ผู้เขียน หัวข้อ: กฎหมายใหม่มาแล้ว 5 ข้อต้องรู้ pdpa คืออะไร  (อ่าน 19 ครั้ง)

unyana

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 117
มาทำความรู้จักกฎหมายใหม่มีรายละเอียด 5 ข้อต้องรู้ ดังนี้

1.สาระสำคัญของกฎหมาย pdpa ต้องวางแผนจัดการข้อมูลอย่างรัดกุม ไม่เฉพาะการวางแผนนโยบายระดับองค์กรเท่านั้น จำเป็นต้องจัดอบรมให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความรู้เบื้องต้นและเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญคือการออกมาตรฐานคุ้มครองป้องกันความลับไม่ได้รั่วไหลซึ่งอาจทำให้เจ้าของข้อมูลถูกล่วงละเมิด หรือผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปก่ออาชญากรรมทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมา

2.การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเปิดเผยและนำไปใช้ประโยชน์ ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับทราบและให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรบนเอกสารแผ่นกระดาษหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องชัดเจน หากมีการล่วงละเมิดเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจะต้องพบกับมาตรการลงโทษค่อนข้างรุนแรงทั้งโทษปรับและจำคุก

3.ชี้แจงนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยคำอธิบายที่กระชับเข้าใจง่ายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลมีความเข้าใจว่า pdpa คือ อะไรและสำคัญต่อตนเองอย่างไร ในกรณีของพนักงานบริษัทให้ข้อมูลกับฝ่ายบุคคลไว้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครงาน มีทั้งข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลอ่อนไหวที่มีความเสี่ยงอย่างข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับโรคประจำตัว หรืออาการแพ้ต่างๆ  ข้อมูลชีวภาพอย่างลายนิ้วมือที่เสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของอาชญากร ข้อมูลสหภาพแรงงาน หากไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมอาจถูกนำใช้ประโยชน์ในทางมิชอบก็ได้

4.องค์กรต้องชี้แจงว่านำข้อมูลไปใช้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การเปิดเผยและแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ การโอนถ่ายข้อมูลไปให้บุคคลอื่น ตลอดจนนโยบายการแก้ไขหรือลบข้อมูล ต้องแจกแจงรายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนหน้านี้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้โดยเจ้าของไม่ทราบหรือไม่ยินยอม โดยเฉพาะการนำข้อมูลการซื้อของมาใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อแผนการโปรโมทและพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจดูไม่เสียหายอะไรแต่เจ้าของข้อมูลจำนวนไม่น้อยไม่ยินยอมและรู้สึกว่าการนำข้อมูลส่วนตัวไปขายต่อเป็นการคุกคามทำให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนรำคาญก็เป็นได้

5.ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของตนเอง รู้ว่ามีการเก็บข้อมูลใดบ้าง ข้อมูลถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านใด ส่งต่อให้ใคร มีระยะเวลาจัดเก็บนานเท่าไร กฎหมาย pdpa ไม่เพียงระบุว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบ Real Time เท่านั้น แต่ที่สำคัญคือเจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งให้ทำการแก้ไขหรือลบทิ้ง รวมถึงยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

   คำอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ว่า pdpa คือ อะไร และสำคัญอย่างไร ... pdpa เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจทุกองค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือด้วย ภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ต้องรู้กฎหมายและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเพียงพอ เพราะสังคมให้ความสนใจกับความเป็นส่วนตัวและภัยร้ายของอาชญากรทางโลกไซเบอร์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยและร้ายแรงอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้