GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

เล่นทรง แล้วไม่มีสกิลค่ะ

EuaEua99

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 2
เล่นทรงแล้วไม่มีสกิลโกยแน่บ, ชิคิกามิจงออกมา, ผนึกเสาสถิตร่าง. ชิคิกามิ 6 วิถี และปิดผนึกชิคิกามิหมู่ค่ะ


EuaEua99

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 2
เล่นทรงแล้วไม่มีสกิลโกยแน่บ, ชิคิกามิจงออกมา, ผนึกเสาสถิตร่าง, ชิคิกามิ 6 วิถี และปิดผนึกชิคิกามิหมู่ค่ะ