GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ ทางทีมงาน ปิดให้บริการ call center GAMEINDY เป็นเวลาปกติแล้ว

อานน

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 478
ประกาศ ทางทีมงาน ปิดให้บริการ call center GAMEINDY เป็นเวลาปกติแล้ว ผู้เล่นสามารถใช้บริการ call center GAMEINDY ได้ถึงเวลา 21.00 แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ