GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : ปิดปรับปรุงประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

จีเอ็มแพท

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
    • กระทู้: 1,767


ทางทีมงานจะปิดเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. โดยประมาณ และ ดำเนินการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ Demeter ซึ่งมรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง

รายละเอียดข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Demeter
http://blog.gameindy.com/blog/15479

เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลตัวละคร
ขอให้ผู้เล่น ออกจากเกมก่อนถึงเวลาดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอบคุณครับ
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานโบราณว่า