ผู้เขียน หัวข้อ: core value คืออะไร จะนำทางองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างไร  (อ่าน 6 ครั้ง)

unyana

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 13
             ความสำเร็จขององค์กรนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ core value หรือว่าค่านิยมองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรได้มีการกำหนด core value หรือค่านิยมองค์กรขึ้นมาแล้วจะสามารถสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรนั้นยึดถือและปฏิบัติได้จริง จะเกิดอะไรขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจไม่น้อย

core value คืออะไร จะนำทางองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างไร
              core value คือบรรทัดฐานหรือแนวทางปฏิบัติหรือค่านิยมร่วมกันภายในองค์กร ซึ่ง core value ควรจะต้องกำหนดโดยคนในองค์กร โดยผ่านการตกผลึกมาแล้วว่าเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นคืออะไร ควรที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปในแนวทางใด จึงจะมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จได้มากที่สุด กลไกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนี้ก็คือ เมื่อองค์กรนั้นได้มีการกำหนดค่านิยมขององค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกระดับในองค์กรจะต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดค่านิยมขององค์กรถูกนำไปปฏิบัติได้จริง ผลงานที่ออกมาก็จะช่วยทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถที่จะสัมผัสตัวตนหรือคาแรคเตอร์ขององค์กรได้ว่า องค์กรนี้มีความโดดเด่นในเรื่องนี้มาก ปากต่อปากแชร์บอกกันต่อ ๆ ไป เป็นการช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าหรือผู้บริโภคให้เพิ่มสูงขึ้น และนำพาองค์กรเติบโตไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ในที่สุด
             ในขณะเดียวกัน หากมีการกำหนดค่านิยมขององค์กรแล้วทำไม่ได้ตามนั้น องค์กรนั้นก็มีโอกาสที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้ช้า หรืออาจจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้เหมือนกัน เช่น หนึ่งในค่านิยมที่มีการกำหนดไว้ก็คือ“ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง” แต่องค์กรกลับไม่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยใด ๆ และไม่มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเลย และหากค่านิยมที่กำหนดไว้ คือ “การเรียนรู้สิ่งใหม่” แต่องค์กรกลับไม่ให้การสนับสนุนการอบรมหรือไม่ให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เลย หากเป็นเช่นนี้ องค์กรนั้นก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่เดิม ไม่สามารถขยับขยายหรือเติบโตไปในทิศทางที่ต้องการได้
             หากต้องการตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกหน่อย RS Group นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี เพราะว่ามีค่านิยมองค์กรคือ 4 ข้อที่เหมาะสมกับทุกธุรกิจในเครือ ได้แก่ แรงบันดาลใจ แรงผลักดัน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และแน่วแน่ที่เป้าหมาย จริงอยู่ที่ RS Group ไม่ได้ทำแค่ธุรกิจสื่อบันเทิงเพียงประเภทเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการทำธุรกิจ commerce โดยมีการการขายสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทในเครืออีกด้วย แม้จะทำหลายธุรกิจ แต่ค่านิยมขององค์กรที่กำหนดไว้เป็นแนวทางที่สามารถใช้ร่วมกันได้ดี และยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ RS Group สามารถสร้างรายได้ในไตรมาสแรกของปี 2563 ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในองค์กรและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร หากอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำ สมัครงานกับ RS ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/career/ หรืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RS ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/