GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 27/3/57

อานน

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 478
ประกาศ : ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 27/3/57

ทางทีมงานจะปิดเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. โดยประมาณ

เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลตัวละคร
ขอให้ผู้เล่น ออกจากเกมก่อนถึงเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ