GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!

บุคคลทั่วไป · 1 · 3800

golfthaivi

  • บุคคลทั่วไป
เนื่องด้วยทางผู้ให้บริการบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! จะมีการปรับปรุงระบบซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้า รายละเอียดดังนี้

วันที่ 11/02/2014 เวลา 00:00 - 02:00 น.

- ในช่วงเวลา 00:00 - 02:00 น. (ผลกระทบ 2 ชั่วโมง)

- ลูกค้า 1-2call ไม่สามารถทำรายการด้วย One-2-Call Cash Card ได้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน