GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

~~ รายงานการปฏบัติหน้าที่ของจีเอ็มอาสา...firstalonely...((วุ้นสวรรค์)) ~~

โพลล์

ความรู้สึกที่มีต่ออาสาเฟิร์ส ...firstalonely...???

รักเลย ชอบอ่ะ >//<
26 (38.2%)
ก็ดี เป็นกำลังใจให้คะ *-*
14 (20.6%)
งั้นๆอ่ะ --
7 (10.3%)
อย่างเกลียดเลย *0*
11 (16.2%)
อะไร งง! แค่หลงมา จริงๆจะไปห้องน้ำ -*-
10 (14.7%)

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 68

first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
เที่ยวทะเล เอารูปมาฝาก ใครว่างมาเที่ยวระยองนะจ๊ะ เดี๋ยวเป็นไกด์ให้first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง"กิจกรรมตีบวก"ประจำวันที่ 22/03/55

บรรยากาศขณะประชาสัมพันธ์     


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
กิจกรรม"สำรวจโพลล์" ประจำวันที่ 22/03/55

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล และบรรยากาศตอนจัดกิจกรรม 1   

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล และบรรยากาศตอนจัดกิจกรรม 2   หมายเหตุ เหรียญรางวัลคนละ 10 เหรียญ , ยาเพิ่มกล้ามเนื้อขาคนละ 2 กล่อง
first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!

รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร-เงินเอ็ม ประจำวันที่ 11/03/55

ภาพขณะลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด     หมายเหตุ  ลงโทษ INDY_GANE ข้อหาฟลัดข้อความ ด้วยคำสั่งมติห้ามพูดเป็นเวลา 30 นาที

   


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง"กิจกรรมตีบวก"ประจำวันที่ 23/03/55

บรรยากาศขณะประชาสัมพันธ์     


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!

first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง"ปิดปรับปรุงระบบผอบ"ประจำวันที่ 24/03/55

บรรยากาศขณะประชาสัมพันธ์     


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร-เงินเอ็ม ประจำวันที่ 24/03/55

ภาพขณะลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด     หมายเหตุ  ลงโทษ IiI_lnw_IiI , asd4 , III_Fire_III , Asura-M และ Mipl
ข้อหาซื้อขายตัวละครและเงินM ด้วยคำสั่งมติจับกุมเป็นเวลา 30 นาที

   


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!

first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
กิจกรรม"ฝากข้อความ" เพื่อประกาศออกเซิร์ฟเวอร์ ประจำวันที่ 24/03/55

บรรยากาศตอนจัดกิจกรรม    


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร-เงินเอ็ม ประจำวันที่ 24/03/55

ภาพขณะลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด     หมายเหตุ  ลงโทษ Sell_M_Na_Jaข้อหาขายเงินM ด้วยคำสั่งมติจับกุมเป็นเวลา 30 นาที

   


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!

first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง"ปิดปรับปรุงระบบผอบ"ประจำวันที่ 25/03/55

บรรยากาศขณะประชาสัมพันธ์