GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ:ขั้นตอนการดำเนินการยึด Pet บั๊กค่าสเตตัสสูงผิดปกติ

Gong

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 246
รายละเอียดวิธีการดำเนินการแก้ไข Pet ที่มีปัญหาแบบใหม่ จะมีมาให้อ่านเร็วๆ นี้ รับลองถูกใจผู้เล่นแน่นอนครับ และ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ


ไม่ได้เข้ามาดูว่ามีชดเฉย ตัวเก่ารีไปตั้งเยอะ ภาพพอมีแต่คงไม่ช่วย เลิกดีกว่างั้น555555555555+
ขั้นตอนการดำเนินการยึด Pet  บั๊กค่าสเตตัสสูงผิดปกติ

1. ทางทีมงานจะเปิดให้ผู้เล่นส่งภาพ Pet ที่บั๊กฯ ของตนเพื่อขอรับการชดเชย โดยภาพจะต้องแสดงของหมายเลข ของ Pet ตัวที่บั๊ก และ ชื่อตัวละครของเจ้าของอย่างชัดเจน ในเวลาที่ทีมงานกำหนด หากเลยระยะเวลาที่ให้ส่งเรื่องจะดำเนินการยึดและไม่ชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

2. เขียนชื่อตัวละครเจ้าของ Pet และ หมายเลขของ Pet ตัวที่บั๊กเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง ร่วมไปถึงชื่อเซิร์ฟเวอร์

3. นำภาพและข้อมูลไปลงไว้ที่กระทู้ที่ทีมงานกำหนดไว้ตามลิงค์นี้  กดตรงนี้

4. ทางทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบว่ามี Pet ที่บั๊กตัวนั้นๆ จริงหรือไม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- Pet ตัวที่ขอรับการชดเชย จะต้องอยู่ภายในตัวละครเดิมที่ส่งภาพมาแจ้งทีมงาน
- Pet ที่บั๊กต้องไม่ทำการปิดผนึก หากปิดผนึกไว้ทางทีมงานจะทำการยึดแต่ไม่ชดเชย

5. ทางทีมงานจะดำเนินการชดเชยดังนี้
- ไข่ตามชนิดของ Pet ตัวที่บั๊ค
- น้ำยา Spring Water ตามจำนวนที่เกิดเพิ่มเข้าไป
- ชดเชย Exp Pet ตามที่ได้เก็บไป  [ดูข้อมูลด้านล่าง]
- ชดเชยการ Merge Pet จะชดเชยโดยให้เป็น morring dew 5 จำนวน 1 ชิ้นต่อ 1 การ Merge

ระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามจำนวนมากน้อยที่แจ้งเข้ามา)
เปิดรับรูปภาพ Pet ที่มีปัญหา  : 21/10/2556 ถึง 5/11/2556
ดำเนินการยึด Pet ที่มีปัญหา   : 14/11/2556
เริ่มดำเนินการส่งของชดเชย : 15/11/2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

=================================================================
ตัวอย่างการส่งภาพที่ถูกต้องตัวละคร : [GM]Patty
Pet ID : 6213126
เซิร์ฟเวอร์ : ทดสอบ
=================================================================


ข้อมูลการเก็บ Exp Pet

Rebirth ครั้งที่ 1 ใช้ exp 37   ล้าน
Rebirth ครั้งที่ 2 ใช้ exp 131 ล้าน  (รวม Exp ของ Rebirth 1     แล้ว)
Rebirth ครั้งที่ 3 ใช้ exp 291 ล้าน  (รวม Exp ของ Rebirth 1&2 แล้ว)
Rebirth ครั้งที่ 4 ใช้ exp 492 ล้าน  (รวม Exp ของ Rebirth 1-3  แล้ว)
Rebirth ครั้งที่ 5 ใช้ exp 745 ล้าน  (รวม Exp ของ Rebirth 1-4  แล้ว)
Rebirth ครั้งที่ 6 เป็นต้นไปจะใช้ Exp เพิ่มอีกครั้งละ 253 ล้าน

Exp Pet ตั้งแต่เลเวล 1 - 120 จะต้องเก็บทั้งหมด 253 ล้าน โดยมีรายละเอียดแต่ละเลเวลดังนี้


เลเวล / เลเวลต่อไป / Exp ที่ต้องใช้ในการอัพเลเวล / Exp รวมทั้งหมด

   1            -2              1500                  1500
   2            -3              4500                  6000
   3            -4              7500                13500
   4            -5            10500                24000
   5            -6            13500                37500
   6            -7            16500                54000
   7            -8            19500                73500
   8            -9            27540              101040
   9          -10            37305              138345
  10         -11            49500              187845
  11         -12            78450              266295
  12         -13          133725              400020
  13         -14          187650              587670
  14         -15          240300              827970
  15         -16          291600            1119570
  16         -17          341775            1461345
  17         -18          390675            1852020
  18         -19          438375            2290395
  19         -20          485025            2775420
  20         -21          530550            3305970
  21         -22          575025            3880995
  22         -23          618450            4499445
  23         -24          660900            5160345
  24         -25          702450            5862795
  25         -26          743025            6605820
  26         -27          782775            7388595
  27         -28          821625            8210220
  28         -29          859725            9069945
  29         -30          897075            9967020
  30         -31          933675          10900695
  31         -32          969525          11870220
  32         -33        1004775          12874995
  33         -34        1039425          13914420
  34         -35        1073475          14987895
  35         -36        1106925          16094820
  36         -37        1139925          17234745
  37         -38        1172400          18407145
  38         -39        1204425          19611570
  39         -40        1236075          20847645
  40         -41        1267425          22115070
  41         -42        1298325          23413395
  42         -43        1329000          24742395
  43         -44        1359375          26101770
  44         -45        1389600          27491370
  45         -46        1419525          28910895
  46         -47        1449375          30360270
  47         -48        1479075          31839345
  48         -49        1508775          33348120
  49         -50        1538325          34886445
  50         -51        1567950          36454395
  51         -52        1597575          38051970
  52         -53        1627200          39679170
  53         -54        1657050          41336220
  54         -55        1686975          43023195
  55         -56        1717050          44740245
  56         -57        1747350          46487595
  57         -58        1777875          48265470
  58         -59        1808775          50074245
  59         -60        1839900          51914145
  60         -61        1871400          53785545
  61         -62        1903350          55688895
  62         -63        1935675          57624570
  63         -64        1968450          59593020
  64         -65        2001750          61594770
  65         -66        2035575          63630345
  66         -67        2070000          65700345
  67         -68        2105025          67805370
  68         -69        2140650          69946020
  69         -70        2177025          72123045
  70         -71        2214075          74337120
  71         -72        2251875          76588995
  72         -73        2290500          78879495
  73         -74        2329875          81209370
  74         -75        2370150          83579520
  75         -76        2411400          85990920
  76         -77        2453475          88444395
  77         -78        2496600          90940995
  78         -79        2540700          93481695
  79         -80        2585775          96067470
  80         -81        2632050          98699520
  81         -82        2679375        101378895
  82         -83        2727825        104106720
  83         -84        2777550        106884270
  84         -85        2828400        109712670
  85         -86        2880525        112593195
  86         -87        2934000        115527195
  87         -88        2988825        118516020
  88         -89        3044925        121560945
  89         -90        3102525        124663470
  90         -91        3161475        127824945
  91         -92        3222000        131046945
  92         -93        3283950        134330895
  93         -94        3347475        137678370
  94         -95        3412575        141090945
  95         -96        3479325        144570270
  96         -97        3547725        148117995
  97         -98        3617850        151735845
  98         -99        3689625        155425470
  99       -100        3763275        159188745
100       -101        3838650        163027395
101       -102        3915900        166943295
102       -103        3994950        170938245
103       -104        4076025        175014270
104       -105        4158975        179173245
105       -106        4243875        183417120
106       -107        4330875        187747995
107       -108        4419900        192167895
108       -109        4511025        196678920
109       -110        4604250        201283170
110       -111        4699650        205982820
111       -112        4797225        210780045
112       -113        4897125        215677170
113       -114        4999200        220676370
114       -115        5103600        225779970
115       -116        5210400        230990370
116       -117        5319525        236309895
117       -118        5431125        241741020
118       -119        5545125        247286145
119       -120        5661675        252947820