิ่งอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59419.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร billname7 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59665.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร _Barcelona_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=241.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร bot026 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=261.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร -The-DeaTH- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=327.0


server วุ้นดาวดึงส์
ลงโทษขังคุกตัวละคร punchpeace เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59697.0
จะดำเนินการลงโทษขังคุกตัวละคร somi เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59667.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร ._Snack_. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=225.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร _Carmela_Rocco_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=266.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร UoUd1 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมส์เป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=183.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร OoForUoO เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมส์เป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=515.0
จะดำเนินการลงโทษขังคุกตัวละคร ha-Ru เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=407.0


server วุ้นใต้พิภพ
ลงโทษขังคุกตัวละคร PeDIGree เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59481.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร zLOVEz9 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์กับสิ่งอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59374.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร O.SPEED.O เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์กับสิ่งอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59374.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร V_5 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59507.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร ae951love เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59506.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร _____.illusion เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59591.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร -AnGYua- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์กับสิ่งอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59662.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร TAR12345 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59682.msg1274682#msg1274682
ลงโทษขังคุกตัวละคร Ovel2MiNe เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=59794.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร IlIlI-slam-IlIlI เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=226.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร HONDAZA เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=150.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร nasva เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ข้อหากระทำการผิดวัตถุประสงค์ในการใช้วุ้นปลอดภัย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=179.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร -Tw1stOrZ- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=273.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร sgesrgsg เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=260.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร -0-0a เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=259.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร dolemon000 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมส์อันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=170.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร HHaaHHaa เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมส์อันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=283.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร _EMO_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมส์อันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=283.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร I-AM-HOD เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมส์อันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=283.0
ลงโทษขังคุกตัวละคร -S.W.A.T.- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมส์อันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=283.0
จะดำเนินการลงโทษขังคุกตัวละคร first74110 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=321.0
จะดำเนินการลงโทษขังคุกตัวละคร GGGGOOO เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=414.0
จะดำเนินการลงโทษขังคุกตัวละคร The_aADRealin เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=434.0
จะดำเนินการลงโทษขังคุกตัวละคร caeng99 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินภายในเกมส์กับสิ่งอื่น
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=435.0
จะดำเนินการลงโทษขังคุกตัวละคร olloSADollo3 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและไอดีภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=374.0
จะดำเนนการลงโทษขังคุกตัวละคร _Ai-Yes-Duck_ เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาบอกต่อหรือแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเหลือ การเล่นใด ๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจากบริษัท
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=502.0
จะดำเนินการลงโทษขังคุกตัวละคร Pp-topZz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไอเทมภายในเกมส์กับสิ่งอื่น
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=599.0


วุ้นนรก
ลงโทษแบนไอดีตัวละคร lI3aI3y.CMl ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=186.0
ลงโทษแบนไอดีตัวละคร Lnwja ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=286.0

~:•<แมวปีศาจ>•:~

 • โสด~ขั้นเทพ !!!
 • Asura Tester
 • Hero Member
 • **
 • กระทู้: 7,175
 • จีบได้ หาหม้ายจ้าว..!!!
  • Ith Continue
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 14:48:55 »
รู้สึกคำว่า "หางว่าว" มันจะสั้นไปสำหรับรายการลงโทษครั้งนี้นะ  #038
90% ของพวกชอบดราม่าด่าด้วยภาษาย่าทวดในอินเตอร์เน็ต
มักจะหงอแดกเงียบเป็นสากเวลาเจอหน้ากันนอกจอ จริงป้ะ ?

ทีที้

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,342
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 16:07:52 »
รู้สึกคำว่า "หางว่าว" มันจะสั้นไปสำหรับรายการลงโทษครั้งนี้นะ  #038

 g#030 g#030ว่าวงูไง ท่านอิฐ g#030 g#030

♥Lover♥

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 284
 • ♥LovE-LovE♥
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 20:52:54 »
 woon_yes woon_yes woon_yes
[

♥ คุณเอ :)'

 • 淡いピンクの花 NongA
 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 3,900
  • Just KUNA
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 16:34:52 »
รู้สึกคำว่า "หางว่าว" มันจะสั้นไปสำหรับรายการลงโทษครั้งนี้นะ  #038

 g#030 g#030ว่าวงูไง ท่านอิฐ g#030 g#030

555555+[/color]

KUNA คุณเอ : https://www.facebook.com/KUNAillust/

aopo_21

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 5
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 00:38:43 »
ถ้าใช้คาถาในเกม แปลงมอนแล้วผิด ก็ ลบ ใบแปลงออกไปเลย ครับ อิอิ
เกมมีไว้เล่นเพื่อ สนุก ดัน ฟ้อง โน้น ฟ้อง นี้  หรือ ว่าไม่อยู่หน้า จอกัน ออโต้เมาส์เปล่า
ช่องทางคน โกงคับ

OKCITY

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 325
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 17:26:39 »

ไอคำนวณอัตรา นี้มันคำนวณไงอ่ะ อยากรู้ = =

5นาที 10นาที 1 ชม

ไอด่าคำเดียวนี้กี่นาทีอะ = =


Xx_한국조말_xX

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 115
 • ไอโคตรหื่นมหากาล
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 23:07:59 »
จับไปเลยไอพวกหัวเกรียน
ผมคือชายผู้ที่เหนือกว่าLNW

_Antiiz.Coz_ :')

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 143
 • เกรียนตัวเท่าบ้าน ! :")
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2011, 02:08:35 »
หนูโดนใบ้ด้วย -l3amiiz.C-

g#023

.P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 2,306
Re: รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 23 มิถุนายน 2554
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2011, 20:43:59 »
#038 #038 #038

เพื่อนทั่วไป เขาจะมองเห็นแค่ "คุณกำลังร้องไห้"
,,แต่...เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้ให้คุณ "คอยซับน้ำตา"

 g#019 g#019 g#019