GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

เพิ่่มอาชีพ สาย ยิงปืนใหญ่ ของยักษ์หรือ แนว ขวางขวาน-ค้อน จะแจ่มมากนะจ๊ะmonwin

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 16
  • คะคะคะคุ๊ !?
สายขวางขวานน่าสนใจนะ ลองเสนอตัวอย่างสกิลดู woon_555

Berserker's Rage
เมื่อเปิดใช้ ผู้เล่นจะเปลี่ยนการโจมตีจากระยะไกลเป็นระยะประชิด มีโอกาสที่จะทำความเสียหายเพิ่มเติมและสตันเป้าหมาย
Berserker's Rage ยังทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ พลังป้องกัน และความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น

Whirling Axes (Ranged)
ผู้เล่นจะขว้างขวาน 5 เล่มเต็มกำมือออกไปเป็นรูปทรงกรวยซึ่งมีระยะหนึ่ง สร้างความเสียหายแก่ศัตรูและทำให้ช้าลง
Whirling Axes (Melee)
ผู้เล่นจะปาขวานสองเล่มวนรอบตัวโดยมีผลในระยะใกล้ ทำความเสียหายแก่ศัตรูและทำให้ศัตรูโจมตีพลาดในบางครั้ง
*ความสามารถของสกิล Whirling Axes จะเปลี่ยนไปเมื่อ Berserker's Rage ถูกเปิดใช้

Fervor
ทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายเดิมอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นจะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น แต่หากผู้เล่นเปลี่ยนเป้าหมาย ผลของการทับซ้อนจะกลับเป็นศูนย์คะ คะ คะ คุ๊ !?