GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ทักษะ C3 และชุดสี ของเผ่าอสุรา ชุดที่ 2 (พร้อมให้ทดสอบ)

ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
  • กระทู้: 1,060
ขอชี้แจงเรื่องทักษะแพนโดร่านะครับ
หลายๆ ท่านอาจคิดว่าทักษะเทพมากๆ แต่จริงๆแล้วเป็นทักษะที่ใช้ยากเนื่องจากเป็นการสุ่มทักษะซึ่งอาจออกทักษะที่ผิดที่ผิดเวลาซึ่งส่งผลต่อการแพ้ชนะได้เช่นกันครับ


Sima-Yi

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 786
ทักษะ C3 และชุดสี ของเผ่าอสุรา ชุดที่ 2

ขุนโจร (ขุนศึก)
status หลัก : ค่า STR จะไปเพิ่มให้แม่นยำสูงขึ้น
status รอง : ค่า DEX จะช่วยเพิ่มแม่นยำ 2 หน่วย ต่อค่า DEX 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ 108 แผนถล่มวังหลวง
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ :
 - เพิ่มแม่นยำขณะโจมตี 10, 20, 30, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 250
 - เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของความเสียหายนั้น ต่อระดับทักษะ
 - เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย จะมีโอกาส 2% ต่อระดับทักษะ ที่จะสุ่มใช้ทักษะประเภทปลดอุปกรณ์ระดับ 5 (โดยไม่ต้องมีทักษะประเภทปลดอุปกรณ์)
พิเศษ :
 - โอกาสสำเร็จของทักษะประเภทปลดอุปกรณ์ของขุนโจร จะเพิ่มขึ้น 2% ต่อระดับทักษะ
 - ศัตรูที่ถูกปลดอุปกรณ์โดยขุนโจร จะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 0.01 เท่าของแม่นยำ ต่อค่า DEX 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ ต่อสถานะผิดปกติ ทุกๆ 2 วินาที  (ไม่มีผลกับ monster)

อสูรนักเต้น (จ้าวสังเวียน)
status หลัก : ค่า DEX จะไปเพิ่มให้ HP MAX สูงขึ้น
status รอง : ค่า STR จะช่วยเพิ่มค่า HP MAX 0.08% ต่อค่า STR 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ระบำอสูรกาย
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ :
 - เพิ่มโอกาสป้องกันด้วยอาวุธ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 25 (%)
 - เพิ่มหลบหลีกเวท 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 25 (%)
 - เมื่อป้องกันด้วยอาวุธหรือหลบหลีกเวทสำเร็จ มีโอกาส 0.3% ต่อค่า STR 1 หน่วย ที่จะกระโดดหาผู้โจมตีและทำให้ผู้โจมตี เดินไม่ได้ 2 วินาที (ถ้าอยู่ระหว่างทำ combo สายกระบวนท่า จะไม่กระโดด)
พิเศษ :
 - อสูรนักเต้น จะมีโอกาสกระโดดไปหาผู้โจมตี เพิ่มขึ้น 0.03% ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ
 - อสูรนักเต้น จะมีอัตราการฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้น 10 หน่วย ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะเสริมกล้ามเนื้อ


ผู้หยั่งรู้อนาคต (นักพยากร)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มให้พลังโจมตีเวทสูงขึ้น
status รอง : ค่า STR จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวท 2.4 ต่อค่า STR 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ นิมิตแห่งอสุรา
รูปแบบ : บัฟบนพื้นที่
ต้องการ : 300 MP
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : มอบนิมิตให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 16x16 ช่อง เป็นเวลา (วินาที) 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100
ฝ่ายเดียวกัน
 - เพิ่มหลบหลีกไร้ลักษณ์ 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 20
 - เพิ่มหลบหลีกเวท 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 20
 - ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เฉพาะผู้ใช้ 50-50 ต่อระดับทักษะ
ฝ่ายศัตรู
 - ลดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 40
 - ลดหลบหลีกเวท 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 40
 - เคลื่อนไหวช้าลง 10
พิเศษ :
 - ผู้หยั่งรู้อนาคตจะทำให้ผลของนิมิตแห่งอสุรา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ
 - นิมิตแห่งอสุราที่ถูกใช้โดยผู้หยั่งรู้อนาคต จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 0.05 เท่าของผลต่างพลังโจมตีเวทผู้ใช้กับเป้าหมาย ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ

จ้าวแห่งวิญญาณ (ผู้สื่อวิญญาณ)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มให้หลบหลีกสูงขึ้น
status รอง : ค่า AGI จะช่วยเพิ่มหลบหลีก 2 ต่อค่า AGI 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ร่างแยกวิญญาณ
รูปแบบ : บัฟตัวเอง
ต้องการ : MP 56, 53, 50, 45, 40, 35, 28, 21, 14, 5 (%)
ระยะเวลา : 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 10 วินาที
ระยะหลังใช้ : 25 วินาที
ความสามารถ :
 - เมื่อใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะนั้นเกิดขึ้น 2 ครั้ง (ทักษะประเภทโจมตีหรือเวทมนตร์เท่านั้น)
พิเศษ :
 - จ้าวแห่งวิญญาณที่อยู่ในสถานะร่างแยกวิญญาณ จะมีโอกาส 0.25% ต่อค่า AGI 1 หน่วย ทำให้ผลของทักษะเกิดขึ้น 3 ครั้ง
 - จ้าวแห่งวิญญาณที่อยู่ในสถานะร่างแยกวิญญาณ จะมีหลบหลีกเพิ่มขึ้น 20 ต่อระดับทักษะ

จอมมายา (คนทรง)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มหลบหลีกให้สูงขึ้น
status รอง : ค่า AGI จะช่วยเพิ่มหลบหลีก 2 ต่อค่า AGI 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ แพนโดร่า
รูปแบบ : สุ่มใช้ทักษะที่กำหนด
ต้องการ : 100 MP
ระยะ : 32 ช่อง
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ :
 - เมื่อเล็งใส่เป้าหมาย ผู้ใช้จะสุ่มใช้ทักษะต่อไปนี้ มังกรพิโรธ(ดาบใหญ่), ศาสตราเทพฝ่าเวหา(ค้อน), ปลดอาวุธ, ศรสลายพลัง, การจองจำจากธรรมชาติ, แสงแห่งเทพ, คำสาปแห่งอาทรัม, อสุราไร้พ่าย, หรือสัมภเวสีคืนชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 - ต้องเสีย MP เพิ่มตามที่ต้องใช้ในทักษะนั้นๆ
 - ระยะการใช้งานจะคิดจากทักษะนั้นๆ
 - ระดับของทักษะที่สุ่มใช้ ขึ้นอยู่กับระดับทักษะแพนโดร่า
พิเศษ :
 - เมื่อจอมมายาใช้แพนโดร่า จะมีโอกาส 10% ต่อระดับทักษะ ที่จะหายตัว(ระดับ 35) ก่อนจะใช้ทักษะที่สุ่มมา เป็นเวลา 0.04 วินาที ต่อค่า AGI 1 หน่วย
 - จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ

สถานที่เรียน
สถานที่เรียน 1
bangkratom_dungeon/field07a (22, 151)
 - สัญลักษณ์แห่งเผ่าอสุรา
 - เหรียญรูปห้องขัง
 - ยางเหนียว
รายการ
 - 108 แผนถล่มวังหลวง
 - นิมิตแห่งอสุรา
 - แพนโดร่า
สถานที่เรียน 2
emerald_cave/field04 (150, 57)
 - สัญลักษณ์แห่งเผ่าอสุรา
 - เหรียญรูปผลึกคริสตัน
 - รากไผ่
รายการ
 - ระบำอสูรกาย
 - ร่างแยกวิญญาณ

สถานที่ฝึก
level 1-3
 - sand_field/field01
 - sand_field/field02
 - sand_field/field03
level 4-6
 - molehill/field01
 - molehill/field02
 - molehill/field03
level 7-9
 - china_field/field01
 - china_field/field02
 - china_field/field03

ทักษะ C3 และชุดสี ของเผ่าอสุรา ชุดที่ 2

ขุนโจร (ขุนศึก)
status หลัก : ค่า STR จะไปเพิ่มให้แม่นยำสูงขึ้น
status รอง : ค่า DEX จะช่วยเพิ่มแม่นยำ 2 หน่วย ต่อค่า DEX 1 หน่วย

ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ 108 แผนถล่มวังหลวง
รูปแบบ : ติดตัว


ความสามารถ :
- เพิ่มแม่นยำขณะโจมตี 10, 20, 30, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 250
- เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของความเสียหายนั้น ต่อระดับทักษะ
- เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย จะมีโอกาส 1% ต่อระดับทักษะ ที่จะสุ่มใช้ทักษะประเภทปลดอุปกรณ์ระดับ 5 (โดยไม่ต้องมีทักษะประเภทปลดอุปกรณ์)
พิเศษ :
- โอกาสสำเร็จของทักษะประเภทปลดอุปกรณ์ของขุนโจร จะเพิ่มขึ้น 2% ต่อระดับทักษะ
- ศัตรูที่ถูกปลดอุปกรณ์โดยขุนโจร จะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 0.007 เท่าของแม่นยำ ต่อค่า DEX 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ ต่อสถานะผิดปกติ ทุกๆ 2 วินาที (ระยะเวลาของบัฟจะเหลือครึ่งเดียว เมื่อใช้กับ BOSS และ MINI BOSS)


อสูรนักเต้น (จ้าวสังเวียน)
status หลัก : ค่า DEX จะไปเพิ่มให้ HP MAX สูงขึ้น
status รอง : ค่า STR จะช่วยเพิ่มค่า HP MAX 0.08% ต่อค่า STR 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ระบำอสูรกาย
รูปแบบ : ติดตัว


ความสามารถ :
- เพิ่มโอกาสป้องกันด้วยอาวุธ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 25 (%)
- เพิ่มหลบหลีกเวท 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 25 (%)
- เมื่อป้องกันด้วยอาวุธหรือหลบหลีกเวทสำเร็จ มีโอกาส 0.1% ต่อค่า STR 1 หน่วย ที่จะกระโดดหาผู้โจมตีและทำให้ผู้โจมตี เดินไม่ได้ 2 วินาที (ถ้าอยู่ระหว่างทำ combo สายกระบวนท่า จะไม่กระโดด)
พิเศษ :
- อสูรนักเต้น จะมีโอกาสกระโดดไปหาผู้โจมตี เพิ่มขึ้น 0.01% ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ
- อสูรนักเต้น จะมีอัตราการฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้น 10 หน่วย ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะเสริมกล้ามเนื้อ


ผู้หยั่งรู้อนาคต (นักพยากร)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มให้พลังโจมตีเวทสูงขึ้น
status รอง : ค่า STR จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวท 2.4 ต่อค่า STR 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ นิมิตแห่งอสุรา
รูปแบบ : บัฟบนพื้นที่
ต้องการ : 300 MP
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที


ความสามารถ : มอบนิมิตให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 16x16 ช่อง เป็นเวลา (วินาที) 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100
ฝ่ายเดียวกัน
- เพิ่มหลบหลีกไร้ลักษณ์ 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 20
- เพิ่มหลบหลีกเวท 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 20
- ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เฉพาะผู้ใช้ 30%
ฝ่ายศัตรู
- ลดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 40
- ลดหลบหลีกเวท 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 40
- เคลื่อนไหวช้าลง 10
พิเศษ :
- ผู้หยั่งรู้อนาคตจะทำให้ผลของนิมิตแห่งอสุรา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ
- นิมิตแห่งอสุราที่ถูกใช้โดยผู้หยั่งรู้อนาคต จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 0.05 เท่าของผลต่างพลังโจมตีเวทผู้ใช้กับเป้าหมาย ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ


จ้าวแห่งวิญญาณ (ผู้สื่อวิญญาณ)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มให้หลบหลีกสูงขึ้น
status รอง : ค่า AGI จะช่วยเพิ่มหลบหลีก 2 ต่อค่า AGI 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ร่างแยกวิญญาณ
รูปแบบ : บัฟตัวเอง
ต้องการ : MP 56, 53, 50, 45, 40, 35, 28, 21, 14, 5 (%)
ระยะเวลา : 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 10 วินาที
ระยะหลังใช้ : 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 วินาที


ความสามารถ :
- เมื่อใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะนั้นเกิดขึ้น 2 ครั้ง (ทักษะประเภทโจมตีหรือเวทมนตร์เท่านั้น)
พิเศษ :
- จ้าวแห่งวิญญาณที่อยู่ในสถานะร่างแยกวิญญาณ จะมีโอกาส 0.5% ต่อค่า AGI 1 หน่วย ทำให้ผลของทักษะเกิดขึ้น 3 ครั้ง
- จ้าวแห่งวิญญาณที่อยู่ในสถานะร่างแยกวิญญาณ จะมีหลบหลีกเพิ่มขึ้น 40 ต่อระดับทักษะ


จอมมายา (คนทรง)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มหลบหลีกให้สูงขึ้น
status รอง : ค่า AGI จะช่วยเพิ่มหลบหลีก 2 ต่อค่า AGI 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ แพนโดร่า
รูปแบบ : สุ่มใช้ทักษะที่กำหนด
ต้องการ : 100 MP
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ :
- เมื่อเล็งใส่เป้าหมาย ผู้ใช้จะสุ่มใช้ทักษะต่อไปนี้ มังกรพิโรธ(ดาบคู่) ศาสตราเทพฝ่าเวหา(ค้อน) ปลดอาวุธ ศรสลายพลัง การจองจำจากธรรมชาติ แสงแห่งเทพ คำสาปแห่งอาทรัม อสุราไร้พ่าย สัมภเวสีคืนชีพ
- ระดับของทักษะที่สุ่มใช้ ขึ้นอยู่กับระดับทักษะแพนโดร่า
พิเศษ :
- เมื่อจอมมายาใช้แพนโดร่า จะมีโอกาส 10% ต่อระดับทักษะ ที่หลังจากนั้น 3 วินาที จะหายตัว(ระดับ 20) เป็นเวลา 0.04 วินาที ต่อค่า AGI 1 หน่วย
- จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ


อ้างอิงและเปรียบเทียบได้เลย เพราะผมก๊อฟตัวเก่าไว้แล้ว


ZoDiC คนเดิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,300
แมพ สุดท้าย นี่อย่างเว่อ อะ ฝึกซี มอน ฝึกยากกว่าเผ่ามนุษย์ อีกVyse..z

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 832
โอ !!!  ทะเลทราย รังปลวก แมพหงอคง  กว่าจะอัพคงดับหลายชีวิต แต่ก็เป็นไปตามที่ผมนึกไว้แหละว่าต้องได้แมพประมาณนี้ 55555
ลายเซ็นต์ไม่เหมาะสม ...


Sima-Yi

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 786
โอ !!!  ทะเลทราย รังปลวก แมพหงอคง  กว่าจะอัพคงดับหลายชีวิต แต่ก็เป็นไปตามที่ผมนึกไว้แหละว่าต้องได้แมพประมาณนี้ 55555


คิดเหมือนกันกับผมเลย


 g#039 g#039 g#039


ZoDiC คนเดิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,300
ไอ้พวกที่บอก ซี เผ่าอสุรา โกง มึงลองมา เล่นเผ่า แล้วลงฝึกซี เองนะ มันไมได้เอ่ ทรง เอาง่ายๆ เหมือนเผ่ามนุษย์ นะเว้ยแมพหงอคง ลาก เยอะๆก็ไม่ได้ แมพ ทะเลทราย กับ ปลวกยังพอทน นี่ หงอคง อีก

จะให้ ตั้งตี้ แล้วอีกตัวเดิน มอนมันก้เยอะเกิ้น กลับมาดู จอแปปเดียวตายแน่นอน


OMG_inw

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 264
ขอชี้แจงเรื่องทักษะแพนโดร่านะครับ
หลายๆ ท่านอาจคิดว่าทักษะเทพมากๆ แต่จริงๆแล้วเป็นทักษะที่ใช้ยากเนื่องจากเป็นการสุ่มทักษะซึ่งอาจออกทักษะที่ผิดที่ผิดเวลาซึ่งส่งผลต่อการแพ้ชนะได้เช่นกันครับ

คิดว่าพวกผู้เล่นคงโง่มากสินะ ซีสามที่มันสุ่มเอาซีสามของอาชีพเผ่ามนุษย์ที่โหดๆมาทั้งนั้น ระยะเวลาหลังใช้ 30 วินาที ผุ้ใช้หายตัวได้อีก เหอะๆ

อันนี้ไม่ได้อคติไรนะ สุ่มความสามารถมาครึ่งนึงคงจะไม่มีคนบ่นหรอกนะ นี่กะเล่นเอามังกรพิโรธระดับ10มาให้เลยเหรอ ยังไงก็เป็นความสามารถแบบก๊อปปี้ จะให้มันมาเต็ม100%เหมือนเจ้าของอาชีพกันเลยเหรอ พวกเจ้าของอาชีพมันคงดีใจมากเลยนะ ถามหน่อยว่าใช้ยากยังไงอะ  ?  ถ้าบอกว่ากดใช้แล้วโอกาส50% ที่จะโดนความสามารถนั้นเองคงจะเชื่ออยู่หรอกนะ นับวันยิ่งตกต่ำ เรื่องคนเล่นเกมส์มันหดมันหายไปนี่ผมเริ่มจะรู้ละว่าเพราะอะไร พวกเล่นเผ่ามนุษย์มันคงจะดีใจปั้นเผ่าอสุราเวลกันเต็มเซิฟกันหรอกนะ ปรับให้มนุษย์กากลง เผ่ามาแต่ละอย่างนี่แบบ.... 

ส่วนไอ่ควายที่มันร้องงอแง กระทู้ข้างบนมึงเกิดยังไม่ทันพวกกุฝึกซีสามแต่ละอัน กว่าจะเต็ม10ปาไป3-6เดือนละมั้ง ต้องออนข้ามวันข้ามอาทิด ข้ามเดือน เดะนี้อะไร ออโต้กันสบาย กดยาเพิ่มexp ซี3 วันดีคืนดีสวรรค์โปรด*เปอซีสามให้อีกต่างหาก  มึงยังหน้าด้านมาตั้งกระทู้บอกว่าฝึกยากอีกนะ ไม่เเปลกใจเลยที่เขาเรียกว่า ควาย


Vyse..z

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 832
ขอถามสั้นๆนะครับ จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ
ส่วนนี้ถ้าผมเข้าใจคือ เมื่อสุ่มมาแล้ว ทักษะที่สุ่มมาจะอยุ่กับเพนโดร่าถาวรใช่ป่าว เหมือนขโมยสกิลมาใช้
ลายเซ็นต์ไม่เหมาะสม ...


ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
  • กระทู้: 1,060
ขอถามสั้นๆนะครับ จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ
ส่วนนี้ถ้าผมเข้าใจคือ เมื่อสุ่มมาแล้ว ทักษะที่สุ่มมาจะอยุ่กับเพนโดร่าถาวรใช่ป่าว เหมือนขโมยสกิลมาใช้
ไม่ใช่ครับ สุ่มใช้เสร็จก็หมดไปครับใช้รอบหน้าก็สุ่มทักษะมาใหม่
ส่วนข้อความที่ว่า จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ มันคือใช้ความสามารถพิเศษของทักษะนั้นๆได้เหมือนสายที่คู่กับทักษะนั้นจริงๆ เช่น ศรสลายพลังก็มีความพิเศษของสายบลูอายเข้ามา เป็นต้น


Vyse..z

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 832
ขอถามสั้นๆนะครับ จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ
ส่วนนี้ถ้าผมเข้าใจคือ เมื่อสุ่มมาแล้ว ทักษะที่สุ่มมาจะอยุ่กับเพนโดร่าถาวรใช่ป่าว เหมือนขโมยสกิลมาใช้
ไม่ใช่ครับ สุ่มใช้เสร็จก็หมดไปครับใช้รอบหน้าก็สุ่มทักษะมาใหม่
ส่วนข้อความที่ว่า จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ มันคือใช้ความสามารถพิเศษของทักษะนั้นๆได้เหมือนสายที่คู่กับทักษะนั้นจริงๆ เช่น ศรสลายพลังก็มีความพิเศษของสายบลูอายเข้ามา เป็นต้น
อ่อ ผมเข้าใจผิดไป
ลายเซ็นต์ไม่เหมาะสม ...


Vyse..z

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 832
ขอถามสั้นๆนะครับ จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ
ส่วนนี้ถ้าผมเข้าใจคือ เมื่อสุ่มมาแล้ว ทักษะที่สุ่มมาจะอยุ่กับเพนโดร่าถาวรใช่ป่าว เหมือนขโมยสกิลมาใช้
ไม่ใช่ครับ สุ่มใช้เสร็จก็หมดไปครับใช้รอบหน้าก็สุ่มทักษะมาใหม่
ส่วนข้อความที่ว่า จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ มันคือใช้ความสามารถพิเศษของทักษะนั้นๆได้เหมือนสายที่คู่กับทักษะนั้นจริงๆ เช่น ศรสลายพลังก็มีความพิเศษของสายบลูอายเข้ามา เป็นต้น
อ่อ ผมเข้าใจผิดไป แล้วถ้าเป็นพวกศาสตราเทพโดดทีเดียวตาย หรือเบลดมังกรทีเดียวตาย มันหน้าตาจะเป็นยังไงล่ะครับ
ลายเซ็นต์ไม่เหมาะสม ...


ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
  • กระทู้: 1,060
อ่อ ผมเข้าใจผิดไป แล้วถ้าเป็นพวกศาสตราเทพโดดทีเดียวตาย หรือเบลดมังกรทีเดียวตาย มันหน้าตาจะเป็นยังไงล่ะครับ

สำหรับจอมมายา

ถ้าสุ่มมาเป็น มังกรพิโรธ จะมี อาร์คเบลดมาสเตอร์ใช้จะมีโอกาส 20% ที่เป้าหมายแรกจะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของ HP MAX เป้าหมาย ต่อระดับทักษะ (ความสามารถนี้จะมีผลกับ boss และ mini boss เป็นสร้างความเสียหาย 5000 หน่วย ต่อระดับทักษะ)

แต่ถ้าสุ่มมาเป็น ศาสตราเทพฝ่าเวหาหรืออสุราไร้พ่าย จะไม่มีความสามารถพิเศษครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2015, 11:32:48 โดย ADox »


ZoDiC คนเดิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,300
ขอชี้แจงเรื่องทักษะแพนโดร่านะครับ
หลายๆ ท่านอาจคิดว่าทักษะเทพมากๆ แต่จริงๆแล้วเป็นทักษะที่ใช้ยากเนื่องจากเป็นการสุ่มทักษะซึ่งอาจออกทักษะที่ผิดที่ผิดเวลาซึ่งส่งผลต่อการแพ้ชนะได้เช่นกันครับ

คิดว่าพวกผู้เล่นคงโง่มากสินะ ซีสามที่มันสุ่มเอาซีสามของอาชีพเผ่ามนุษย์ที่โหดๆมาทั้งนั้น ระยะเวลาหลังใช้ 30 วินาที ผุ้ใช้หายตัวได้อีก เหอะๆ

อันนี้ไม่ได้อคติไรนะ สุ่มความสามารถมาครึ่งนึงคงจะไม่มีคนบ่นหรอกนะ นี่กะเล่นเอามังกรพิโรธระดับ10มาให้เลยเหรอ ยังไงก็เป็นความสามารถแบบก๊อปปี้ จะให้มันมาเต็ม100%เหมือนเจ้าของอาชีพกันเลยเหรอ พวกเจ้าของอาชีพมันคงดีใจมากเลยนะ ถามหน่อยว่าใช้ยากยังไงอะ  ?  ถ้าบอกว่ากดใช้แล้วโอกาส50% ที่จะโดนความสามารถนั้นเองคงจะเชื่ออยู่หรอกนะ นับวันยิ่งตกต่ำ เรื่องคนเล่นเกมส์มันหดมันหายไปนี่ผมเริ่มจะรู้ละว่าเพราะอะไร พวกเล่นเผ่ามนุษย์มันคงจะดีใจปั้นเผ่าอสุราเวลกันเต็มเซิฟกันหรอกนะ ปรับให้มนุษย์กากลง เผ่ามาแต่ละอย่างนี่แบบ.... 

ส่วนไอ่ควายที่มันร้องงอแง กระทู้ข้างบนมึงเกิดยังไม่ทันพวกกุฝึกซีสามแต่ละอัน กว่าจะเต็ม10ปาไป3-6เดือนละมั้ง ต้องออนข้ามวันข้ามอาทิด ข้ามเดือน เดะนี้อะไร ออโต้กันสบาย กดยาเพิ่มexp ซี3 วันดีคืนดีสวรรค์โปรด*เปอซีสามให้อีกต่างหาก  มึงยังหน้าด้านมาตั้งกระทู้บอกว่าฝึกยากอีกนะ ไม่เเปลกใจเลยที่เขาเรียกว่า ควาย

โถ ไอ้ควาย กู เล่นอสุรา มาตั้งแต่ มันยังเป็นโปรเจ็ค วัน มึงนั่นอหละมาช้า ซี 3 เผ่ามนุษย์ สมัยก่อน ฝึกง่าย จะตาย ไหนจะออโต้ ไว้ในเมือง ไหนจะ บัค   ควายเอ้ย ทุกวันนี้ เผ่ามนุษยื ฝึกง่ายกว่าเผ่าอสุรา มึงไม่ลองปั้นเผ่าอสุรา แล้วไปเดินฝึกแมพอสุรา บ้าง วะ อย่ามโนไปเอง ควาย

กุ รุ่นพ่อ มึง มึงแค่เด้กน้อย เจียมกะบาล หน่อย ก่อนที่กุ จะไปกระทืบพ่อมึง ข้อหาไม่อบรมลูกตัวเอง ปล่อยลูกควายๆ มาเล่นบอร์ด แบบกากๆ ควายเอ้ย ไปถามพ่อ มึงนะ ว่ากู นี่แหละที่เคยเหยียบหัวพ่อมึงสมัยเป็นนักเรียน ส่วนแม่ มึง กู ก้เคยเย็ด แล้ว ไอ้ควาย


OMG_inw

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 264
 woon_shock

มโนไปไกล กินหญ้าใส่น้ำมันตับปลาเยอะๆนะ 5555555+ สมกับที่เขาเรียกควายเรียกพ่อจริง โอ๋ๆไม่เอาไม่ดิ้น ควายเอ้ย แก่ละยังให้คนด่าควายได้อีกไอ้ควายแก่ 555555+