ผู้เขียน หัวข้อ: แนะพ่อแม่ยุคใหม่มองหาความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ของลูกเพื่อช่วยให้ลูกพัฒนาได้  (อ่าน 17 ครั้ง)

unyana

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 160
แนะพ่อแม่ยุคใหม่มองหาความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ของลูก เพื่อช่วยให้ลูกพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

           ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ที่แฝงอยู่ในตัวลูกนั้นบางครั้งก็สามารถสังเกตได้จากลักษณะการคิด การพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างของเด็ก ซึ่งพ่อแม่จะต้องใส่ใจสังเกตอย่างละเอียด โดยจะพบว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษส่วนใหญ่จะมีสัญญาณบ่งชี้ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- มีความสามารถในเรื่องการใช้เหตุและผล
- มีความสามารถในการตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว
- มีความสามารถในการจดจำที่ดี แต่มักจะเบื่อหน่ายกับการต้องท่องจำ
- มีความสามารถในการควบคุมสภาวะทางอารมณ์ได้ดี
- มีระเบียบวินัยแต่จะไม่ชอบการถูกควบคุม
- ในเรื่องระบบความคิดจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง
- มีความสนใจใคร่รู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว
- มีผลการเรียนดีในบางรายวิชา
- มีไหวพริบ ปฏิภาณ และยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีภาวะความเป็นผู้นำสามารถโน้มน้าวเพื่อนหรือควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
- มีความภูมิใจและยอมรับในความเป็นตัวของตัวเอง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสดงออกด้านต่าง ๆ ทั้งการพูดและเขียน
- มีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาที่มีความซับซ้อน
- มีสามัญสำนึกและสามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ได้เอง
- มีความสนใจในวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นพิเศษ
           เมื่อพ่อแม่ค้นพบความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ (เพิ่มเติม: https://www.milo.co.th/blog/6-วิธีเลี้ยงลูกให้พบความสามารถพิเศษของตัวเอง)  ที่แฝงอยู่ในตัวลูกผ่านสัญญาณเหล่านี้แล้วก็ควรพยายามส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนาความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ โดยจะต้องเข้าใจลูกในแบบที่เป็น ให้อิสระกับลูก อย่าให้ลูกเป็นคนแบกความฝันและความคาดหวังของพ่อแม่ ปลูกฝังแนวคิดเปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ให้แก่ลูก เพื่อให้ลูกกล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อค้นพบ Passion ของตัวเองได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญพ่อแม่ต้องรู้จังหวะในการผลักดันลูกโดยไม่ทำให้ลูกรู้สึกว่าถูกกดดัน

           สิ่งเหล่านี้คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาความสามารถพิเศษในตัวลูก เพื่อให้ลูกสามารถใช้สิ่งที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลูกก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขกับสิ่งที่เป็นความชอบและความถนัดของตนเองได้ไม่ยาก แต่ที่สำคัญ อย่าลืมกีฬาเพิ่มความสูง (เพิ่มเติม: https://www.milo.co.th/blog/8-กิจกรรมออกกำลังกายยังไงให้ลูกสูงขึ้นสมวัย) และดื่มนมช็อกโกแลตอย่าง milo ด้วยล่ะ

ที่มาข้อมูล
https://www.milo.co.th/blog/6-วิธีเลี้ยงลูกให้พบความสามารถพิเศษของตัวเอง
https://www.maerakluke.com/topics/10446