ผู้เขียน หัวข้อ: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ  (อ่าน 21818 ครั้ง)

bird

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 215
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:01:44 »
ไปส่งวันจันเลย
ถ้านายกล้าพอ

bird

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 215
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:04:28 »
ถูกต้องแล้วระงับเลยสอบสวนทีหลังจะได้กันโยกย้ายของ
และไปสร้างความเดือดร้อยให้กับผู้เล่นคนอื่นๆ
แฮคผิดคนแล้วไอ่น้อง

pop_999

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 827
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:09:41 »
ส่วนมาก เค้าไม่ได้โดนแฮก กันหรอก แต่พวกเล่น ไปบอกไอดีเพื่อนบ้าง ไปเอาเบอร์โทรไปทำรหัสกันบ้าง ประมาทกันเอง แล้วพอ เพื่อนมากดเอาไป ก็บอกว่าโดนแฮก เค้าไม่เรียกว่าแฮก หรอก เพราะ เราเป็นคนให้ข้อมูลเบื้องต้นให้เค้าไปเดารหัสกันได้เอง  #038

ผมเชื่อนะ ว่า แฮก เข้า อสุรา เกมส์ยังทำไม่ได้ ที่เค้าทำๆ กันอยู่นี่ผู้เล่นประมาท กันแบบไม่รู้ตัวกันเอง  g#031

-CmM

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 15
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:14:26 »
กฏหมายข้อมูลส่วนบุคคล
[/b]

(๑) การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลชอบที่จะปฏิบัติได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความว่า จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลต่าง ๆ ได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้
(๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบันทึกหรือพิมพ์เผยแพร่จะกระทำมิได้ เว้นแต่

-เป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของผู้เก็บรวบรวม และ

-การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น กระทำเพียงเท่าที่จำเป็น ตามกรอบวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม


    ความรับผิดทางแพ่ง

        ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้นำแนวคิดในเรื่องความรับผิดเด็ดขาดมาใช้ในความรับผิดทางแพ่งในกรณีที่มี การก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นหลักการสำคัญไว้ว่า การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยประการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหรือผู้ครอบครองหรือควบคุมบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลหรือผู้ครอบครองหรือควบคุมบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ ตาม เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการเช่นว่านั้นเกิดจาก

(๑) เหตุสุดวิสัย

(๒) การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ

(๓) การกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นนั้นเอง

(๔) การดำเนินการครบถ้วนตามประมวลจริยธรรมที่ตนจัดทำขึ้น

        ข้อสังเกต หากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ บทบัญญัติข้างต้น เอกชนผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ อย่างเข้มงวด เพราะอาจทำให้ต้องรับผิดในทางแพ่งได้โดยง่าย
[แก้ไข] โทษทางอาญา

        ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลไว้หลายกรณี ที่สำคัญ เช่น

(๑) ผู้ใดดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิชอบ ด้วยกฎหมาย หรือเพื่อให้ผู้อื่นเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๒) ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ หรือเพื่อให้ผู้อื่นเสียหาย ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยเปิดเผย อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


bird

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 215
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:14:57 »
ถ้าดดนกับตัวเองกะจะรู้เอง
ของแบบนี้มันต้องเจอเองครับ

MarCus_KP

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,599
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:21:36 »
แฮค มีความผิดทางกฎหมายนะครับ โง่มากนะ ที่มาเสนอตัวเอง *.*

-CmM

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 15
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:24:03 »
โทษทางอาญา
[/b]

  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลไว้หลายกรณี ที่สำคัญ เช่น

(๑) ผู้ใดดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิชอบ ด้วยกฎหมาย หรือเพื่อให้ผู้อื่นเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๒) ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ หรือเพื่อให้ผู้อื่นเสียหาย ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยเปิดเผย อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ใหน คุณ บอกมีข้อมูล อยากเหนจัง


oh_RaymonDD

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,626
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:30:29 »
ผมไปเอาตัวละครbird130bird เเละ bird01 มา โดยผมได้ย้ายตัวละครมาเเล้วทำไม จีเอ็มยัง ส่ง คุกผม สรุปยังไง มันปิดหรือไม่ ปิด
นายด้านมากนะ เเฮคไอดี+กำไรชาวบ้านละ มาลงบอร์ดยุนี้ ยอมรับในความด้านเลยงะ

-CmM

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 15
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 19:36:28 »
กฎหมายการปลอมแปลงเอกสาร

มาตรา 264   ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสารต่อไปนี้

    * (1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
    * (2) พินัยกรรม
    * (3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
    * (4) ตั๋วเงิน หรือ
    * (5) บัตรเงินฝาก

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา 267   ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสีย หายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน    ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่ บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

     ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทง เดียว

มาตรา 269 ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอื่นใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างอิงคำรับรองอันเกิดจากการกระทำความผิดตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

bird130hr

 • บุคคลทั่วไป
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 21:08:58 »
 woon_angry

เด็กไม่ดีต้องโดนตีก้น

 • Asura Tester
 • Full Member
 • **
 • กระทู้: 1,272
 • เลิกเล่นแล้ว แต่ยังอ่านบอร์ด
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 21:15:27 »
ส่งหลักฐานก็ง่ายๆ ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน (ตามที่กรอกข้อมูลไว้ในไอดี) แล้วส่งไปให้ทีมงาน ก็เสร็จละ  woon_sunny


[N]z.

 • เรื่องนี้กูว่าถึงสรยุทธ์
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5,939
 • M-LEG..!?
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 21:18:45 »
 g#037 g#037

หลบอยุ่หลังคอมคงคิดว่าไม่มีใครมาทำอะไรตัวเองได้ละมั้งนั้น

---------IcezeicE

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,305
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 21:25:44 »
ส่งหลักฐานก็ง่ายๆ ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน (ตามที่กรอกข้อมูลไว้ในไอดี) แล้วส่งไปให้ทีมงาน ก็เสร็จละ  woon_sunny


เจ้าตัวไอดี บอกมีตามไปถึงบริษัท<<>>  อยากจะรู้ ซะ จิ๊งๆ ว่าเจ้าของตัวละคร ณ ปัจจุบัน จะเอาเอกสารที่ใหนไปยืน

(พี่ๆๆ จีเอ็มค๊าป อันนี้สำเนาบัตรประชาชนผม มันตรงกันใหม ง่ะ ? ถ้าไ่ม่ตรงเดวผมไปหาอันใหม ไห้ พี่ก๊าปป)

การให้ความเท็จหรือเจตนาหลอกลวง ไปโดยทางมิชอบกฎหมาย ถือเป็นเรืองผิดกฎหมายนะจ่ะbird130hr

 • บุคคลทั่วไป
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 21:27:29 »
ผมย้าย ไอดี ตัวเทร เเละ เเอส เเละ พระมา เเล้ว ซึ้ง ถ้าจะเเฮค กลับ ก็ต้องใช้ ข้อมูลในไอดีของผม

---------IcezeicE

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 1,305
Re: ไหนบอกว่าปิดการแจ้งเเฮคไงครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 21:34:28 »
ผมย้าย ไอดี ตัวเทร เเละ เเอส เเละ พระมา เเล้ว ซึ้ง ถ้าจะเเฮค กลับ ก็ต้องใช้ ข้อมูลในไอดีของผม


หลักฐานชั้นดี อีก 1ชิ้น
[/b]


 >>ซึ้ง ถ้าจะเเฮค กลับ<<                 โปรดพิจรณา คำนี้ให้ ดีๆ   แฮก>>กลับ<< woon_shock  แสดง ว่าคุณไปแฮกคน อื่นมา สินะ   #038 #038