GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ข้อมูลการทำเควส คลาส2 เผ่าอสุรา

จีเอ็มตัวกลม

 • Moderator
 • Jr. Member
 • *****
  • กระทู้: 247
1.เพิ่มเควสเปลี่ยนอาชีพ คลาส2 เผ่าอสุรา

1.เปลี่ยนอาชีพขุนศึก รับเควสที่ ขุนศึกเกรียงไกร
1.1. กำจัด หนอนพิษ 30 ตัว  ที่ emerald_cave/field01ส่งเควสที่ ขุนศึกเกรียงไกร asura_fighter_mountain/town (37,70)1.2. ตามหา NPC (เมื่อทำการคุยกับNPCทั้งสามแล้วให้กลับไปหา ขุนศึกเกรียงไกรที่ asura_fighter_mountain/town (37,70))

- ไปตามหา NPC อควาเมทิส ที่วิหารแห่งการเริ่มต้น heaven/town (70,31)- ไบโม ที่หมู่บ้านรายาบุรี raya_buri_town/town (24,62)- มิคาอิล ที่นครแห่งทรายอัฟราฮา asura_desert/town (14,55)1.3. กำจัดมอนเตอร์ ส่งเควสที่ ขุนศึกเกรียงไกรที่ asura_fighter_mountain/town (37,70)
- ผึ้งนักต่อย อยู่ที่ southern_fort_plain/field01- ชิปเปอร์  อยู่ที่ southern_fort_plain/field01 และ grand_forest/field14- เดรก อยู่ที่ death_valley/field04- เดรโก้ อยู่ที่ death_valley/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- นกจุ๊เหลือง อยู่ที่ southern_fort_plain/field01- ตัวเม่น อยู่ที่ southern_fort_plain/field03- ภูติพฤกษา อยู๋ที่ grand_forest1.4. ตอบคำถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
ข้อที่ 1 คำถามวัดคุณสมบัติข้อแรกของขุนศึกถามว่าข้อใดเป็นจุดแข็งของอาชีพขุนศึก
- เชี่ยวชาญอาวุธหลายชนิด
- เป้ากางเกง
- หัวเข่า
- ใช้พลังจิต
ข้อที่ 2 คำถามวัดคุณสมบัติข้อสองของขุนศึกถามว่าข้อใดเป็นจุดแข็งของอาชีพขุนศึก
- กลิ่นปาก
- ไม่กายสิทธิ์
- คมแฝก
- ลูกตุ้ม
ข้อที่ 3 หากต้องการจะเรียนทักษะลั่นกลองศึกของขุนศึก จะต้องเรียนทักษะใดของนักรบมาก่อน ?
- ฟาดฟัน
- กระถีบขาคู่
- บีบคอ
- ปลุกใจสู้

1.5. เมื่อผ่านการทดสอบของคำถามแล้ว มาถึงการทดสอบครั้งสุดท้าย
- จงเข้าไปกำจัด วุ้น แพนด้า ในห้องทดสอบ ให้ได้ 5 ตัว และออกมาหาข้าภายในเวลา 5 นาที โดยระหว่างทางท่านอาจเจออุปสรรคที่พุ้งเข้ามาขัดขวาง ท่านจงกำจัดมันเสียเพื่อไปถึงเป้าหมาย ที่แท้จริงของท่าน
- เมื่อผ่านแล้ว ให้กลับไปหา ขุนศึกเกรียงไกรที่ asura_fighter_mountain/town (37,70)เมื่อได้ทำการเปลี่ยนอาชีพเป็นขุนศึกแล้ว จากนั้นจะได้รับ ไอเทมประจำอาชีพ
- ทวนศาสนะจักร
- ขวานคมข้างเดียวเหล็กกล้า
- คมแฝกออกแบบมาพิเศษ
- ดาบโค้งพิเศษ

2. เปลี่ยนอาชีพจ้าวสังเวียน รับเควสที่ คำสิงห์ จ้าวสังเวียน asura_fighter_mountain/town (56,54)2.1. กำจัด กาเฟอีน 30 ตัว ที่ emerald_cave/field01
- ส่งเควสที่  คำสิงห์ จ้าวสังเวียน asura_fighter_mountain/town(56,54)2.2. ตามหา NPC (เมื่อทำการคุยกับNPCทั้งสามแล้วให้กลับไปหา คำสิงห์ จ้าวสังเวียน asura_fighter_mountain/town (56,54))
- ไปตามหา NPC อควาเมทิส ที่วิหารแห่งการเริ่มต้น heaven/town (70,31)- ไบโม ที่หมู่บ้านรายาบุรี raya_buri_town/town (24,62)- มิคาอิล ที่นครแห่งทรายอัฟราฮา asura_desert/town (14,55)2.3. กำจัดมอนเตอร์ เมื่อกำจัดเสร็จ*ส่งเควสที่ คำสิงห์ จ้าวสังเวียน asura_fighter_mountain/town (56,54)
- ผึ้งนักต่อย อยู่ที่ southern_fort_plain/field01- ชิปเปอร์  อยู่ที่ southern_fort_plain/field01 และ grand_forest/field14- เดรก อยู่ที่ death_valley/field04- เดรโก้ อยู่ที่ death_valley/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- นกจุ๊เหลือง อยู่ที่ southern_fort_plain/field01- ตัวเม่น อยู่ที่ southern_fort_plain/field03- ภูติพฤกษา อยู๋ที่ grand_forest2.4. ตอบคำถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติ                                                 
ข้อที่ 1 คำถามวัดคุณสมบัติข้อแรกของจ้าวสังเวียน ถามว่า ข้อใดไม่ใช้จุดเด่นของอาชีพจ้าวสังเวียน
- ปล่อยพลังคลืนเต่าได้
- มีพลังชีวิตสูง
- มีพลังป้องกันต่ำ
- เก่งด้านต่อสู้แบบตัวต่อตัว
ข้อที่ 2 คำถามวัดคุณสมบัติ ข้อที่สองของจ้าวสังเวียน ถามว่า...อาชีพจ้าวสังเวียนเป็นผู้ที่ถนัดการใช้อาวุธประเภทใดมากที่สุด ?
- มือเปล่า
- สนับมือ
- ทั้งมือเปล่าและสนับมือ
- พลังจิตคลืนเต่า
ข้อที่ 3 ถามว่าทักษะโจมตีทักษะใดที่เป็นทักษะโจมตีที่รุนแรงที่สุดของอาชีพจ้าวสังเวียน
- กระบวนท่าที่หนึ่ง หมัดตัดสายฟ้า
- คมเข่าทะยานฟ้า
- ถีบยอดหน้า
- เทพนักสู้อสุรา

2.5. เมื่อผ่านการทดสอบของคำถามแล้ว มาถึงการทดสอบครั้งสุดท้าย
- จงเข้าไปกำจัด ผีเสื้อโลหิตหรือแลนโดเลี่ยนยกเว้นเยติรวมกันเป็นจำนวนทั้งหมด 20 ตัว ภายในเวลา 3 นาที แล้วรีบกลับออกมาหา คำสิงห์ จ้าวสังเวียนเมื่อทำการเปลี่ยนอาชีพเป็น จ้าวสังเวียน แล้วจะได้รับไอเทมประจำอาชีพ
- สนับมืออย่างหนา 1 ชิ้น

3. เปลี่ยนอาชีพนักพยากรณ์ รับเควสที่ ลักษณ์ เทพธิดาพยากรณ์ asura_caster_forest/town (30,81) สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา3.1. กำจัด บ่างบิน 30ตัว ที่ asura_forest/field01 (ป่าเขตร้อน) ส่งเควสที่ ลักษณ์ เทพธิดาพยากรณ์ asura_caster_forest/town (30,81) สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา 3.2. ตามหา NPCแล้วกลับมาหา ลักษณ์ เทพธิดาพยากรณ์ asura_caster_forest/town (30,81) สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา
 
- ไปตามหา NPC อควาเมทิส ที่วิหารแห่งการเริ่มต้น heaven/town (70,31)- ไบโม ที่หมู่บ้านรายาบุรี raya_buri_town/town (24,62)- มิคาอิล ที่นครแห่งทรายอัฟราฮา asura_desert/town (14,55)3.3. กำจัดมอนเตอร์ *ส่งเควสที่ ลักษณ์ เทพธิดาพยากรณ์ asura_caster_forest/town (30,81) สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา
- ผึ้งนักต่อย อยู่ที่ southern_fort_plain/field01- ชิปเปอร์  อยู่ที่ southern_fort_plain/field01 และ grand_forest/field14- เดรก อยู่ที่ death_valley/field04- เดรโก้ อยู่ที่ death_valley/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- นกจุ๊เหลือง อยู่ที่ southern_fort_plain/field01- ตัวเม่น อยู่ที่ southern_fort_plain/field03- ภูติพฤกษา อยู๋ที่ grand_forest3.4. ตอบคำถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
ข้อที่ 1 คำถามวัดคุณสมบัติข้อแรกนักพยากรณ์ ถามว่า..ข้อใดคือหน้าที่ของอาชีพนักพยากรณ์
- ใช้พลังแห่งธาตุทั้ง 6 ปกป้องเพื่อนพ้อง ทำลายศัตรู
- ดูลายมือและไพ่ยิปซี
- เล่นน้ำเต่าปูปลา
- เป็นผู้ชุบชีวิตในสนามรบ
ข้อที่ 2 คำถามวัดคุณสมบัติข้อที่สองของนักพยากรณ์ถามว่า..นักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในดลกคือใคร ?
- โทมัส ทอร์
- ศาสตราจราย์ทรีลอว์นีย์
- ราเชน
- นักรบดวงดารา
ข้อที่ 3 ถามว่า.. ทักษะโจมตีทักษะใดที่เป็นทักษะโจมตีลงพื้นที่ที่กินบริเวณกว้างใหญ่มากที่สุดของนักดพยากรณ์
- ฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย
- ถอนสายบัว
- โลงศพดำ
- วันสิ้นโลก
3.5. เมื่อผ่านการทดสอบของคำถามแล้ว มาถึงการทดสอบครั้งสุดท้าย
- จงเข้าไปกำจัดนักดทษผีดิบครึ่งร่างให้ได้จำนวน 10 ตัว ภายในเวลา 5 นาที ถ้าเจ้าเข้าใจแล้วขอให้เจ้าโชคดีเมื่อทำการเปลี่ยนอาชีพเป็นนักพยากรณ์แล้ว จะได้รับไอเทมประจำอาชีพ 2 อย่าง
- ลูกแก้วเวทมนตร์
- คฑาวิญญาณไม้อาคม

4. เปลี่ยนอาชีพ ผู้สื่อวิญญาณ สามารถรับเควสเปลี่ยนได้ที่ ผู้สื่อวิญญาณ ราเชน (หมู่บ้านลับแล asura_caster_forest/room)4.1 กำจัด เขียดป่า 30ตัว ได้ที่ asura_forest/field01 (ป่าเขตร้อน)
- เมื่อกำจัดเสร็จแล้วให้กลับไปคุยกับ ผู้สื่อวิญญาณ ราเชน (หมู่บ้านลับแล asura_caster_forest/room)4.2. ตามหา NPC
- ไปตามหา NPC อควาเมทิส ที่วิหารแห่งการเริ่มต้น heaven/town (70,31)- ไบโม ที่หมู่บ้านรายาบุรี raya_buri_town/town (24,62)- มิคาอิล ที่นครแห่งทรายอัฟราฮา asura_desert/town (14,55)4.3. กำจัดมอนเตอร์ *ส่งเควสที่ ผู้สื่อวิญญาณ ราเชน (หมู่บ้านลับแล asura_caster_forest/room
- ผึ้งนักต่อย อยู่ที่ southern_fort_plain/field01- ชิปเปอร์  อยู่ที่ southern_fort_plain/field01 และ grand_forest/field14- เดรก อยู่ที่ death_valley/field04- เดรโก้ อยู่ที่ death_valley/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- นกจุ๊เหลือง อยู่ที่ southern_fort_plain- ตัวเม่น อยู่ที่ southern_fort_plain/field03- ภูติพฤกษา อยู๋ที่ grand_forest4.4 ตอบคำถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
ข้อที่ 1 คำถามวัดคุณสมบัติข้อแรกของผู้สื่อวิญญาณ ถามว่า..ข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับผู้สื่อวิญญาณมากที่สุด
- ชีวิตและความตาย
- ดิน น้ำ ลม ไฟ
- หอยแครงลวกไม่สุก
- มีญาณทิพย์ เห็นผีได้
ข้อที่ 2 คำถามวัดคุณสมบัติข้อสองของผู้สื่อวิญญาณถามว่า..อาชีพผู้สื่อวิญญาณอาศัยสิ่งใดต่อไปนี้ในการสร้างความเสียหายต่อศัตรู ?
- ฮาคิราชันย์
- ศิลปะป้องกันตัว
- ค่า Hp Mp และ Level
- ความแรงโปะเช๊ะ
ข้อที่ 3 ถามว่า..ทักษะโจมตีทักษะใดที่เป็นทักษะโจมตีที่ให้เป้าหมายตายได้ภายในครั้งเดียว ?
- เสียงเรียกจากอะมีบา
- เสียงเรียกจากพสุธา
- เสียงเรียกจากภรรยา
- เสียงเรียกจากยมทูต
4.5. เมื่อผ่านการทดสอบของคำถามแล้ว มาถึงการทดสอบครั้งสุดท้าย
- เข้าไปกำจัดฮาร์ดเชลล์ 1 ตัว ภายในเวลา 3นาที แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเจ้าอัศวินดาลาฮูละเมือทำการเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้สื่อวิญญาณแล้วจะได้รับ ไอเทมประจำอาชีพ
- ลูกแก้วเวทมนตร์
- คฑาวิญญาณไม้อาคม

5. เปลี่ยนอาชีพ คนทรง รับเควสที่ เอริกะจัง คนทรง (หมู่บ้านบางกระท่อม bangkratom_village/town 109,105)5.1. กำจัด ทุย 50 ตัว  สามารถกำจัดได้ที่ asura_field/field05 (ทุ่งไอยรา ส่วนที่ 5)
- เมื่อกำจัดครบแล้ว ให้กลับไปคุยกับ  เอริกะจัง คนทรง5.2. ตามหา NPC
- ไปตามหา NPC อควาเมทิส ที่วิหารแห่งการเริ่มต้น heaven/town (70,31)- ไบโม ที่หมู่บ้านรายาบุรี raya_buri_town/town (24,62)- มิคาอิล ที่นครแห่งทรายอัฟราฮา asura_desert/town (14,55)5.3. กำจัดมอนเตอร์ ส่งเควสที่ เอริกะจัง คนทรง (หมู่บ้านบางกระท่อม bangkratom_village/town 109,105)
- ผึ้งนักต่อย อยู่ที่ southern_fort_plain/field01- ชิปเปอร์  อยู่ที่ southern_fort_plain/field01 และ grand_forest/field14- เดรก อยู่ที่ death_valley/field04- เดรโก้ อยู่ที่ death_valley/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- แมนเดรก อยู่ที่ grand_forest/field04- นกจุ๊เหลือง อยู่ที่ southern_fort_plain- ตัวเม่น อยู่ที่ southern_fort_plain/field03- ภูติพฤกษา อยู๋ที่ grand_forest5.4. ตอบคำถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
ข้อที่ 1 คำถามวักคุณสมบัติข้อแรกของคนทรงถามว่า.. ข้อใดคือจุดเด่นของอาชีพคนทรง
- การซัมม่อนและการแปลงร่าง ในการต่อสู้
- ใบ้หวย
- ยืนบนเชือกเส้นเดียวไม่ให้ล้ม
- การใช้วิทยายุทธ
ข้อที่ 2 คำถามวัดคุณสมบัติข้อที่สองถามว่า.. ข้อใดต่อไปนี้คือหนึ่งในร่างจำแลงของคนทรง
- ผีเสื้อสมุทร
- หมีแพนด้า
- หมาป่า
- คราเค่น
ข้อที่ 3 ถามว่า..ทักษะอัญเชิญเสาใดของคนทรงที่ส่งผลให้เป็นอมตะ
- เสาอาคมแห่งเงา
- เสาอาทิตย์
- เสาไฟฟ้า
- เสาอาคมศักดิ์สิทธิ์
5.5. เมื่อผ่านการทดสอบของคำถามแล้ว มาถึงการทดสอบครั้งสุดท้าย
- จงเข้าไปกำจัดร่างทรงนอกรีตให้ได้ภายใน 3นาที จากนั้นรีบออกประตูที่อยู่ทางทิศใต้ของแผนที่กลับมาหา เอริกะจัง คนทรงเมื่อทำการเปลี่ยนอาชีพเป็นคนทรงแล้ว จะได้รับไอเทมประจำอาชีพ
- ลูกแก้วเวทมนตร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 23, 2017, 14:40:22 โดย จีเอ็มตัวกลม »


gien001

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 3
มีสอนเปลียนอาชีพ นินจา ไมคับ woon_cry  เป็นแอสมาเป็นปีและเปลียนนินจาไม่เป็น


พักก่อน

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 12
 • เอาสุราออนไลน์
ต้องมีใบเปลี่ยนสีชุด เปลี่ยนตรงอัพสกิล
พระเจ้าจอด มันหยอดมาก


บุคคลในสายตาคุณ

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 11
ทำเควสเปลียน อาชีพเสร็จแล้ว ต้อง รีทักษะ ให้ด้วยสิ บ้างคนเรียนไปเพื่อทำเควส
ไม่ได้ใช้  ขอบคุณ


gien001

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 3
ลบ ของ เควส ทิ้งยัง ไง ของเควส วันแม่เต็มทิ้งก็ไม่ได้