GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายการอัพเดตหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันอังคาร ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

บุคคลทั่วไป · 1 · 4079

golfthaivi

  • บุคคลทั่วไปรายการอัพเดท หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ประจำสัปดาห์ วัน อังคาร ที่  ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗


NEW UPDATE

๑. ระเบิดศึกใหม่ ปลดล็อคเพดานเลเวลถึง ๑๒๐  พร้อม แผนที่ใหม่ บอส ประจำแผนที่ และ มอนสเตอร์ใหม่ ๓ ประเภท

  - อ่านรายละเอียดแผนที่ - มอนสเตอร์ - บอส ใหม่ ที่นี่ >>  กด

๒. ศึกสังเวียนประลอง ความเป็นหนึ่ง ที่แลกด้วยเลือดเนื้อ !! ครั้งที่ ๑

  - อ่านรายละเอียดอีเว้นท์ ที่นี่ >> กด


รายการแก้ไข

๑. ปรับแก้ไขบลานท์ " บอสกุกกุจจะ " บางอย่างเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่น และ กำจัดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยมีดังนี้

  - ปรับบลานท์เลือด " บอสกุกกจจะ จำแลง " ( ร่างแรก ) ให้น้อยลงกว่าเดิม ลดลงกว่า ๔๐ %
  - ปรับเปลื่ยนแก้ไขให้เวลา cooldown skill ดาวตก ของ " บอสกุกกุจจะ " ให้นานขึ้น นั่นหมายถึงว่า ดาวตกจะไม่ตกลงมาระเบิดรัวๆ นั่นเอง

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน