GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ระบบการใส่หมวกของเกม

666

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 47
น่าจะปรับระบบเวลาใส่หมวกให้ไปแสดงผลทรงผมที่ปิดเฉพาะส่วน เช่นถ้าหมวกโชว์หลังศรีษะ ก็ปิดเฉพาะตรงนั้น
แต่ถ้าเป็นหมวกที่คลุมปิดทั้งหัวก็ให้เอาทรงผมออก เหลือหัวโล้นเปล่าๆ
เพื่อเพิ่มความกระชับของหมวก ไม่ขนาดใหญ่เวอร์เพื่อที่จะต้องไปคลุมทรงผม