GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ Gm อาสา "boss-max05" เน้อ

boss-max05

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 215
ผมขอลาออกอย่างไม่เป็นทางการนะครับเนื่องด้วยมีเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถระบุได้


boss-max05

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 215
ผมขอลาออกอย่างไม่เป็นทางการนะครับเนื่องด้วยมีเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถระบุได้
ขออภัยด้วย เนื่องด้วยมีการกลั่นแกล้งเล็กน้อย ก็ต้องขอตัดสินใจใหม่ เล่นต่อนะครับ ขออภัยจริงๆ