GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายงานการจัดกิจกรรมของจีเอ็มอาสา bookey วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

แพน(bookey)

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 17
ชื่อกิจกรรม : ตามหาว่าที่จีเอ็มอาสา
เวลา : 23.30 น. - 23.45 น.

รางวัล :
- เหรียญรางวัล จำนวน 10 เหรียญ
- ยาเรียนรู้เร็วผู้เฒ่า 2 ขวดหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอโทษด้วยนะครับ


• Porpangz •

 • everlasting*
 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 456
 • ❀ .,แมงคาบูโต:ไsเดoร์ตัวต่oไป`

แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
เนื่องจาก ผู้เล่นได้หมดเวลาการเป็นจีเอ็มอาสาแล้ว
ทางทีมงานขออนุญาตล็อกกระทู้นะครับ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้