GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ทักษะ C3 และชุดสี ของเผ่าอสุรา ชุดที่ 2 (พร้อมให้ทดสอบ)

ADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
  • กระทู้: 1,060
ทักษะ C3 และชุดสี ของเผ่าอสุรา ชุดที่ 2

ขุนโจร (ขุนศึก)
status หลัก : ค่า STR จะไปเพิ่มให้แม่นยำสูงขึ้น
status รอง : ค่า DEX จะช่วยเพิ่มแม่นยำ 2 หน่วย ต่อค่า DEX 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ 108 แผนถล่มวังหลวง
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ :
 - เพิ่มแม่นยำขณะโจมตี 10, 20, 30, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 250
 - เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 10% ของความเสียหายนั้น ต่อระดับทักษะ
 - เมื่อโจมตีโดนเป้าหมาย จะมีโอกาส 2% ต่อระดับทักษะ ที่จะสุ่มใช้ทักษะประเภทปลดอุปกรณ์ระดับ 5 (โดยไม่ต้องมีทักษะประเภทปลดอุปกรณ์)
พิเศษ :
 - โอกาสสำเร็จของทักษะประเภทปลดอุปกรณ์ของขุนโจร จะเพิ่มขึ้น 2% ต่อระดับทักษะ
 - ศัตรูที่ถูกปลดอุปกรณ์โดยขุนโจร จะโดนความเสียหายแบบพิเศษ 0.01 เท่าของแม่นยำ ต่อค่า DEX 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ ต่อสถานะผิดปกติ ทุกๆ 2 วินาที  (ไม่มีผลกับ monster)

อสูรนักเต้น (จ้าวสังเวียน)
status หลัก : ค่า DEX จะไปเพิ่มให้ HP MAX สูงขึ้น
status รอง : ค่า STR จะช่วยเพิ่มค่า HP MAX 0.08% ต่อค่า STR 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ระบำอสูรกาย
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ :
 - เพิ่มโอกาสป้องกันด้วยอาวุธ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 25 (%)
 - เพิ่มหลบหลีกเวท 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 25 (%)
 - เมื่อป้องกันด้วยอาวุธหรือหลบหลีกเวทสำเร็จ มีโอกาส 0.3% ต่อค่า STR 1 หน่วย ที่จะกระโดดหาผู้โจมตีและทำให้ผู้โจมตี เดินไม่ได้ 2 วินาที (ถ้าอยู่ระหว่างทำ combo สายกระบวนท่า จะไม่กระโดด)
พิเศษ :
 - อสูรนักเต้น จะมีโอกาสกระโดดไปหาผู้โจมตี เพิ่มขึ้น 0.03% ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ
 - อสูรนักเต้น จะมีอัตราการฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้น 10 หน่วย ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะเสริมกล้ามเนื้อ


ผู้หยั่งรู้อนาคต (นักพยากร)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มให้พลังโจมตีเวทสูงขึ้น
status รอง : ค่า STR จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวท 2.4 ต่อค่า STR 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ นิมิตแห่งอสุรา
รูปแบบ : บัฟบนพื้นที่
ต้องการ : 300 MP
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : มอบนิมิตให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 16x16 ช่อง เป็นเวลา (วินาที) 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100
ฝ่ายเดียวกัน
 - เพิ่มหลบหลีกไร้ลักษณ์ 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 20
 - เพิ่มหลบหลีกเวท 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 20
 - ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เฉพาะผู้ใช้ 50-50 ต่อระดับทักษะ
ฝ่ายศัตรู
 - ลดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 40
 - ลดหลบหลีกเวท 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 40
 - เคลื่อนไหวช้าลง 10
พิเศษ :
 - ผู้หยั่งรู้อนาคตจะทำให้ผลของนิมิตแห่งอสุรา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ
 - นิมิตแห่งอสุราที่ถูกใช้โดยผู้หยั่งรู้อนาคต จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษ 0.05 เท่าของผลต่างพลังโจมตีเวทผู้ใช้กับเป้าหมาย ต่อค่า STR 1 หน่วย ต่อระดับทักษะ

จ้าวแห่งวิญญาณ (ผู้สื่อวิญญาณ)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มให้หลบหลีกสูงขึ้น
status รอง : ค่า AGI จะช่วยเพิ่มหลบหลีก 2 ต่อค่า AGI 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ ร่างแยกวิญญาณ
รูปแบบ : บัฟตัวเอง
ต้องการ : MP 56, 53, 50, 45, 40, 35, 28, 21, 14, 5 (%)
ระยะเวลา : 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 10 วินาที
ระยะหลังใช้ : 25 วินาที
ความสามารถ :
 - เมื่อใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะนั้นเกิดขึ้น 2 ครั้ง (ทักษะประเภทโจมตีหรือเวทมนตร์เท่านั้น)
พิเศษ :
 - จ้าวแห่งวิญญาณที่อยู่ในสถานะร่างแยกวิญญาณ จะมีโอกาส 0.25% ต่อค่า AGI 1 หน่วย ทำให้ผลของทักษะเกิดขึ้น 3 ครั้ง
 - จ้าวแห่งวิญญาณที่อยู่ในสถานะร่างแยกวิญญาณ จะมีหลบหลีกเพิ่มขึ้น 20 ต่อระดับทักษะ

จอมมายา (คนทรง)
status หลัก : ค่า INT จะช่วยเพิ่มหลบหลีกให้สูงขึ้น
status รอง : ค่า AGI จะช่วยเพิ่มหลบหลีก 2 ต่อค่า AGI 1 หน่วย
ทักษะขั้น 3 ที่เหมาะสม คือ แพนโดร่า
รูปแบบ : สุ่มใช้ทักษะที่กำหนด
ต้องการ : 100 MP
ระยะ : 32 ช่อง
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ :
 - เมื่อเล็งใส่เป้าหมาย ผู้ใช้จะสุ่มใช้ทักษะต่อไปนี้ มังกรพิโรธ(ดาบใหญ่), ศาสตราเทพฝ่าเวหา(ค้อน), ปลดอาวุธ, ศรสลายพลัง, การจองจำจากธรรมชาติ, แสงแห่งเทพ, คำสาปแห่งอาทรัม, อสุราไร้พ่าย, หรือสัมภเวสีคืนชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 - ต้องเสีย MP เพิ่มตามที่ต้องใช้ในทักษะนั้นๆ
 - ระยะการใช้งานจะคิดจากทักษะนั้นๆ
 - ระดับของทักษะที่สุ่มใช้ ขึ้นอยู่กับระดับทักษะแพนโดร่า
พิเศษ :
 - เมื่อจอมมายาใช้แพนโดร่า จะมีโอกาส 10% ต่อระดับทักษะ ที่จะหายตัว(ระดับ 35) ก่อนจะใช้ทักษะที่สุ่มมา เป็นเวลา 0.04 วินาที ต่อค่า AGI 1 หน่วย
 - จอมมายาสามารถใช้ความสามารถพิเศษของทักษะที่สุ่มมาได้เหมือนกับสายอาชีพนั้นๆ

สถานที่เรียน
สถานที่เรียน 1
bangkratom_dungeon/field07a (22, 151)
 - สัญลักษณ์แห่งเผ่าอสุรา
 - เหรียญรูปห้องขัง
 - ยางเหนียว
รายการ
 - 108 แผนถล่มวังหลวง
 - นิมิตแห่งอสุรา
 - แพนโดร่า
สถานที่เรียน 2
emerald_cave/field04 (150, 57)
 - สัญลักษณ์แห่งเผ่าอสุรา
 - เหรียญรูปผลึกคริสตัน
 - รากไผ่
รายการ
 - ระบำอสูรกาย
 - ร่างแยกวิญญาณ

สถานที่ฝึก
level 1-3
 - sand_field/field01
 - sand_field/field02
 - sand_field/field03
level 4-6
 - molehill/field01
 - molehill/field02
 - molehill/field03
level 7-9
 - china_field/field01
 - china_field/field02
 - china_field/field03
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2015, 11:01:21 โดย ADox »OMG_inw

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 264
ลด ละ เลิกดีกว่าครับ  ปรับเผ่ามนุษย์กากลง สวนทางด้วยเผ่าอสุราเทพขึ้นกว่าเดิม สกิลจิตกำลังเวลอยู่เลย พี่เเกเล่นมางี้ ปล่อยเม้าส์เลยทีเดียว  g#008 ไอเดียบรรเจิด  g#030


คนทรงนี่หลากหลายความสามารถไม่เลิกนะครับ  g#023 g#023

คือเข้าใจไหมครับ มันทำหลากหลายอย่าง แล้วไอ้ทุกอย่างที่มันทำได้เนี่ยก็เอกลักษณ์ของอาชีพอื่นเด่นๆทั้งนั้น

จนมันเหมือนไม่มีเอกลักษณ์ในอาชีพตนเองไปแล้ว ฮีลได้ อมตะได้ เวทแรงได้ สลายบัพได้ สตั้นได้ อึดก็ได้

แล้วยิ่งมา C3 นี่อีก สุ่มใช้สกิลของอาชีพอื่น ความสามารถเด่นๆอีกเยอะ ผมว่าไม่โอเคอย่างมากครับ  g#014 g#014 g#014 g#014 มันเกินไปแล้วครับ

ในบรรดาเหล่า GM ผมเคารพและชอบคุณ Adoxมากที่สุด แต่ขอโทษนะครับถ้าจะบอกว่าสกิลแพนโดร่ามันแลดูคิดง่ายไปหน่อย

ลองเสนอปรับเป็น เช่น
สูบจิตวิญญาณ
- สามารถดึงพลังจากชิคิกามิเป้าหมาย มาเป็นบัพเกราะจิตวิญญาณชิคิกามิให้ตัวเอง x วินาที เมื่อใช้แล้วชิคิกามินั้น (หรือทั้งหมด) จะหายไป
ธาตุไฟ = เมื่อโดนโจมตีจะระเบิดรอบตัว หรือ เพิ่มความเร็วในการเดินทะลุขีดจำกัด
ธาตุน้ำ = เมื่อโดนโจมตีจะสลายบัพผู้ที่โจมตี หรือ บัพทำให้ระยะการโจมตีปกติของตัวเองเพิ่มขึ้น
ธาตุดิน = เมื่อโดนโจมตีจะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะเดินช้าอย่างมาก
ธาตุมืด = เมื่อโดนโจมตีแล้วติดสถานะดีบัพ ดีบัพนั้นจะส่งผลต่อผู้ที่มาโจมตีเองหรือศัตรูรอบตัวของเรา 
ธาตุแสง = บัพตัวเองทำให้การโจมตีปกติครั้งต่อไป ขโมยบัพดีของเป้าหมายมาเป็นของเราเอง
ธาตุลม = เมื่อโดนโจมตีจะทำให้ผู้ที่มาโจมตีติดสถานะชา หรือ ลดความเร็วการโจมตีอย่างมาก

จอมมายา (คนทรง) ที่ใช้ทักษะจะได้รับความสามารถ ได้รับบัพเกราะนานเป็นพิเศษ หรือ สามารถแปลงร่างเป็นชิคิกามิเป้าหมายได้ xx วินาที (สร้างความสับสนตามชื่อจอมมายา)


calo

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 94
ของคนทรงนี่ ดูมันจะเยอะไปนะ หลายอันเจอในแบทมีกุมขมับบ้างแหละ
แต่ก็ยังดี ที่ไม่ได้สุ่มซีสามแจ่มๆของทุกอาชีพ เห็นแค่นี้เราก็ปวดหัวละ


ที่เสนอไป แค่ลองเสนอเฉยๆนะครับ จะรับพิจารณายังไงแล้วแต่ฝ่ายพัฒนาเลยครับ

ของนักพยากรณ์ถ้าเปลี่ยนเป็นสามารถ สร้างสมรภูมิที่สามารถดูดซับความเสียหายในพื้นที่นั้นๆ
แล้วกดเลือกพื้นที่ ในการร่ายอีกครั้งเพื่อสร้างสมรภูมิระเบิดพลังจากที่เคยดูดซับมาได้

 จริงๆความสามารถเดิมก็ดีนะครับ แต่ถ้าแบบนี้เกมมันก็จะมีลูกเล่นแปลกๆเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยอะครับ


ป่ะ'นอนนนนนน

 • ง่วงอ่ะ ไปนอนกัน
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 770
 • กำลังปรับปรุง
ผู้สื่อชุดหลบ ค่อนข้างเจริญนะขอรับ เห้อ  g#043 g#043 g#043 (แต่เอาเถอะ ยังไงสกิลก้พอไปได้)THE-COOL

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 976
เผ่าอสุราปกติทักษะ สกิลต่างๆที่มีอยู่ ของเขาก็ระดับ คลาสสามอยู่แล้วนา  #038
ป่ะ'นอนนนนนน

 • ง่วงอ่ะ ไปนอนกัน
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 770
 • กำลังปรับปรุงADox

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
  • กระทู้: 1,060
เปิดให้ทดสอบแล้วนะครับ รายละเอียดมีปรับเปลี่ยนอ่านดูได้จากหน้าแรกสุดครับ

ปล.ผมขอลบข้อความที่ผมคิดว่าอาจเป็นการรบกวนผู้เล่นท่านอื่นๆออกนะครับ  woon_sunny