GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายการอัพเดทประจำสัปดาห์วันที่ 5 สิงหาคม 2563

จีเอ็มโรโล่

  • โรโล่ไงจะใครละ!!
  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
    • กระทู้: 326
รายการอัพเดทประจำสัปดาห์วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ปรับลดเลเวลในการสวมใส่ของอาวุธ และอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 6 - 9 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 5 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 11 - 14 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 10  แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 16 - 19 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 15  แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 21 - 24 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 20  แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 26 - 29 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 25 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 31 - 34 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 30 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 36 - 39 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 35 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 41 - 44 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 40  แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 46 - 49 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 45 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 51 - 54 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 50 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 56 - 59 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 55 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 61 - 64 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 60 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 66 - 69 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 65 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 71 - 74 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 70 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 76 - 79 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 75แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 81 - 84 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 80แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 86 - 89 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 85แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 91 - 94 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 90 แทน
    - อาวุธ และอุปกรณ์ที่เลเวลสวมใส่อยู่ระหว่าง LV 96 - 99 จะถูกปรับลดเลเวลสวมใส่เป็น 95 แทน

       
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2020, 15:51:32 โดย จีเอ็มโรโล่ »
ช่องทางแจ้งปัญหา
แชทพูดคุยกับทีมงานคลิ๊ก
แจ้งปัญหากับทีมงานคลิ๊ก


phonerise

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 12
OKยุแฮะแต่ช่วยปรับเซิพให้คนเล่นได้เยอะๆจะยิ่งดีมากเลย