GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

~> ''รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สมัครจีเอ็มอาสา devilluz SV.PK'' <~

โพลล์

โพลล์สวยๆ จากการทดลองงานเป็นอาสา ถ้ามีโอกาส สิ่งที่เพื่อนๆอยากให้ devilluz ปรับปรุงคือ

พูดตัวเหลืองให้น้อยๆหน่อย  (ทำหนูแลค ค้าง กระตุก)
เปลี่ยนเวลาจัดกิจกรรม (จัดตอนไหนนเนี่ยย  ชั้นไม่ได้เล่นเลยย)
ตอบคำถาม (ตอบให้มันดีๆหน่อย อย่ากวนประสาทซิเว้ยย)
ลดความสวยย  (ความสวยมันบังตา โฮะๆๆ)
อื่น ๆ โปรดระบุ (โพลล์เกรียนๆ.!)