GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายการอัพเดตหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันอังคาร ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

บุคคลทั่วไป · 1 · 3890

golfthaivi

  • บุคคลทั่วไปรายการอัพเดท หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ประจำสัปดาห์ วัน อังคาร ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗


NEW UPDATE

๑. กิจกรรมคนเดียวไม่เฟี้ยว ต้องเกี่ยวมาเป็นคู่ พร้อมจูงมือรับไอเทม อ่านรายละเอียด กดที่นี่
๒. ปรับปรุงบัพทหารใหม่หมื่นไกร ดังนี้
    - ปรับให้ผู้เล่นใหม่รับบัพทหารใหม่ที่หมื่นไกร ได้ตั้งแต่เลเวล ๑ - ๓๐
    - ปรับเวลาของบัพทหารใหม่ จาก ๓๐ นาที เป็น ๑๒ ชั่วโมง และเมื่อผู้เล่นตายแล้วบัพทหารใหม่จะไม่หาย จะคงอยู่เหมือนเดิม
๓. เควส รับ ไอเทม ประจำอาชีพ เควสแรกในวิเศษไชยชาญ ที่นางอิน จะไม่ต้องวิ่งไปรับของที่ NPC หลายคนแล้ว รับที่นางอินได้เลย ให้ของ เป็นกล่อง 3 แบบ คือ กล่องทหารใหม่(นักรบ), กล่องทหารใหม่(หมอผี,หมอยา), กล่องทหารใหม่(พราน) กล่องจะได้รับตามอาชีพตัวละครเท่านั้น ในกล่องจะมีไอเทมดังนี้
    - ยาฟื้นพลังชีวิต lv ๑ จำนวน ๑๐ อัน
    - ผ้านุ่ง ๐๑ ตามอาชีพ
    - ปลอกแขน ๐๑ ตามอาชีพ
    - ปลอกขา ๐๑ ตามอาชีพ
๔. ตลาดกลางเพิ่มการ pre define list ให้แบ่งแยกตามชนิด 4 ชนิดอาวุธ และ ไอเทมอื่นๆ ทั้งหมด

รายการ ปรับเปลื่ยน หรือ แก้ไขบั๊ก

๑. แก้ไขบั๊กบางระจันวันแรม ให้สามารถเข้าเล่นกิจกรรมได้ตามปกติ
๒. แก้ไขให้ลูกหมูป่า แผนที่ วิเศษไชยชาญ ๒ เลิกรุมประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน