GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

▬● C h e S s ●▬ เหล่าขุนผลหมากรุกภายใต้พื้นธงที่เปื้อนเลือด ◕‿◕วุ้นสวรรค์◕‿◕

ถุ๊ยยยซ์์์.

 • นุ้งฝอย.
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,363
 • « ถ ถ ถ.ถุ๊ยยยซ์์์.

 • นุ้งฝอย.
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,363
 • « ถ ถ ถ.
 woon_555 woon_555


เจ๊ ดัน งาย  มาช่วยดัน คริๆ

คนละเซิพ   g#040 g#040 g#040
〝เพราะมีหัวใจ.... ข้าจึงปรารถนาทุกสิ่งที่เป็นเจ้า〞ถุ๊ยยยซ์์์.

 • นุ้งฝอย.
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,363
 • « ถ ถ ถ.


.~♫.•:sincia:•. ♫~.

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 25
 • !!!
 woon_shock woon_shock woon_shock
 g#032 g#032 g#032 g#032 g#032 g#032
....เพราะสังคม ประเมินค่า ที่คนรวย คนจึงสร้าง เปลือกสวย ไว้สวมใส่ หากสังคม วัดค่า ที่ภายใน คนจะสร้าง แต่จิตใจ ที่ใฝ่ดี....
Lei è il mio sogno.!! ~รักเกินเผื่อใจ~


—•De4thNote•—

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 40
 • ☼จักรวSSดิ์ใต้ผืนธงเปื้OนเลืOด☼

—•De4thNote•—

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 40
 • ☼จักรวSSดิ์ใต้ผืนธงเปื้OนเลืOด☼

—•De4thNote•—

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 40
 • ☼จักรวSSดิ์ใต้ผืนธงเปื้OนเลืOด☼
เจมส์ เเกลงสดลเเกนด์ ผิดไปตัวนึงเเน่ะ
  ลองกลับไปดุซิว่าตัวไหน g#025
☼จุดจบการรอคอย☼


—•De4thNote•—

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 40
 • ☼จักรวSSดิ์ใต้ผืนธงเปื้OนเลืOด☼