GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

Class III อัพของไม่ได้ จีมาอ่านแล้วแก้บ้าง

เกรียนเทพ

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 2
อุปกรณ์ที่ทำ Class III ถ้ายังไม่เป็น Mystic เกรด 12 อัพต่อไม่ได้แล้ว
จีแก้ด้วย มีอีกหล่ยคนที่อัพของยังไม่หมด ถอด Class III ออก ออฟที่ 5 ก็หาย  woon_angry
แก้เร็วๆเลยน่ะ  หวังว่าคงจะยังยังมีจีเอ็มอยู่