GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

อยากให้มีการงานอย่างนี้จัง

nunf_arm

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 14
การงาน ขอทาน
เมื่อผู้เล่นอื่นบริจาคเงินให้เรา1000บิลล่ามีโอกาสที่ผู้เล่นที่บริจาค
จะได้รับเงิน1000000บิลล่าในอัตรา0.1%
เมื่อผู้เล่นอื่นบริจาคเงินให้เรา10000บิลล่ามีโอกาสที่ผู้เล่นที่บริจาค
จะได้รับเงิน3000000บิลล่าในอัตรา1%
เมื่อผู้เล่นอื่นบริจาคเงินให้เรา100000บิลล่ามีโอกาสที่ผู้เล่นที่บริจาค
จะได้รับเงิน5000000บิลล่าในอัตรา3%
เมื่อผู้เล่นอื่นบริจาคเงินให้เรา1000000บิลล่ามีโอกาสที่ผูเล่นที่บริจาค
จะได้รับเงิน10000000บิลล่าในอัตรา 11%

Machete

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 94
จะบ้ากะละมัง ท่ามีเเบบนี้สร้างตัวมา 2 ตัว
เเล้วปั้มเงินก็ได้ คิดหน่อยดิจะเสนอไร g#037


nunf_arm

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 14
ถ้าลดโอกาสที่ได้เงินลง และมีโอกาสได้รับบัพต่างๆเข้ามาแทนล่ะ


nunf_arm

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 14
หรือเปลี่ยนเปนบัพอย่างเดียวล่ะ หรือทำเงินที่ได้จริงลดลง ประมาณว่ามีภาษีน่ะ


Natthanon1602

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 101