GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายงาน ว่าที่จีเอ็มอาสา -ViViD- เซิร์ฟเวอร์ วุ้นใต้ภิภพ

-crucify-

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,013
 • หลับตาลงแต่ใจยังคิดถึงเธอ ♫♫
ขออภัยด้วยค่ะ ช่วงนี้ติดสอบ จึงไม่ได้เข้าไปทำหน้าที่

ถึงแม้ว่าฉันจะ "ไม่มีใคร"
แต่ฉันพร้อมจะเป็น "ใครซักคน"
ถึงแม้ว่าฉันจะ"ไม่เึคยทิ้งใคร"
แต่ฉันมักเป็น"คนที่โดนทิ้ง.."


วอท?

 • เพลีย
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,232
 • มีปัญหาปะ ?


-crucify-

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,013
 • หลับตาลงแต่ใจยังคิดถึงเธอ ♫♫
ไฟติ้งง g#031

ไฟท์ไม่ไหวแล้วค่ะ ไฟนอล ไปสบายแล้ว- -

ถึงแม้ว่าฉันจะ "ไม่มีใคร"
แต่ฉันพร้อมจะเป็น "ใครซักคน"
ถึงแม้ว่าฉันจะ"ไม่เึคยทิ้งใคร"
แต่ฉันมักเป็น"คนที่โดนทิ้ง.."


วอท?

 • เพลีย
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,232
 • มีปัญหาปะ ?

แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
เนื่องจาก ผู้เล่นได้หมดเวลาการเป็นจีเอ็มอาสาแล้ว
ทางทีมงานขออนุญาตล็อกกระทู้นะครับ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้