GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

กิลลักกี้ใช้บัค ดันจิต

ZoDiC คนเดิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 1,300

17. ห้ามใช้ข้อผิดพลาด (Bug) ของเกมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกเกม หรือในกรณีที่ทางทีมงานประกาศว่าเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรง ถ้ากระทำผิดหลังประกาศข้อผิดพลาดร้ายแรงถือว่ามีความผิดฐานเจตนาใช้ข้อผิดพลาดเพื่อหาผลประโยชน์
เด๊ะเฉยๆ

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 109
กติกาการแจ้ง
การแจ้ง : ใช้รูปถ่ายในเกมอสุราเท่านั้น รูปภาพต้องไม่มีการตกแต่ง ต้องแจ้งเรื่องภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาของรูปที่ถ่าย และอัพโหลดรูปภาพที่ up.gameindy.com เท่านั้น แจ้งเรื่องได้ที่ บอร์ดแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด เท่านั้น
ขออนุญาตล็อกกระทู้นะครับ