GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ชอบด่าคนอืนไม่สบายเปล่า
เด๊ะเฉยๆ

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 109
กติกาการแจ้ง
การแจ้ง : ใช้รูปถ่ายในเกมอสุราเท่านั้น จะต้องอัพในกระทู้แรกเท่านั้น  และรูปภาพต้องไม่มีการตกแต่ง ต้องแจ้งเรื่องภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาของรูปที่ถ่าย และอัพโหลดรูปภาพที่ up.gameindy.com เท่านั้น แจ้งเรื่องได้ที่ บอร์ดแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด เท่านั้น
ขออนุญาตล็อกกระทู้นะครับ